Cross-section av en nerve

Denervering / blokadebehandling av kronisk smerte

Ingen stjernevurderinger enda.
Cross-section av en nerve

Cross-section av en nerve. Foto: Wikimedia Commons

Blokadebehandling: Blokkerende behandling; injeksjon av et lokalanestetikum rundt en ledende nerve, område med verkende smerte eller i vev, ved kroniske smerter – der konservativ behandling har hatt minimal eller ingen effekt. Hvis smerten er på grunn av en lokal irritasjon modus (for eksempel en betennelse) kan det i tillegg til blokadebehandling bli gitt anti-inflammatoriske medikamenter.

Denne type behandling har vekket debatt i visse legekretser, og blant annet skrives det i det Danske ugeskrift for læger i et innlegg av Speciallæge Hans Ersgaard:

 

«I moderniseringen af anæstesispecialet står der om blokader, at der »ikke er dokumenteret nogen overbevisende og varig effekt hos kroniske smertepatienter«. En del kolleger mener, at det er kontraindiceret at give langvarige blokadebehandlinger; man »fastholder« patienten i patientrollen, og det er skadeligt. Et alternativ oplyses der sjældent.»

 

Speciallæge Hans Ersgaard maner til debatt rundt temaet, og peker igjen på at det mangler god forskning på området, men at den dokumentasjonen som finnes ikke setter blokadebehandling i noe spesielt godt lys – grunnet manglende effekt. Samtidig nevnes det at andre konservative tilbud ofte holdes ute behandlingstilbudet rettet mot kroniske pasienter, selv om disse kunne hatt effekt av fysioterapi og/eller kiropraktikk, samt manuellterapi. Den meget anerkjente Journal of American Medical Association har faktisk skrevet i sitt tidsskrift at de anbefaler alle pasienter å forsøke kiropraktisk behandling før de oppsøker mer invasive inngrep som denervering, blokadebehandling og ryggoperasjoner. For å sitere en artikkel i avisen Tri County:

 

«The Journal of the American Medical Association (JAMA) has recommended to those patients who seek back pain treatment to consider chiropractic care before taking invasive measures such as electing for surgery. Surgery should only be considered if conservative therapies fail. According to the JAMA, conservative alternatives like Chiropractic care should be the first “line of defense” because they are safer and more efficient in relieving pain.

The JAMA’s recommendation comes on the heels of a recent study out of the medical journal Spine where sufferers of lower back pain all received standard medical care (SMC) and where half of the participants additionally received chiropractic care. The researchers found that in SMC plus chiropractic care patients, 73% reported that their pain was completely gone or much better after treatment compared to just 17% of the SMC group.»

 

Av overstående tekst ser vi altså at gruppen som fikk oppfølging hos både lege og kiropraktor utviste en signifikant bedring i forhold til de som kun fikk standard medisinsk behandling. Basert på dette burde slike plager behandles på en mer tverrfaglig måte, der kiropraktikk kanskje implementeres mer inn i behandling av slike muskuloskeletale tilfeller – dette kan igjen resultere i mindre sykefravær og mindre sosioøkonomiske kostander. Definitivt noe å tenke på.

 

Denervering: Også kjent som radiofrekvensdenervering er behandling der det brukes elektrisk strøm for å varme opp og ødelegge nerver som sender smertesignaler fra strukturer videre til hjernen, dette gjøres ved en elektrisk strøm som er produsert av en radiobølge. Igjen rådes det til at man forsøker konservativ behandling før man går til et slikt tiltak.

 

 

Referanser:

American Chiropractic Association. JAMA suggests chiropractic for low back pain. Businesswire May 8, 2013. businesswire.com.

 

 

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en stjernevurdering

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *