Autoimmune sykdommer

Autoimmune sykdommer stammer fra en abnormal immunrespons fra kroppen. Ved autoimmune sykdommer vil kroppens egne antistoffer angripe celler, vev og lignende som normalt sett skal være i kroppen – det dreier seg altså om en feilaktig forsvarsmekanisme som ødelegger friske, normale celler. Det finnes en rekke forskjellige autoimmune sykdommer, der noen angriper visse organer og andre angriper visse typer vev.

 

– Behandling av autoimmune sykdommer

Den vanligste formen for behandling av autoimmune tilstander er med immunosupresjon – altså medikamenter og tiltak som begrenser og demper kroppens eget forsvarsystem. Genterapi som begrenser inflammasjonsprosesser i immunceller har vist stor framgang i nyere tid, da gjerne i kombinasjon med økt aktivering av anti-inflammatoriske gener og prosesser.

 

Noen kjente former av autoimmune tilstander:

Crohns sykdom (angriper hele tarmsystemet, fra spiserør til endetarm)

Diabetes type 1 (immunforsvaret ødelegger de insulin-produserende beta cellene i bukspyttkjertelen)

Epstein-barr (årsak til bl.a. mononukleose)

Graves sykdom (for høyt stoffskifte)

Hashimotos tyreoiditt (for lavt stoffskifte)

Lupus (fellesbetegnelse for flere forskjellige lupus sykdommer, bl.a. systemisk lupus erythematosus)

Multippel sklerose

Psoriasis

Revmatoid artritt

Sjøgrens sykdom (angriper spyttkjertler og tårekjertler)

Sklerodermi (systemisk sklerose)

Ulcerøs kolitt (angriper tykktarmen)

 

Fullstendig liste over autoimmune sykdommer

Listen er delt inn alfabetisk etter kategorier basert på området som rammes av tilstanden. Synonymer på den autoimmune diagnosen vil stå i parentes dersom det finnes.

 

Hjerte

Dresslers syndrom (postmyokardinfarkt syndrom)

Myokarditt (coxsackie myokarditt)

Subakutt bakteriell endokarditt (SBE)

 

Nyre

Goodpastures syndrom (Anti-glomerulær basalmembran nefritt)

Interstitiell cystitt (blæresmerte syndrom)

Lupus nefritt

 

Lever

Autoimmun hepatitt

Primær biliær cirrhose

Primær skleroserende kolangitt

 

Lunge

Anti-syntetase syndrome (autoimmun lungesykdom)

 

Mage

Crohns sykdom

Ulcerøs kolitt

 

Hud

Alopecia areata (autoimmun hårtap sykdom)

Autoimmun angioødem (akutt opphovning av hud)

Autoimmun progesteron dermatitt (sjelden autoimmun hudsykdom)

Bulløs pemfigoid

Dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Erythema nodosum (Knuterosen)

Hidradenitis suppurativa (Akne inversa)

Lichen planus (lidelse som rammer hud og / eller slimhinner)

Lichen sclerosus

Lineær IgA dermatose (LAD)

Morfea

Mucha-Habermann sykdom (pityriasis)

Pemfigus vulgaris (PV)

Psoriasis

Svangerskapspemfigoid

Systemisk sklerose

Vitiligo (hvite pigmentflekker)

 

Adrenalinkjertelen

Addisons sykdom

 

Bukspyttkjertelen

Autoimmune pankreatitt

Diabetes (type 1)

 

Skjoldbruskkjertelen

Autoimmun tyreoditt (Hashimotos syndrom)

Graves sykdom

Ord’s tyreoditt

 

Reproduktive organer

Autoimmun oophoritt

Autoimmun orkitt

Endometriose

 

Spyttkjertler

Sjøgrens sykdom

 

Fordøyelsesystemet

Autoimmun enteropati

Cøliaki

Crohn’s sykdom

Mikroskopisk kolitt

Ulcerøs kolitt

 

Blod

Antifosfolipidsyndrom

Aplastisk anemi

Autoimmun hemolytisk anemi

Autoimmunt lymfoproliferativt syndrom (Canale-Smith syndrom)

Autoimmun nøytropeni

Autoimmun trombocytopenisk purpura (Idiopatisk trombocytopenisk purpura)

Cryoglobulinemia

Erytroaplasi

Evans syndrom

IgG4-relatert systemisk sykdom

Kuldeagglutininsykdom

Paroksystisk nattlig hemoglobinuri

Pernisiøs anemi

Trombocytopeni

 

Bindevev

Adiposa dolorosa

Bekhterevs sykdom (Ankyloserende spondylitt)

Blandet bindevevssykdom (MCTD – Mixed connective tissue disease)

CREST syndrom

Entesittrelatert artritt

Eosinofil fasciitt (Schulman’s syndrom)

Feltys syndrom

Juvenil idiopatisk artritt

Lyme borreliose (Borrelia)

Medikamentindusert lupus

Palindromisk revmatisme (Hench-Rosenberg syndrom)

Parry-Romberg syndrom

Parsonage-Turner syndrom

Polykondritt (Relapsing polychondritis, Meyenburg-Altherr-Uehlinger syndrom)

Psoriasisartritt

Reaktiv artritt (Reiter’s syndrom)

Retroperitonealfibrose

Revmatisk artritt

Revmatisk feber

Sarkoidose

Schnitzler syndrom

Stills sykdom (AOSD – adult onset Still’s disease)

Systemisk lupus erythematosus

Udifferensiert bindevevssykdom (UCTD – Undifferentiated connective tissue disease)

 

Muskler

Dermatomyositt

Fibromyalgi

Inklusjonslegememyositt

Myasthenia gravis

Myositt

Nevromyotoni (Isaacs syndrom)

Paraneoplastisk cerebellær degenerasjon

Polymyositt

 

Nervesystem

Akutt disseminert encefalomyelitt (ADEM, Hursts sykdom, Weston-Hurst syndrom)

Akutt motorisk aksonal nevropati

Anti-NMDA-receptor encefalitt (Anti-N-Methyl-D-Aspartate)

Balos konsentriske sklerose (Balo sykdom, Schilders sykdom)

Bickerstaffs encefalitt

Guillain-Barré syndrom

Hashimotos encefalitt

Idiopatisk inflammatorisk demyeliniserende sykdommer

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP)

Lambert-Eaton myastenisk syndrom (LEMS)

Multippel sklerose

Progressiv inflammatorisk nevropati

Rastløse bein syndrom

Stiff person syndrom

Sydenhams korea

Transvers myelitt

 

– Les: Hva er rastløse bein syndrom?

Rastløse bein syndrom - nevrologisk søvntilstand

 

Øyne

Autoimmun retinopati

Autoimmun uveitt

Cogans syndrom

Graves oftalmopati

Mooren’s syndrom

Neuromyelitis optica

Opsoklonus myoklonus syndrom

Optisk nevritt

Pars planitis

Skleritt

Susacs syndrom (Retinocochleocerebral blodåresykdom)

Sympatisk ofthalmia

Tolosa-Hunt syndrom

Treaktig konjunktivitt

 

Ører

Autoimmun indre øre sykdom

Ménières sykdom

 

Vaskulært

Antinøytrofil cytoplasmisk antistoffassosiertvaskulitt (Wegeners granulomatose)

Behcets sykdom (Morbus Adamandiades-Behcet)

Churg-Strauss syndrom

Henoch-Schonlein purpura (Purpura revmatika)

Hughes-Stovin syndrom (Sjelden variant av Behcets sykdom)

Kawasakis sykdom (Kawasaki syndrom, lymfeknute syndrom

Leukocytoklastisk vaskulitt

Lupus vaskulitt

Mikroskopisk polyangiitt (MPA, mikroskopisk polyartritt)

Polyarteritt nodosa (Kussmaul sykdom, Kussmaul-Maier sykdom)

Polymyalgia revmatika

Revmatisk vaskulitt

Temporalisartritt (Kranialartritt, kjempecelleartritt)

Urtikarielt vaskulitt

Vaskulitt

 

Tilstander og diagnoser assosiert med autoimmune sykdommer

Følgende liste inkluderer tilstander som ikke er egenstående autoimmune sykdommer, men som ofte symptomatisk sett blir lenket indirekte eller sekundært til autoimmune tilstander.

 

Eosinofil øsofagitt (kronisk inflammasjon i spiserøret)

Gastritt

Komplekst regionalt smertesyndrom (Muskuloskeletalt smertesyndrom, nevrovaskulær dystrofi)

Kronisk utmattelsessyndrom

POEMS syndrom

Primær immunsvikt

Pyoderma gangrenosum

Raynauds fenomen

 

Tilstander og diagnoser som ikke er assosiert med autoimmune sykdommer grunnet manglende beviser og evidens fra forskning

Følgende liste inkluderer tilstander som ikke har tilstrekkelig forskning i ryggen for å si at de er forårsaket av autoimmune sykdommer, men som i mange tilfeller har vært indirekte assosiert med autoimmune tilstander. Nyere forskning innen fagfeltet kan muligens flytte flere av disse tilstandene opp i listen som er assosiert med autoimmun sykdom.

 

Agammaglobulinemi

Amyloidose

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS, Lou Gehrigs sykdom, motornevrom sykdom)

Anti-rørformet basalmembran nefritt

Atopisk allergi

Atopisk dermatitt

Autoimmun perifær nevropati

Blau syndrom

Castlemans sykdom

Chagas sykdom

Cushings sykdom

Degos sykdom

Eksem

Eosinofil gastroenteritt

Eosinofil pneumoni (en variant, Churg-Strauss syndrom, er en autoimmun sykdom)

Erythroblastosis foetalis (morens immunsystem angriper fosteret)

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)

Gastrointestinal pemfigoid

Hypogammaglobulinemi

Idiopatisk kjempecelle myokarditt

Idiopatisk lungefibrose (Fibroserende alveolitt)

IgA nefropati (IgA nefritt, Bergers sykdom)

IPEX syndrom (XLAAD syndrom)

KOLS

Komplement C2 mangel

Kreft

Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (Majeeds sykdom)

Kutan leukocytoklastisk angiitt

Medfødt hjerteblokk (medfødt hjertefeil)

Narkolepsi

Rasmussens encefalitt

Schizofreni

Serum sykdom

Spondyloartropati

Sweets syndrom

Takayasus artritt

Treaktig konjunktivitt

 

Les også: – Derfor bør du bytte ut bordsaltet med rosa himalayasalt!

Rosa Himalayasalt - Foto Nicole Lisa Photography