Vondt i sakrum

Vondt i sakrum

Vondt i sakrum


Vondt i sakrum og sakrumsmerter kan være smertefullt. Vondt i sakrum kan skyldes muskeldysfunksjon / myalgi, betennelse, isjias / nerveirritasjon i rygg eller sete, samt leddlåsninger i bekkenet, korsrygg eller hoften.
Noen av de vanligste årsakene er iliosakral leddlåsning, overbelastning, traume, dårlig sittestilling, slitasje, muskulære feilbelastninger (særlig glutealmuskulaturen) og mekanisk dysfunksjon i nærliggende ledd (f.eks. bekkenet eller nedre del av korsryggen). Myalgier i setet kan også referere smerter til sakrum ved såkalte aktive myalgier (overaktiv muskulatur). Vondt i sakrum er en plage som rammer en større andel av befolkningen en eller annen gang i løpet av livet – både gamle og unge. Men særlig kvinner, ofte etter svangerskap, er mer utsatt for vondt i sakrum enn andre – noe som viser bekkenets direkte innvirkning på dette problemet. Mer sjeldne årsaker er ischiofemoralt impingement syndrom, benkreft og større infeksjoner.

 

Visste du at: – Kuldebehandling kan gi smertelindring mot vonde ledd og muskler? Bl.a. Biofreeze er et populært produkt!

Kuldebehandling

 

Hvor er sakrum?

Sakrum (norsk) kalles sacrum på engelsk. Du finner sakrum under nederste ledd i korsryggen (L5) – overgangen mot sakrum kalles lumbosakralovergangen, altså der hvor L5 møter S1 (sakrum 1). Se anatomisk illustrasjon lenger ned i artikkelen.

 

Les også:

– Fullstendig oversikt over muskelknuter og deres referansesmertemønster

Vondt i musklene? Dette er hvorfor!

 

Setets anatomi (fra framside, til venstre, og bakside, til høyre)

Sete og lårmuskulatur - Foto Wiki

Fremre del av setemuskulaturen:

På bildet noterer vi oss særlig iliopsoas (hoftebøyeren) som ved myalgi kan gi smerter mot framside av setet, mot lysken. På utsiden av setet i festet mot hoftekulen ser vi også TFL (tensor fasciae latae) som kan smerte på utsiden av setet mot hoften og utsiden av øvre låret.

 

Bakre del av setemuskulaturen:

Det er her vi finner de fleste muskulære årsakene til setesmerter. Særlig trioen gluteus maximus, gluteus medius og gluteus minimus er ofte skyld til vondt i sakrum – gluteus medius og minimus kan faktisk begge bidra til såkalt falsk isjias / isjialgi med refererte smerter ned i benet og leggen. Piriformis er også en muskel som ofte er involvert ved falsk isjias – og har fått den tvilsomme æren av å få et falskt isjiassyndrom oppkalt etter seg, nemlig piriformis syndrom. Piriformis er nemlig den muskelen som ligger tettest inntil isjiasnerven, og dermed kan muskeldysfunksjon her gi isjiassymptomer.

 

Som vi noterer oss av bildene ovenfor så er kroppens anatomi både kompleks og fantastisk. Dette betyr igjen at vi må fokusere helhetlig på hvorfor smertene oppsto, først da kan man gi effektiv behandling. Det er også viktig å huske på at det aldri ‘bare er muskulært’, det vil alltid være en leddkomponent, et feil i bevegelsesmønster og adferd som også utgjør en del av problemet. De fungerer kun sammen som en enhet.

 

Bekkenets anatomi

Det vi kaller bekkenet, også kjent som pelvis (ref: store medisinske leksikon), består av tre ledd; pubis symfysen, samt to iliosakralledd (ofte kalt bekkenledd). Disse er støttet opp av meget sterke ligamenter, som gir bekkenet en høy belastningskapasitet. I SPD (symphysis pubic dysfunction) rapporten fra 2004 skriver fødselslege Malcolm Griffiths at ingen av disse tre leddene kan bevege seg uavhengig av de andre to – med andre ord vil bevegelse i et av leddene alltid føre med seg en motbevegelse fra de andre to leddene.

 

Hvis det oppstår ujevn bevegelse i disse tre leddene kan vi få en kombinert ledd- og muskulær plage. Dette kan bli såpass problematisk at det vil kreve muskuloskeletal behandling for å rettes opp i, f.eks. fysioterapi, kiropraktikk eller manuellterapi.
Bekkenets anatomi - Foto Wikimedia

Bekkenets anatomi – Foto Wikimedia

 

Hva er smerte?

Smerte er kroppens måte å si ifra på at du har skadet deg eller er i ferd med å skade deg. Dette er en indikasjon på at du gjør noe feil. Det å ikke høre på kroppens smertesignaler er egentlig og be om trøbbel, da dette er dens eneste måte å kommunisere at noe er galt. Dette gjelder for smerter og vondter over hele kroppen, ikke bare ryggsmerter som så mange tror. Hvis du ikke tar smertesignalene på alvor kan det føre til langvarig problematikk, og du risikerer at vondtet blir kronisk. Naturlig nok så er det en forskjell på ømhet og vondt – de fleste av oss kan skille mellom disse to.

Behandling og spesifikk treningsveiledning av en muskuloskeletal ekspert (fysioterapeut, kiropraktor eller manuellterapeut) tilrådes ofte for å få langvarig bukt med problemet. Behandlingen vil ta sikte på og bearbeide dysfunksjoner i muskler og ledd, som igjen vil føre til redusert forekomst av smerter. Når smerten er dempet, da er det nødvendig å luke ut årsaken til problemet – kanskje du har en litt dårlig holdning som fører til at noen muskler og ledd blir overbelastet? Ugunstig arbeidsstilling? Eller kanskje du ikke utfører øvelsene på en ergonomisk god måte?

 

Vondt i setet? Foto: LiveStrong

 

Noen vanlige årsaker / diagnoser ved vondt i sakrum er:


Artrose (vondtet avhenger av hvilke ledd som er påvirket, men sakrumsmerter kan skyldes artrose i hoften)

Bekkenlåsning (bekkenlåsning med tilhørende myalgi kan gi smerter mot bekkenledd og i halebenet, samt videre ut mot hoften)

Bløtvevskade

Gluteal myalgi (smerter dypt i setet, mot halebenet og hoftekammen, mot korsygg eller ut mot hoften)

Hamstrings myalgi / muskelskade (gir smerter på baksiden av låret og mot halebenet, avhengig av hvilket området som er skadet)

Iliosakral leddlåsning (kan gi smerter i nederste del av korsryggen og overgangen mot bekkenet)

Iliopsoas bursitt / slimposebetennelse (gir ofte en rødlig hevelse i området, nattesmerter og ekstrem trykkømhet)

Iliopsoas / hoftebøyer myalgi (muskeldysfunksjon i iliopsoas vil ofte gi smerter i øvre del av låret, på framsiden, mot lysken og tidvis inn mot setet)

Ischiofemoralt impingement syndrom (vanligst blant kvinner, gjerne atleter – innbærer en avklemming av quadratus femoris)

Isjias / isjialgi (avhengig av hvor nerven er påvirket kan det gi refererte smerter mot setet, haleben, lår, kne, legg og fot)

Leddlåsning / dysfunksjon i bekken, haleben, sakrum, hofte eller korsrygg

Lumbal prolaps (nerveirritasjon/skiveskade i L3, L4 eller L5 nerveroten kan gi refererte smerter i setet)

Piriformis syndrom (kan gi grunnlag for falsk isjias)

Senedysfunksjon

Spinal stenose

Spondylistese

 

Sjeldne årsaker til vondt i sakrum:

Betennelse

Sakrumfraktur

Hemoroider

Infeksjon (ofte med høy CRP og feber)

Benkreft eller annen kreft

 

Pass på så du ikke blir gående med vondt i sakrum over lengre tid, ta heller kontakt med en kliniker og få diagnostisert årsaken til smerten – på denne måten får du gjort de nødvendige endringene så tidlig som mulig før det får sjansen til å videreutvikle seg.

Hva er en kiropraktor?

Vanlige rapporterte symptomer og smertepresentasjoner ved vondt i sakrum:

Betennelse i sakrum

Bortdovning i sakrum

Brenning i sakrum

Dype smerter i sakrum

Elektrisk støt i sakrum

Hogging i sakrum

Knute i sakrum

Krampe i sakrum

Leddsmerter i sakrum

Låst i sakrum

Mauring i sakrum

Murring i sakrum

Muskelsmerter i sakrum

Nummen i sakrum

Senebetennelse i sakrum

Skakk i sakrum

Skjev i sakrum

Sliten i sakrum

Stikking i sakrum

Støl i sakrum

Sår i sakrum

Verking i sakrum

Øm i sakrum

 

Kliniske tegn ved vondt i sakrum og sakrumsmerter

– Hevelse kan forekomme rundt et traume eller ved en infeksjon.

– Nedsatt bevegelse i korsrygg og bekken ved palpasjon.

– Smerte ved langvarig sitting i vond stol, for eksempel ved seminar eller flyreise.

– Trykkømhet over bekkenleddet og sakrum kan indikere feil i muskulær eller leddfunksjon.

 

Hvordan forebygge vondt i sakrum

– Lev sunt og mosjoner regelmessig
– Søk trivsel og unngå stress i hverdagen – forsøk å ha god søvnrytme
– Trening rettet mot stabilitet av korsrygg, hofte og bekken
Kiropraktor og manuellterapeuter kan begge hjelpe deg med ledd- og muskelplager.

 

Vondt i bekkenet? - Foto Wikimedia

 

Billeddiagnostisk utredning av sakrum

Noen ganger kan det være nødvendig med billeddiagnostikk (røntgen, MR, CT eller diagnostisk ultralyd) for å fastslå den nøyaktige årsaken til problematikken. Normalt sett vil man klare seg uten å ta bilder av sakrum – men det er aktuelt hvis det forekommer mistanke om muskelskade, brudd i sakrum, hofte eller lumbal prolaps. I visse tilfeller blir det også tatt røntgen med den hensikt å sjekke slitasjeforandringer og eventuelle bruddskader. Nedenfor ser du diverse bilder av hvordan sakrum / bekkenet ser ut i de forskjellige undersøkelsesformene.

 

Røntgenbilde av sakrum og bekkenet (fra front, A-P)

Røntgenbilde av kvinnelig bekken - Foto Wiki

Røntgenbilde av kvinnelig bekken – Foto Wiki

Røntgenbeskrivelse: På røntgenbildet ovenfor ser du et kvinnelig bekken / pelvis (A-P view, sett forfra), bestående av sakrum, ilium, iliosakralledd, haleben, symfysen mm.

MR bilde / undersøkelse av sakrum og bekkenet

Koronalt MR bilde av kvinnelig bekken - Foto IMAIOS

Koronalt MR bilde av kvinnelig bekken – Foto IMAIOS

MR beskrivelse: På MR bildet / undersøkelsen ovenfor ser du et kvinnelig bekken i et såkalt koronalt tverrsnitt. Ved MR undersøkelse, kontra røntgen, blir bløtvevstrukturer også visualisert på en god måte.

 

CT bilde av setet

CT bilde av setet - Foto Wiki

Her ser vi en CT undersøkelse av setet, i såkalt tverrsnitt. På bildet sees gluteus medius og maximus, som ved uttalt myalgi kan gi smerter i sakrum.

 

Diagnostisk ultralyd av setet (over høyre tuberositas majus)

Diagnostisk ultralyd av setet - gluteus medius og gluteus maximus - Foto Ultrasoundpaedia

Her ser vi en diagnostisk ultralyundersøkelse av setet. Undersøkelsen viser gluteus medius og gluteus maximus.

 

Tidsklassifisering av vondt i sakrum . Er vondtet ditt rangert som akutt, subakutt eller kronisk?

Vondt i sakrum kan deles inn i akutte, subakutte og kroniske smerter. Akutt sakrumvondt vil si at personen har hatt vondt i sakrum i mindre enn tre uker, subakutt er perioden fra tre uker til tre måneder og den smerten som har en varighet på over tre måneder klassifiseres som kronisk.

 

Klinisk bevist effekt på lindring av vondt i sakrum

En studie publisert i 2013 (Barton et al) viste at de med svak glutealmuskulatur hadde høyere risiko for å få PFPS (patellofemoralt smertesyndrom – i kneet). Kiropraktisk traksjonsbenkbehandling kan gi symptomlindring og funksjonsbedring ved spinal stenose (Cox et al, 2012) som kan være en årsak til sete/sakrumsmerter. En studie publisert i 2015 (Pavkovich et al) viste at tørrnåling kombinert med uttøyning og øvelser hadde symptomlindrende og funksjonsbedrende effekt i pasienter med kronisk lår- og hoftesmerte. En systematisk oversiktstudie (meta-analyse) publisert i 2010 (Kalichman) slo fast at tørrnåling (se videoeksempel nedenfor) kan være effektivt i behandlingen av muskuloskeletale smerteproblemer.

Konservativ behandling av vondt i sakrum

Hjemmeøvelser utskrives og benyttes ofte for å ta tak i feilaktig bruk av muskulatur, da med den hensikt å gi en langsiktig, langvarig effekt. Ultralyd kan brukes både diagnostisk og som ultralydbehandling, sistnevnte fungerer ved å gi en dyptvarmende effekt rettet mot muskuloskeletal problematikk. Leddmobilisering eller korrigerende kiropraktisk leddbehandling øker bevegelsen i leddene, som igjen gjør at muskulaturen som fester til og i nærheten av leddene kan bevege seg mer fritt. Kiropraktisk leddbehandling kombineres gjerne med muskelarbeid i behandlingen av sakrumsyndrom og setespenninger.

Uttøyning kan være lindrende for stramme muskler - Foto Seton
Massasje benyttes for å øke blodsirkulasjonen i området og dermed minske muskulære spenninger, som igjen kan føre til mindre smerter. Varmebehandling brukes for å gi en dyptvarmende effekt på det aktuelle området, som igjen kan gi en smertedempende effekt – men man sier generelt sett at varmebehandling ikke bør brukes på akutte skader, da er nemlig isbehandling, f.eks. Biofreeze, til å foretrekke. Sistnevnte benyttes ved akutte skader og smerter for å hjelpe til med å dempe smertene i området. Laserbehandling (også kjent som anti-inflammatorisk laser) kan benyttes i forskjellige frekvenser og dermed oppnå forskjellige behandlingseffekter. Det benyttes ofte for å stimulere regenerasjon og bløtvevstilheling, pluss at det også kan benyttes anti-inflammatorisk.

 

Liste over behandlingsformer (både meget alternative og mer konservative):

 

Kiropraktisk behandling av sakrum

Hovedmålsetningen ved all kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og økt livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. Ved sakrumplager vil kiropraktoren både behandle setet lokalt for å dempe smerte, redusere irritasjon og øke blodtilførsel, samt gjenopprette normal bevegelighet i korsrygg, bekken og hofte. Ved valg av behandlingsstrategi for den enkelte pasient, legger kiropraktoren vekt på å se pasienten i en helhetlig sammenheng. Hvis det foreligger mistanke om at setesmertene skyldes annen sykdom, vil du bli henvist til videre undersøkelser.

 

Kiropraktorbehandlingen består av en rekke behandlingsmetoder hvor kiropraktoren hovedsakelig bruker hendene for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

– Spesifikk leddbehandling
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologiske teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelser, råd og veiledning

 

Kiropraktisk behandling - Foto Wikimedia Commons

 

Hva gjør en kiropraktor?

Muskel, ledd og nerveplager: Dette er ting som en kiropraktor kan hjelpe til med å forebygge og behandle. Kiropraktisk behandling går i hovedsak ut på å gjenopprette bevegelse og leddfunksjon som kan være nedsatt ved mekanisk smerte. Dette gjøres ved såkalte leddkorrigerings- eller manipulasjonsteknikker, samt leddmobilisering, strekkteknikker, og muskulært arbeid (for eksempel triggerpunktsbehandling og arbeid med dypt bløtvev) på involvert muskulatur. Ved økt funksjon og mindre smerte kan det være lettere for individer å engasjere seg i fysisk aktivitet, noe som igjen vil ha en positiv effekt på både energi, livskvalitet og helse.

 

Øvelser og trening ved vondt i sakrum

En ekspert på muskel og skjelettlidelser kan, ut i fra din diagnose informere deg om hvilke ergonomiske hensyn du må ta for å forhindre ytterligere skade, og dermed sikre raskest mulig tilhelingstid. Etter at den akutte delen av plagen er over, vil du også i de fleste tilfeller bli tildelt hjemmeøvelser som også er med på å redusere sjansen for tilbakefall. Ved kroniske plager er det nødvendig å gå igjennom motoriske bevegelser du gjør i hverdagen, for så å kunne luke ut årsaken til at vondtet ditt oppstår gang på gang.

 

Relevante øvelser og råd: – 8 gode råd mot isjialgi og setesmerter

Isjias

 

Ved vondt i sakrum er det ofte stramme muskler med i diagnosebildet, så det å tøye hamstrings, gluteal muskulatur og lumbal muskulatur kan ha en positiv effekt. Det kan også være gunstig å trene opp stabilitet i hofte, bekken og korsrygg. Bruk gjerne disse øvelsene for skånsom (men meget effektiv) opptrening av dyp korsryggmuskulatur.

 

Kjerringråd mot vondt i sakrum

Vi velger å ta med noen kjerringråd mot vondt i sakrum. Vi har også prøvd å forstå meningen bak dem og legger dermed med en liten forklaring i parentes.

Drikk ingefær te (Ingefær reduserer nemlig muskelsmerter)
– Hvil deg i solen (Solen gir grunnlag for vitamin D. Vitamin D mangel har blitt lenket til økte muskelsmerter)
Paprikapulver (Rød paprika har blant det aller høyeste innholdet av vitamin C – som er nødvendig for bløtvevsreparasjon)
Spis blåbær (Blåbær har en smertedempende og anti-inflammatorisk effekt)
Spis løk og hvitløk (Denne er vi ikke sikker på, men kanskje igjen så er det fokus på anti-inflammatorisk virkning?)

 

Les også: – Er det seneBETENNELSE eller seneSKADE?

Er det en senebetennelse eller seneskade?

Les også:  Ischiofemoralt impingement syndrom: En sjelden årsak til kroniske setesmerter

Gluteal og setesmerter

 

 

Trening:

 • Chin-up / pull-up treningsstang kan være et glimrende treningsverktøy å ha hjemme. Det kan festes og løsnes fra dørkarmen uten bruk av drill eller verktøy.
 • Cross-trainer / ellipsemaskin: Glimrende kondisjonstrening. God for å fremme bevegelse i kroppen og trene helhetlig.
 • Gummi treningsstrikk er et glimrende redskap for deg som trenger å styrke skulder, arm, kjerne med mer. Skånsom, men effektiv trening.
 • Kettlebells er en meget effektiv form for trening som gir raske og gode resultater.
 • Romaskin er en av de beste treningsformene du kan benytte for å få god helhetlig styrke.
 • Spinning ergometersykkel: God å ha i hjemmet, slik at du klarer å øke treningsmengden året igjennom og få bedre kondisjon.

 

«I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.» – Muhammad Ali

 

Reklame:

Alexander Van Dorph - Reklame

– Trykk her for å lese mer på adlibris eller amazon.

 

 

Referanser:
 1. Barton et al (2013). Gluteal muscle activity and patellofemoral pain syndrome: a systematic review. Br J Sports Med. 2013 Mar;47(4):207-14. doi: 10.1136/bjsports-2012-090953. Epub 2012 Sep 3.
 2. Cox et al (2012). Chiropractic management of a patient with lumbar spine pain due to synovial cyst: a case report. J Chiropr Med. 2012 Mar; 11(1): 7–15.
 3. Pavkovich et al (2015). EFFECTIVENESS OF DRY NEEDLING, STRETCHING, AND STRENGTHENING TO REDUCE PAIN AND IMPROVE FUNCTION IN SUBJECTS WITH CHRONIC LATERAL HIP AND THIGH PAIN: A RETROSPECTIVE CASE SERIES. Int J Sports Phys Ther. 2015 Aug; 10(4): 540–551. 
 4. Kalichman et al (2010). Dry Needling in the Management of Musculoskeletal Pain. J Am Board Fam MedSeptember-October 2010. (Journal of the American Board of Family Medicine)
 5. Bilder: Creative Commons 2.0, Wikimedia, WikiFoundy, Ultrasoundpaedia, LiveStrong

 

Les også: – Sliter du med ‘rastløse bein‘ om kvelden og natten?

Rastløse bein syndrom - nevrologisk søvntilstand

 

Ofte stilte spørsmål vedrørende vondt i sakrum:

 

Spm: Kan skumrulle hjelpe meg med sakrum?

Svar: Ja, en skumrulle / foamroller kan hjelpe deg til dels, men hvis du har et problem med sakrum anbefaler vi at du tar kontakt med kvalifisert helsepersonell innenfor muskuloskeletale fag og får et kvalifisert behandlingsopplegg med tilhørende spesifikke øvelser. Skumrulle benyttes gjerne mot utsiden av låret, mot iliotibialbåndet og tensor fascia latae – som kan ta noe trykk av setet og hoften.

 

Spm: Hvorfor får man smerter i sakrum?
Svar: Smerte er kroppens måte å si at noe er galt på. Dermed må smertesignaler tolkes som at det er en form for dysfunksjon i det involverte området, som bør utredes og videre utbedres med riktig behandling og trening. Årsaker til smerter i setet kan skyldes plutselig feilbelastning eller gradvis feilbelastning over tid, som kan føre til økte muskulære spenninger, leddstivhet, nerveirritasjon og, hvis ting har gått langt nok, discogene utslag (nerveirritasjon / nervesmerter grunnet skivelidelse i nedre del av rygg, såkalt lumbal prolaps med affeksjon mot L3, L4 eller L5 nerveroten).

 

Spm: Gravid kvinne spør – hva bør gjøres med vondt sakrum fullt av muskelknuter?

Svar: Muskelknutene har mest sannsynlig oppstått grunnet feilbalanse i muskulatur eller feilbelastning. Det kan også oppstå tilhørende muskelspenninger rundt leddlåsninger i nærliggende korsrygg, hofte og bekkenledd. I første omgang bør du få kvalifisert behandling, og deretter få spesifikke øvelser og uttøyning slik at det ikke blir et gjentagende problem senere i livet. Noen synes at en såkalt graviditetspute kan gi god lindring for sår rygg og vondt bekken. I så fall anbefaler vi Leachco Snoogle, som er bestselgeren på Amazon og har over 2600 (!) positive tilbakemeldinger.

 

 

Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– LIKE Vondt.net på FACEBOOK

(Vi er en gratis informasjonstjeneste og spør deg pent om du kan gi oss en LIKE slik at vi kan hjelpe så mange som mulig. Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer. Vi kan også hjelpe deg med øvelser, tolking av MR-svar og lignende ++ helt GRATIS!)

 

Les også: – Rosa Himalayasalt’s utrolige helsegevinster

Rosa Himalayasalt - Foto Nicole Lisa Photography

Les også: – Ny alzheimers behandling gjenoppretter full minnefunksjon!

Alzheimers sykdom

Les også:Vondt i brystryggen? Gjør noe med det før det blir kronisk!

Vondt i brystryggen

Les også:Vondt i musklene? Dette er hvorfor…

Vondt i bakside av låret

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *