Home » Hvor har du vondt? » Vondt i ankelen

Vondt i ankelen

Anbefalt nettbutikk for kvalitetsprodukter:

Anbefalt tverrfaglig klinikk for behandling og utredning

Klikk på bildet ovenfor for å besøke deres nettside. En tverrfaglig, moderne klinikk i Akershus for deg som er rammet av langvarige plager og som ønsker en evidensbasert tilnærming.

 • 4 minutter med tog fra Gardermoen
 • 29 minutter med tog fra Oslo

www.raaholtkiropraktorsenter.no

Vondt i ankelen

Vondt i ankelen. Bilde: Wikimedia Commons

Vondt i ankelen

Det å ha vondt i ankelen kan ofte linkes til direkte traume eller feilbelastning over lengre tid. Vondt i ankelen er en plage som rammer både hverdagsmosjonister og de innen idrett. Det er viktig å skille mellom det å ha akutt vondt i ankelen og det å ha kronisk vondt i ankelen. 

Noen av de vanligste årsakene til vondt i ankelen er overtråkk, seneskader, myalgi, men det kan også skyldes refererte smerter fra fot eller legg, samt manglende bevegelse i ankelleddene – da spesielt talocrural-leddet som er det leddet som gjør at du kan vippe opp og ned på foten (dorsal- og plantarfleksjon). Foten og ankelen består av mange små ben og ledd. For å ha optimal funksjon må også bevegelsen i leddene være god. Låsninger mellom disse små bena kan i noen tilfeller gi feilbelastninger som kan føre til problemer lenger opp som i kne, hofte eller korsrygg. Behandling vil ofte bestå av å gjenskape god bevegelse i leddene samt å løse opp spenninger i muskulatur.

 

RELATERT PRODUKT / EGENHJELP: – Kompresjonssokk

Kompresjonssokker kan bidra til økt blodsirkulasjon hos de som er rammet av ankelskader og problematikk. Dette kan bidra til raskere tilheling og kan også fungere forebyggende.

Trykk på bildet for å lese mer om den hvis ønskelig.Ved akutte ankelskader er det viktig å ekskludere mer alvorlige differensialdiagnoser, som for eksempel fibulafraktur, metatarsalfraktur, syndesmoseruptur og peroneusluksasjon. Grunnet til at det er viktig å utelukke disse er at disse diagnosene krever tidlig immobilisering og i visse tilfeller operasjon.

 

En kiropraktor har henvisningsrett og kan rekvirere billeddiagnostisk utredelse der dette er nødvendig. Ved røntgenrekvisisjoner får pasienten som regel time på dagen. Det er anbefalt at slike skader blir raskt utredet.

 

Akutte ankelskader – dette gjør du selv.

 1. Avlast ankelen.
 2. Legg den høyt.
 3. Kjøl den ned. (Les også: Hvor ofte og hvor lenge bør jeg ise ned en forstuet ankel?)
 4. Få problemet undersøkt av kvalifisert fagpersonell.

 

Når du iser ned / kjøler ned ankelen, benytter du deg av 15 minutter på, deretter 45 minutter av – før nedkjøling gjentas. Det er viktig å unngå frostskader, så legg et håndkle eller lignende rundt objektet du benytter til å kjøle ned det skadede området.

 

Definisjoner

Talocrural-ledd: Et synovialt ledd dannet av artikuleringen mellom tibia og fibula til talus. Hovedbevegelsene til leddet er dorsalfleksjon og plantarfleksjon.

 Noen vanlige årsaker / diagnoser ved vondt i ankelen er:

 

Akilles bursitt (Akillessene slimposebetennelse)

Akilles tendinopati

Ankelskade

Artritt (leddbetennelse)

Artrose (vondtet avhenger av hvilke ledd som er påvirket)

Benfragmenter

Betennelse i ankelen (kan gi lokal hevelse, rødlig hud, varmeutvikling og trykkømhet)

Bursitt / slimposebetennelse

Brukket ankel

Diabetisk nevropati

Dårlig blodsirkulasjon

Dårlig fottøy / sko

Forstuet ankel

Gikt

Haglunds deformitet (kan gi smerter på undersiden av fotbladet, helt bakerst ved hælen og bakpå hælen)

Hælspore (gir smerter i underside av fotbladet, oftest like foran hælen)

Infeksjon i ankelen

Isjias / isjialgi

Leddbåndskade

Lumbal prolaps (skivelidelse i korsryggen)

Nervelidelser

Overtråkk

Overvekt

Perifer nevropati

Plantar fascitt (gir smerter i fotbladet, langsmed plantar fascia fra utspringet i hælen)

Plattfot / pes planus (ikke synonymt med smerter, men kan være en medvirkende årsak)

Psoriasis artritt

Seneavrivning

Seneskade

Severs sykdom

Sinus tarsi syndrom (gir karakteristiske smerter på utsiden av foten mellom hæl og talus)

Spinal stenose

Spondylistese

Tarsaltunnelsyndrom aka Tarsal tunnel syndrom (gir vanligvis ganske intense smerter på innside av foten, hælen)

Tendinitt

Tendinose

Revmatisme (smertene avhenger av hvilke ledd som er påvirket) 

Mindre vanlige årsaker / diagnoser i foten:

Alvorlig infeksjon

Kreft

 

MR bilde av ankelen

MR bilde av ankel - Foto Wikimedia

Normalt MR bilde av ankel – Foto Wikimedia

Beskrivelse av MR bilde: Her ser vi et MR bilde av ankelen. På bildet ser vi extensor hallucis longus, talocalcaneonavicular leddet, extensor hallucis brevis, cuneonavicular leddet, fibularis longus, flexor digitorum longs, tibialis anterior, flexor hallucis longus, ankelleddet, calcaneussenen, transverse tarsal leddet og plantar calcaneonavicular ligamentet.

Røntgen av ankel

Røntgenbilde av ankel - lateral vinkel - Foto IMAI

Normalt røntgenbilde av ankel – lateral vinkel – Foto IMAI

Forklaring av røntgenbilde: Her ser vi et røntgenbilde av en ankel i lateral vinkel (sett fra siden). På bildet ser vi ytre skinneben (fibula), subtalar leddet, talocalcaneal leddet, calcaneus, calcaneus tuberositas, cuboid, calcaneocuboid leddet, mediale cuneiform, cuneonavicular leddet, navicularis, talocalcaneonavicular leddet, hodet av talus, tarsal sinus, nakken til talus og selve talus, laterale malleolus, mediale malleolus, ankelleddet og tibia (indre skinneben). 

CT av ankel

CT bilde av ankel - Foto Wiki

Forklaring av CT billedundersøkelse: Dette er en CT skanning tatt etter at en snowboarder skadet ankelen sin etter fall. På bildet ser vi tydelige bruddskader.

Skadene er av en slik karakter at det mest sannsynlig måtte opereres umiddelbart for å unngå varige mèn.

 

Diagnostisk ultralyd undersøkelse av ankel

Ultralyd undersøkelse bilde av ankel med posteriomedial impingement etter inversjonsovertråkk

Et diagnostisk ultralyd bilde av ankelen etter et inversjonsovertråkk.

På bildet sees en posteriomedial impingement (POMI) som ofte skjer sekundært etter inversjonsovertråkk. Denne skaden oppstår grunnet at de dype, posteriore fibrene i deltoidligamentet blir kraftig trykket sammen i mellom den mediale veggen av talus og mediale malleolus (knokkelbenet på innsiden av ankelen).

 

Klassifisering av vondt i ankelen.

Vondt i ankelen kan deles inn i akutte, subakutte og kroniske smerter. Akutt ankelvondt vil si at personen har hatt vondt i ankelen i mindre enn tre uker, subakutt er perioden fra tre uker til tre måneder, og den smerten som har en varighet på over tre måneder klassifiseres som kronisk. Vondt i ankelen kan som nevnt tidligere skyldes muskulære spenninger, seneskader eller dysfunksjonelle ledd. En kiropraktor eller en annen ekspert på muskel-, skjelett- og nervelidelser, kan diagnostisere din plage, og gi deg en grundig forklaring på hva som kan gjøres i form av behandling, og hva du kan gjøre på egenhånd. Pass på så du ikke blir gående med vondt over lengre tid, ta heller kontakt med en kiropraktor og få diagnostisert årsaken til smerten.

 

Først vil en mekanisk utredning gjøres hvor klinikeren ser på ankelens bevegelsesmønster eller eventuelt mangel på dette. Her utredes også muskelstyrke, samt spesifikke tester som gir klinikeren en indikasjon på hva som gir personen vondt i ankelen. Ved varige ankelplager kan det være nødvendig med billeddiagnostisk utredning, da mest sannsynlig i form av ultralyd eller MR. Førstnevnte gjelder også ved mistanke om akutte seneskader.

 

En kiropraktor har henvisningsrett til slike utredninger i form av røntgen, MR, CT og ultralyd. Konservativ behandling er alltid verdt å prøve på slike plager, før man eventuelt vil vurdere en operasjon. Behandlingen du får vil variere, avhengig av hva som ble funnet under den kliniske undersøkelsen.

Behandlingsformer som kan benyttes i behandling av vondt i ankelen og ankelsmerter

Hjemmeøvelser utskrives og benyttes ofte for å ta tak i feilaktig bruk av muskulatur, da med den hensikt å gi en langsiktig, langvarig effekt. Ultralyd kan brukes både diagnostisk og som ultralydbehandling, sistnevnte fungerer ved å gi en dyptvarmende effekt rettet mot muskuloskeletal problematikk. Elektroterapi (TENS) eller strømbehandling benyttes også mot ledd og muskelproblematikk, det er ment som en direkte smertestillende behandlingsform, som siktes inn mot det smertefulle området. Traksjonsbehandling (også kjent som strekkbenk behandling eller fleksjon-distraksjon) er en behandling som benyttes særlig i korsrygg og nakke med henblikk på å øke bevegelsen i leddene og tøye ut nærliggende muskulatur. Leddmobilisering eller korrigerende kiropraktisk leddbehandling øker bevegelsen i leddene, som igjen gjør at muskulaturen som fester til og i nærheten av leddene kan bevege seg mer fritt. 

Massasje benyttes for å øke blodsirkulasjonen i området og dermed minske muskulære spenninger, som igjen kan føre til mindre smerter. Varmebehandling brukes for å gi en dyptvarmende effekt på det aktuelle området, som igjen kan gi en smertedempende effekt – men man sier generelt sett at varmebehandling ikke bør brukes på akutte skader, da er nemlig isbehandling til å foretrekke. Sistnevnte benyttes ved akutte skader og smerter for å hjelpe til med å dempe smertene i området. Laserbehandling (også kjent som anti-inflammatorisk laser) kan benyttes i forskjellige frekvenser og dermed oppnå forskjellige behandlingseffekter. Det benyttes ofte for å stimulere regenerasjon og bløtvevstilheling, pluss at det også kan benyttes anti-inflammatorisk. Hydroterapi (også kalt varmtvannsbehandling eller oppvarmet basseng behandling) er en behandlingsform der harde vannstråler skal stimulere bedret blodtilførsel, samt løse opp i spente muskler og stive ledd.

 

Kiropraktisk ankelmanipulasjon – Forskning og studier:

Ankelledd

Ankelledd

En RCT (López-Rodríguez et al 2007) – også kjent som en randomisert kontrollert studie – undersøkte effekten av manipulasjon av talocrural-leddet i 52 landhockey spillere diagnostisert med grad II ankelforstuing. Konklusjonen var positiv og viste at manipulasjonen førte til en mer riktig distribusjon av biomekaniske krefter gjennom fot og ankel – som igjen fører til bedret funksjon og kortere legningstid. En annen studie (Pellow et al 2001) viste også en statistisk signifikant bedring med tanke på nedsatt smerte og økt funksjon ved ekstremitetsmanipulasjon av ankelleddet ved grad I og grad II ankelforstuinger.

 

Hva gjør en kiropraktor?

Muskel, ledd og nerveplager: Dette er ting som en kiropraktor kan hjelpe til med å forebygge og behandle. Kiropraktisk behandling går i hovedsak ut på å gjenopprette bevegelse og leddfunksjon som kan være nedsatt ved mekanisk smerte. Dette gjøres ved såkalte leddkorrigerings- eller manipulasjonsteknikker, samt leddmobilisering, strekkteknikker, og muskulært arbeid (for eksempel triggerpunktsbehandling og arbeid med dypt bløtvev) på involvert muskulatur. Ved økt funksjon og mindre smerte kan det være lettere for individer å engasjere seg i fysisk aktivitet, noe som igjen vil ha en positiv effekt på både energi og helse. Les mer om kiropraktorer her.Øvelser, trening og ergonomiske hensyn.

En ekspert på muskel og skjelettlidelser kan utifra din diagnose informere deg om hvilke ergonomiske hensyn du må ta for å forhindre ytterligere skade, og dermed sikre raskest mulig tilhelingstid. Etter at den akutte delen av plagen er over, vil du også i de fleste tilfeller bli tildelt hjemmeøvelser som også er med på å redusere sjansen for tilbakefall. Ved kroniske plager er det nødvendig å gå igjennom motoriske bevegelser du gjør i hverdagen, for så å kunne luke ut årsaken til at vondtet ditt oppstår gang på gang. Se god litteratur lenger ned i artikkelen som også viser gode øvelser for ankelproblematikk.

 

Les også: – 5 Øvelser mot Hælspore

Vondt i hælen

 

Hva kan jeg gjøre selv mot ankelsmerter?

1. Generell bevegelse, spesifikk trening, uttøyning og aktivitet er å anbefale, men hold deg innenfor smertegrensen. To turer i døgnet på 20-40 minutter gjør godt for kroppen og vond muskulatur.

2. Triggerpunkt / massasjeballer anbefaler vi på det sterkeste – de finnes i forskjelige størrelser slik at du kan treffe godt selv på alle deler av kroppen. Det finnes ikke bedre egenhjelp enn dette! Vi anbefaler følgende (trykk på bildet nedenfor) – som er et fullstendig sett med 5 triggerpunkt / massasjeballer i forskjellige størrelser:

triggerpunktballer

3. Trening: Spesifikk trening med treningstrikker av ulike motstander (slik som dette komplette settet med 6 strikker av ulik motstand) kan hjelpe deg med å trene opp styrke og funksjon. Strikktrening medfører ofte mer spesifikk trening, som igjen kan føre til mer effektiv skadeforebygging og smertereduksjon.

4. Smertelindring – nedkjøling: Biofreeze er et naturlig produkt som kan lindre smerter ved å kjøle ned området på en skånsom måte. Nedkjøling anbefales særlig når smertene er meget sterke. Når de har roet seg så anbefales varmebehandling – det er derfor lurt å ha både nedkjøling og oppvarming tilgjengelig.

5. Smertelindring – oppvarming: Det å varme opp stramme muskler kan øke blodsirkulasjonen og gi smertereduksjon. Vi anbefaler følgende gjenbrukbare hot/cold-pakning (trykk her for å lese mer om den) – som kan brukes både til nedkjøling (kan fryses) og til oppvarming (kan varmes i mikrobølgeovn).

 

Anbefalte produkter for smertelindring ved ankelsmerter

Biofreeze-spray-118ml-300x300

Biofreeze (Kulde- / kryoterapi)

 

Les også:

Vondt i ryggen?

Vondt i hodet?

Vondt i nakken?

 Referanser:

 1. NHI – Norsk Helseinformatikk.
 2. NAMF – Norsk Arbeidsmedisinsk Forening
 3. López-Rodríguez S, Fernández de-Las-Peñas C, Alburquerque-Sendín F, Rodríguez-Blanco C, Palomeque-del-Cerro L. Immediate effects of manipulation of the talocrural joint on stabilometry and baropodometry in patients with ankle sprain. J Manipulative Physiol Ther. 2007 Mar-Apr;30(3):186-92.
 4. Pellow JE, Brantingham JW. The efficacy of adjusting the ankle in the treatment of subacute and chronic grade I and grade II ankle inversion sprains. J Manipulative Physiol Ther. 2001 Jan;24(1):17-24.
 5. Punnett, L. et al. A Conceptual Framework for Integrating Workplace Health Promotion and Occupational Ergonomics Programs. Public Health Rep. 2009; 124(Suppl 1): 16–25.

 

 

Anbefalt litteratur:


Natural Treatment for Osteoarthritis in the Ankle 

 

Beskrivelse: Naturlig behandling av artrose / leddslitasje i ankelen. En god bok (tilgjengelig også på kindle) som tar for seg en praktisk måte å komme seg ut av smerter relatert til artrose i ankelen. Klikk her for å lese mer om boken eller for å bestille den. Boken er på engelsk og er skrevet av Dr. Sophie Hardy.

 

 

Pain Free: A Revolutionary Method for Stopping Chronic Pain

Beskrivelse: Smertefri – en revolusjonerende metode for å stoppe kronisk smerte. Den verdenskjente Pete Egoscue, som driver den velkjente The Egoscue Method Clinic i San Diego, har skrevet denne meget gode boken. Han har laget øvelser som han kaller E-Cises og i boken viser han steg-for-steg beskrivelser med bilder. Han hevder selv at hans metode har hele 95 prosent suksessratio. Klikk her for å lese mer om boken hans, samt se en forhåndsvisning.

 

Ofte stilte spørsmål (FAQ):

Spm: Årsaker til vond ankel?

Svar: Noen av de vanligste årsakene til vondt i ankelen er overtråkk, seneskader, men det kan også skyldes refererte smerter fra fot eller legg, samt manglende bevegelse i ankelleddene – da spesielt talocrural-leddet som er det leddet som gjør at du kan vippe opp og ned på foten (dorsal- og plantarfleksjon).

– Relaterte spørsmål med samme svar: “Hvorfor får man vondt i anklene?, “Hvorfor får man smerter i ankelledd?”, “Hvorfor har jeg smerter når jeg beveger ankelen min?”, “Hvorfor kan man få ubehag i ankel?”

 

Har ankelsmerter på utsiden av ankelen etter feilbelastning. Hva kan det være?

Det høres ut som om du beskriver et overtråkk eller mer spesifikt et inversjonsovertråkk der – dette kan føre til at man strekker ligamentene eller senene på utsiden av ankelen slik at de blir irriterte eller skadde. Det kan også føre til delvis eller hel avrivning / ruptur.

 

Spm: Hvorfor har jeg vondt i både ankel og legg?

Svar: Flere av musklene fra leggen fester mot fot og ankel, naturlig nok. Avhengig av hvor du har vondt i leggen kan det også være smerter grunnet feilfunksjon i muskulatur, sener eller ledd. Refererte smerter i ankel og legg kan også komme fra ryggen, da kalt isjias.

 

Spm: Hva bør gjøres ved akutte ankelsmerter?

Svar: Hvis det refereres til en idrettskade, for eksempel overtråkk eller lignende, så bør du følge RICE protokollen først (rest, ice, compression, elevation) – deretter få evaluert skaden. Her kan du lese om hvor lenge og hvor ofte du bør ise ned en forstuet ankel.

 

Spm: Hatt stikking bak i ankel i mange år. Hva bør gjøres?

Svar: Hvis du har hatt en plage over flere år, så har den blitt kronisk – og dermed ofte vanskelige å behandle. Stikking bak i ankel, for eksempel mot achillesfestet, kan skyldes achilles tendinopati, en tilstand der gradvis feilbruk over flere år har ført til en fortykkelse av achillessenen. Slik achilles tendinopati kan behandles med instrument-assistert bløtvevsbehandling (IABVB – graston), laser, trykkbølge eller muskulær behandling som massasje. Såletilpasning kan også være et behandlingsalternativ for langvarige plager i ankel / legg / fot.

 

Hva kan gjøres med vond ankel og stram akillessene? Hvilke behandlingsformer bør jeg benytte meg av?

Dersom du har vond ankel og stram akillessene, så har du nesten garantert også for stram leggmuskulatur. Smerter og vondt i ankelen skyldes normalt sett overbelastning i forhold til hva tilhørende muskulatur og sener klarer å håndtere. Kanskje har du økt treningsmengden for raskt eller begynt å jogge mer? Det finnes flere behandlingsmetoder for problemstillingen du nevner, bl.a. massasje / muskelarbeid mot leggmuskulatur, fotpleie, instrumentell bløtvevsbehandling (graston instrument), leddmobilisering av ankelleddet og / eller trykkbølgebehandling dersom det er indikasjon på dette. Behandlingen som blir gitt kommer an på hva man finner ut under selve diagnostiseringen av skaden.

 

Spm: Hvordan bør man behandle seneskader i ankel?
Svar: Behandlingen som blir gitt vil avhenge av seneskaden. Hvis det er snakk om et overtråkk så kan det ha forekommet en forstrekkelse, partiell ruptur (avrivning) eller fullstendig ruptur av senene som støtter opp ankelen. Der det har vært en skade vil det legges ned det man kaller skadevev, også kjent som arrvev, dette vevet er ikke like sterkt som det originale vevet (normalt sett), og det kan dermed oppstå gjentagende problematikk med tilhørende smerter hvis man ikke får riktig behandling. Noen behandlingsmodaliteter som brukes mot seneskader i ankel er instrument-assistert bløtvevsbehandling (IABVB – graston), laser, trykkbølge, massasje og såletilpasning. Hvis det er en overdreven betennelse i området er det selvfølgelig viktig å roe denne ned første, dette kan gjøres gjennom nedisingsprotokoll, tilstrekkelig hvile og i visse tilfeller anti-inflammatorisk laserbehandling.

– Relaterte spørsmål med samme svar som ovenfor: “Har senebetennelse i ankel og fot. Hva slags behandling bør gjøres?”

 

Spm: Hvorfor kan man få vondt i ankelen etter gåtur?

Svar: Det kan være flere årsaker til at man får vondt ved gåtur eller annen fysisk belastning, blant annet kan det skyldes dårlig skotøy, underliggende dysfunksjon i fot eller ankel eller tidligere skader. Smerte er kroppens måte å si ifra på, dens eneste måte å kommunisere på – så når den snakker gjør man lurt i å lytte. Det er nemlig slik at trossing av denne smerten kan føre til større plager senere og eventuelle skader på ligamenter, sener eller andre strukturer. Smerten indikerer som regel en feilbelastning (dårlige sko?) eller overbelastning (gikk dere litt langt? kanskje har du økt aktivitetsnivået litt vel brått?). Hvis man har hatt tidligere overtråkk kan dette også være en faktor, da ligamentene og leddbåndene rett og slett kan være litt for slakke. Det er da viktig med riktig opptrening for å ta belastningen bort fra leddbåndene og heller mot funksjonell muskulatur. Her finner du øvelser som kan styrke ankler og fot.

– Relaterte spørsmål med samme svar som ovenfor: Fått vond ankel etter å vært opp på fjelltur. Hvorfor har jeg vondt?Kvifor har jeg smerter i anklene etter å ha gått tur?

 

 

Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– Følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer. Vi kan også hjelpe deg med å tolke MR-svar og lignende.)
Bevegelse er den beste medisin! Her er skånsomme øvelser for korsryggen som egner seg for alle med smerter i muskler og ledd. Se videoen ved å trykke på bildet nedenfor:

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR (Klikk her)

Ad

Linkbytte for mer trafikk til din hjemmeside?

Vondt.net - Muskuloskeletal informatikk