isjias

Isjias

Isjias er begrepet som brukes når vi har refererte smerter nedover benet, som ofte sprer seg fra setet (gluteal regionen) eller ryggen, mot hoften, videre på yttersiden av låret, gjennom innside eller ytterside av leggen og i visse tilfeller helt ut i foten.

 

Symptomene som oppstår, både sensoriske (endring i sensitivitet og/eller nummenhet) og motoriske (muskelsvakhet), kommer an på hvilken nerverot eller hvilke nerverøtter som er påvirket / avklemt. Årsaken til ekte isjias er normalt sett nerveirritasjon grunnet skader på mellomvirvelskiver, prolaps eller stenose. Nedenfor finner du også anbefalte øvelser.



Falsk isjias derimot skyldes som regel dysfunksjon i muskulatur og ledd – som for eksempel piriformis syndrom, leddlåsninger og/eller setemyalgier. Personer med tunge fysiske jobber fra tidlig alder, og de som beveger seg for lite, har høyere risiko for å utvikle slike skiveforandringer / skader.

 

Det er viktig at man tar isjias symptomer / plager på alvor og får det utredet hos en kliniker. Kontakt oss gjerne på Facebook-siden vår dersom du har spørsmål eller kommentarer.

 

prolaps-i-korsryggen

Skiveprolaps i korsryggen kan være en årsak til isjias symptomer / plager. Dette er et eksempel på det vi kaller ekte isjias. Kontakt en kliniker dersom du har slike symptomer – på den måten kan du få optimal rådgivning, henvisning til bildediagnostikk (ved behov), spesifikke øvelser og tilpasset behandling.

 

Definisjon på isjias

Isjias er et begrep som beskriver mer et symptom enn en spesifikk diagnose eller sykdom. Det er ensbetydende med smerter langs isjiasnerve-distribusjonen – så på den måten er det mer et generelt begrep, men hvis man begynner å snakke om visse områder og nerverøtter som er påvirket, da får man en mer spesifikk diagnose.

 

Som for eksempel hvis nerveirritasjonen skyldes bekkenlåsning kombinert med piriformis syndrom på høyre side. så har man diagnosen ‘iliosakral-leddlåsning/restriksjon med tilhørende piriformis syndrom’ (et eksempel på falsk isjias) – og hvis isjias symptomene skyldes en skiveprolaps så kan diagnosen være ‘skivelidelse/skiveprolaps i L5/S1 med rotaffeksjon mot høyre S1-nerverot’ (et eksempel på ekte isjias).

 

Årsaker til isjias

Symptomer på isjias skyldes som sagt irritasjon eller avklemming av isjiasnerven – og symptomene kan variere avhengig av hvor avklemmingen er og hva det er som er årsaken. Her er noen av de vanligste årsakene som kan gi isjias symptomer/smerter:

 

Falsk isjias / isjialgi

Det er viktig å huske på at vi også har – i motsetning til skiveprolaps / skivelidelse – det som heter falsk isjias, også kjent som isjialgi. Dette er altså når myalgier, stramme muskler, oftest gluteal musklene og piriformis, i kombinasjon med leddrestriksjoner i bekken / korsrygg – legger trykk på isjiasnerven, og dermed gir symptomer som er beslektet med ekte isjias.

 

Falsk isjias kan behandles konservativt gjennom triggerpunktsterapi, uttøyning, leddmobilisering og bløtvevsarbeid – samt tilpassede øvelser, slik som disse. Det er viktig å oppsøke en muskuloskeletal ekspert (for eksempel kiropraktor eller manuellterapeut – som begge har henvisningsrett til bildediagnostikk dersom det skulle være behov for dette) for å få hjelp til å diagnostisere mellom falsk og ekte isjias.

 

Les også: – 5 Øvelser mot Isjias

VIDEO (i denne videoen kan du se alle øvelsene med forklaringer)

Starter ikke videoen når du trykker på den? Prøv å oppdatere nettleseren din eller se den direkte på vår YouTube-kanal. Abonner gjerne gratis på kanalen for å bli en del av familien vår!

 



Lumbal spinal stenose som en årsak til isjias

Lumbal indikerer at det er snakk om korsryggen, og spinal stenose vil si at det er trange nerveforhold i spinalkanalen inne i selve ryggen. Dette kan føre til nerveirritasjon eller nerveavklemming grunnet at selve ryggmargen (den delen av det sentrale nervesystemet som ligger inne i selve ryggsøylen) går igjennom denne spinalkanalen. Spinal stenose rammer stort sett den eldre befolkning grunnet slitasjeforandringer / artrose og aldersrelaterte benpåleiringer i rygg- eller nakkeleddene. Spinal stenose er vanlig blant den eldre befolkningen og er relatert til slitasje. Du kan lese mer om denne diagnosen her – samt lese mer om behandlingsformer og gode symptomlindrende tiltak.

Les også: – Spinal stenose i korsryggen

 

 

Skiveprolaps i korsryggen (lumbal prolaps) som en årsak til isjias

Dette beskriver en skivelidelse der den myke massen i en av mellomvirvelskivene i lumbal columna (korsryggen) har trykket igjennom den mer fibrøse ytterveggen. Prolaps i korsryggen kan være asymptomatisk eller symptomatisk – avhengig av om det er trykk mot nærliggende nerverot/nerverøtter. På folkemunne blir tilstanden ofte noe feilaktig kalt for skiveutglidning – dette er feil da skivene sitter fast i mellom ryggvirvlene og slettes ikke kan ‘gli ut’. På bildet nedenfor ser du en illustrasjon over hvordan nerveroten kan bli avklemt ved skiveprolaps. Du kan lese mer om denne diagnosen her.

Les også: – Prolaps i korsryggen

 

Svangerskapsrelatert isjias

Grunnet vekten og posisjonen til fosteret så kan det forekomme trykk mot isjiasnerven særlig ved mer utsatte stillinger – slik som sitting. Dette er normalt sett ikke farlig for hverken mor eller barnet, men kan medføre nummenhet og mindre følelse i føttene som indirekte kan føre til balansetap og konsekvente fall. Det er også viktig å huske på at gravide kvinner i mange tilfeller opplever bekkenproblematikk og endringer i bekkenstillingen – som kan medføre leddrestriksjoner i bekken og korsrygg, samt tilhørende myalgier i sete og korsryggen.

 

Spondylolistese

‘Spondylo’ indikerer at det her er snakk om en ryggvirvel – og ‘listese’ betyr at det har forekommet en ‘glidning’ av denne virvelen i forhold til ryggvirvelen under. Anterolistese betyr at virvelen har hatt en framoverglidning og retrolistese betyr at virvelen har glidd bakover.

 

For å få et bedre bilde av hva dette betyr, så velger vi å vise deg et røntgenbilde av denne tilstanden. På røntgenbildet her, som viser lumbosakral columnalis (korsrygg og bekken – sett fra siden) lateralt, så ser vi hvordan L5 (den nederste virvelen i korsryggen) har glidd forover i forhold til den virvelen under, altså S1. Det er dette vi kaller spondylolistese. Gymnaster og turnere har en mye høyere risiko for å utvikle denne tilstanden til sammenligning med den vanlige befolkningen.

Spondylistese av L5 over S1 sett ved røntgen.

En betydelig spondylolistese av L5 over S1 sett ved bildediagnostisk røntgenundersøkelse.



 

Symptomer på isjias

Typiske symptomer er strålende eller ilende bensmerter / plager. Ofte kalt isjiassmerter. Symptomene vil variere avhengig av om det er en nerverot som er påvirket eller ikke – som nevnt kan en prolaps være asymptomatisk dersom det ikke foreligger noe trykk mot nærliggende nerverøtter. Dersom det faktisk er rotaffeksjon (avklemming av en eller flere nerverøtter) vil symptomene variere avhengig av hvilken nerverot som er påvirket. Dette kan gi både sensoriske (nummenhet, iling, stråling og nedsatt følelse) og motoriske (redusert muskelkraft og finmotorikk) symptomer.

 

Rotaffeksjon mot S1 (kan forekomme ved prolaps i L5/S1)

  • Sensorikk: Nedsatt eller økt følelse kan forekomme i tilhørende dermatom som går helt ned i storetåen.
  • Motorikk: De musklene som har sin nervetilførsel fra S1 kan også oppleves svakere ved muskeltesting. Listen over muskler som kan bli påvirket er lang, men ofte er påvirkning mest synlig når man tester styrken i muskelen som skal bøye storetåen bakover (extensor hallucis longus) f.eks.  ved testing mot motstand eller testing av tåhev og tågange. Den muskelen har også tilførsel fra nerven L5, men får mest signaler fra S1.

 

Røde flagg / alvorlige symptomer

Hvis du har opplevd at det er vanskelig å starte en stråle når du er på do (urinretensjon) eller har opplevd at analsfinkeret ikke fungerer skikkelig (at avføringen går ‘rett gjennom’), så kan dette være meget alvorlige symptomer som bør utredes med din fastlege eventuelt legevakt umiddelbart for videre utredning, da dette kan være et tegn på Cauda Equina Syndrom. Vi anbefaler på generelt grunnlag at du alltid tar kontakt med offentlig autorisert primærkliniker (lege, kiropraktor eller manuellterapeut) for utredning dersom du har isjias symptomer / plager.

 

Skiveprolaps kan være asymptomatiske

Du behøver ikke ha isjias fordi du har et skiveprolaps. Fortsatt tror mange at alle med prolaps må opereres, men dette er ikke tilfelle. Forskning har vist at mange i den voksne befolkningen har et prolaps eller skivebukning i ryggen, uten at dette fører til symptomatikk.

 

De aller fleste med prolaps har faktisk ikke ryggsmerter. Om prolapset gir opphav til smerter eller ikke, må behandleren vurdere i hvert enkelt tilfelle. Et påvist prolaps er derfor ikke enbetydende med en alvrolig rygglidelse eller isjias. Det er trygt å gå til behandling med skiveprolaps.

 

Diagnostisering av isjias

En klinisk undersøkelse og historietagning vil være sentralt i det å stille diagnosen og finne årsaken til at du har isjias symptomer / plager. Det er viktig med en grundig undersøkelse av muskulær, nevrologisk og leddmessig funksjon. Man må også kunne utelukke andre differensialdiagnoser.

 

Nevrologiske symptomer ved isjias

En grundig nevrologisk undersøkelse vil undersøke styrke i underekstremiteter, senereflekser (patella, quadriceps og akilles), sensorikk og andre abnormaliteter.

 

Billeddiagnostisk utredning av isjias (Røntgen, MR, CT eller ultralyd)

Røntgen kan vise tilstanden til ryggvirvlene og andre relevante anatomiske strukturer – dessverre kan den ikke visualisere aktuelt bløtvev og lignende, men den kan blant annet bidra til å se om det kan dreie seg om lumbal spinal stenose. En MR undersøkelse er det som benyttes hyppigst for å stille diagnoser når det er langvarige isjias symptomer / plager som ikke responderer på konservativ behandling. Den kan nemlig vise nøyaktig hva det er som er årsaken til nervekompresjonen. I de pasientene som ikke kan ta MR grunnet kontraindikasjoner, så kan man benytte CT med kontrast for å evaluere tilstandene. Kontrastvæsken blir da injisert i mellom ryggvirvlene i korsryggen.

 

Røntgenbilde av ‘isjias’ (spinal kompresjon grunnet forkalkninger)

slitasjerelatert-spinal-stenose-rontgen

Dette røntgenbildet viser slitasje/artrose relatert slitasje som årsak til nervekompresjon i korsryggen. Røntgenbilder kan ikke visualisere bløtvev på en god nok måte for å si noe om tilstanden i mellomvirvelskivene.

MR bilde av isjias grunnet prolaps i korsryggen mellom L3/L4

mr-bilde-spinal-stenose-i-korsryggen

Denne MR undersøkelsen viser spinal avklemming i mellom korsryggvirvel L3 og L4 grunnet en skiveprolaps.



CT bilde av isjias grunnet lumbal spinal stenose

ct-med-kontrast-spinal-stenose

Her ser vi et CT bilde med kontrast som viser lumbal spinal stenose. CT benyttes når en person ikke kan ta MR bilde, f.eks. grunnet metall i kroppen eller innoperert pacemaker.

 

Behandling av isjias

Ved isjias symptomer / plager så er det viktig å finne årsaken slik at man kan optimalisere behandlingen og behandlingsforløpet. Dette kan innebære fysikalsk behandling av nærliggende stram muskulatur og leddbehandling av stive ledd for å sikre best mulig funksjon. Traksjonsbehandling (på folkemunne kalt strekkbenk) kan også være et nyttig verktøy for å fjerne kompresjonstrykket bort fra de nedre virvlene, skivene og nerverøttene.

 

Andre behandlingsmetoder er tørrnåling / dry needling, anti-inflammatorisk laserbehandling og / eller muskulær trykkbølgebehandling. Behandling kombineres selvfølgelig med gradvis, progressiv opptrening. Her er en liste over behandlingsformer som benyttes mot isjias. Behandlingen kan utføres blant annet av offentlig helseautoriserte behandlere, slik som fysioterapeuter, kiropraktorer og manuellterapeuter. Som nevnt anbefales det også at behandling kombineres med trening / øvelser.

 

Fysikalsk behandling: Massasje, muskelarbeid, leddmobilisering og lignende fysikalske teknikker kan gi symptomlindring og økt blodsirkulasjon i de påvirkede områdene.

fysioterapi

Fysioterapi: Det anbefales på generelt grunnlag at pasienter rammet av isjias får veiledning til å trene riktig gjennom fysioterapeut eller annen kliniker (f.eks. moderne kiropraktor eller manuell terapeut). En fysioterapeut kan også hjelpe med symptomlindring.

Kirurgi / operasjon: Dersom tilstanden forverrer seg kraftig eller man ikke opplever bedring med konservativ behandling, så kan det være aktuelt med operasjon for å avlaste området. En operasjon er alltid risikofylt og er siste utvei.

Leddmobilsering / kiropraktisk leddkorrigering: Studier (bl.a. en større systematisk gjennomgangsstudie) har vist at spinal leddmobilisering er effektivt mot akutte isjiassmerter (Ropper et al, 2015 – Leininger et al, 2011).

Kiropraktisk behandling - Foto Wikimedia Commons

Traksjonsbenk / cox terapi: Traksjon og traksjonsbenk (også kalt strekkbenk eller cox benk) er spinalt dekomprimeringsverktøy som benyttes med relativt god effekt. Pasienten ligger på benken slik at området som skal trekkes ut / dekomprimeres havner i partiet av benken som deler seg og dermed åpner opp ryggmargen og relevante ryggvirler – som vi vet at gir symptomlindring. Behandlingen utføres oftest av kiropraktor, manuellterapeut eller fysioterapeut.

 

Operasjon av isjias?

En svært liten andel av pasienter med isjias blir operert, og/eller har fordel av operasjon. Du skal vurderes for operasjon hvis du har uutholdelige smerter, som ikke lar seg lindre, eller har store lammelser i fot og ben som forverres grunnet nervekompresjon. Behandleren vil henvise til operasjon når dette er aktuelt. Ved vannlatingsforstyrrelser grunnet lammelse av urinblæren eller analsfinkterproblematikk skal det alltid henvises til vurdering av operasjon umiddelbart. Erfaringsmessig blir mange friske mens de venter på operasjon.

 

Det har i «nyere medisinsk tid», siste 30-40 år, blitt en innskjerping i kriterier av symptomer som fører til operasjon, pga faren for økt ryggsymptomatikk og kraftig tilbakefall over tid ved inngrep i ryggen – samt at man har sett at konservativ behandling (fysikalsk behandling, leddmobilisering, traksjonsbehandling kombinert øvelser/spesifikk trening) har meget gode resultater, samt tilnærmet ingen negative bivirkninger. Det er derfor man som moderne kliniker med sans for evidens og forskning velger ‘trening framfor skalpellen‘.

 



Tiltak for å minske forekomst av isjias

Her er noen generelle råde og tips mot isjias symptomer / plager, men vi anbefaler alle som opplever slike symptomer om å ta kontakt med en kliniker for utredning / eventuell behandling. På denne måten er du sikker på hva symptomene skyldes og du vil også bli instruert i de beste øvelsene tilpasset akkurat deg.

– Beveg tær og ankel for å stimulere nervebanene til muskulaturen.

– Bruk smertestillende ved behov, ved akutte smerter kan ibux og paracet i kombinasjon gi summativ effekt – 1+1=3! …ettersom ibux har mer betennelsesdempende egenskaper, imens paracet inneholder andre virkestoffer for å dempe smerteoppfattelsen. Ta alltid kontakt med lege eller farmasøyt før du tar medikamenter.

– Finn bevegelser og stillinger som minsker smerten i benet, unngå bevegelser og stillinger som øker disse.

– Kortvarig bruk av krykke hvis absolutt nødvendig

– Kuldebehandling: Legg en ispose på nedre del av korsryggen i 10-15 minutter. Gjenta 3-4 ganger/dagen. Følg nedisingsprotokoll. Biofreeze kan også benyttes.

– Ligg på rygg med bøy i knær og hofter med bena på en stol (såkalt akuttstilling).

– Litt bevegelse er bra selv om du har store smerter, for eksempel å rusle rundt i huset. Gå heller mange korte turer enn en lang.

– Masser eller bli massert i lår, sete og legg, dette kan lindre.

– Sitt minst mulig. Trykket i skiven er størst når du sitter.

Les også: – 8 Gode råd og Tiltak mot Isjias

 

 

Hvordan forebygge isjias?

Isjias forebygges best i dagliglivet gjennom aktivitet og bevegelse som opprettholder ryggens muskulatur, og som gir sirkulasjon og smøring til ledd og skiver. Har du problemer med ryggen kan det oppstå akutt forverring i form av isjias. Ta derfor ryggen din på alvor og ikke vent med å oppsøke hjelp hos behandler. Bruk sunn fornuft ved spesielt store og tunge belastninger, ikke løft over evne.

 

Øvelser mot Isjias

Her finner du en oversikt og liste over øvelser vi har publisert i forbindelse motvirkning, forebygging og lindring av isjias, isjiassmerter, isjialgi og andre relevante diagnoser.

 

Oversikt – Trening og øvelser mot isjias:

5 Gode Øvelser mot Isjias

5 yogaøvelser mot hoftesmerter

6 styrkeøvelser for sterkere hofter

 

Kjenner du noen som plages med isjias og nervesmerter? Del artikkelen med dem.

Trykk på knappen nedenfor for å dele artikkelen i sosiale medier – hvis ønskelig.

 

 

Les også: – De 5 Verste Øvelsene Hvis du Har Prolaps

 

Ofte stilte spørsmål rundt dette temaet:

Hvor lang tid tar falsk isjias før det blir bra?

Tiden det tar før du blir kvitt falsk isjias eller isjialgi kommer an på hvor raskt man får tatt i selve årsaken til symptomene. Dette kan for eksempel være stramme muskler i setet og piriformis syndrom og / eller leddrestriksjoner i bekkenet / overgangen mot korsryggen. Vi anbefaler at du oppsøker kliniker for å diagnostisert selve årsaken til hvorfor du opplever nerveirritasjon / nervesmerter ned i beinet.

 

Hvor er isjiasnerven?

Isjiasnerven er kroppens lengste nerve. Den er en stor, tykk nerve som egentlig er en samling av lange nervetråder. Den starter i nedre del av korsryggen, går gjennom bekken og sete til bakside av lår og legg, og ender opp fremme i tærne. På vei nedover forsyner den mange forskjellige strukturer med nerveimpulser, blant annet muskler, sener, leddbånd, ledd, blodårer og hud.

 

NESTE SIDE: 8 Naturlig Betennelsesdempende Tiltak mot Revmatisme

Klikk på lenken for å gå videre til neste side.

 

Kilder:

  1. Ropper, AH; Zafonte, RD (26 March 2015). «Sciatica.». The New England Journal of Medicine.372 (13): 1240–8. doi:10.1056/NEJMra1410151.PMID 25806916.
  2. Leininger, Brent; Bronfort, Gert; Evans, Roni; Reiter, Todd (2011). «Spinal Manipulation or Mobilization for Radiculopathy: A Systematic Review». Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 22 (1): 105–125. doi:10.1016/j.pmr.2010.11.002. PMID 21292148.
  3. Toueq et al (2010). Prevalence of spondylolisthesis in a population of gymnasts. Stud Health Technol Inform. 2010;158:132-7. Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20543413

 

Vær så snill og støtt vårt arbeid ved å følge oss og dele artiklene våre i sosiale medier:

Youtube logo liten– Vennligst følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– Vennligst følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24 timer)

 

Bilder: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos og innsendte leserbidrag.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *