Artikler om Fibromyalgi

Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom som karakteristisk sett gir grunnlag for en rekke ulike symptomer og kliniske tegn. Her kan du lese mer om de ulike artiklene vi har skrevet om den kroniske smertelidelsen fibromyalgi – og ikke minst hva slags behandling og egentiltak som finnes for denne diagnosen.

 

Fibromyalgi er også kjent som bløtvevsrevmatisme. Tilstanden kan blant annet gi symptomer som kroniske smerter i muskler og ledd, utmattelse og depresjon.

Fibromyalgi kan gi økte betennelsesreaksjoner i hjernen

Studie: Fibromyalgi kan gi økte betennelsesreaksjoner i hjernen

Nå har forskere funnet en lenke mellom økte betennelsesreaksjoner i hjernen og fibromyalgi.

Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom, med både revmatologiske og nevrologiske komponenter, som veldig mange plages av, men som det fortsatt ikke satses nok på i forhold til forskning og behandling. Diagnosen gir karakteristisk sett smerter i store deler av kroppen (som gjerne flytter på seg), søvnproblemer, vedvarende utmattelse og kognitiv hjernetåke (blant annet grunnet søvnmangel og redusert søvnkvalitet).

– Inflammasjon og fibromyalgi?

Man har lenge mistenkt at betennelse og fibromyalgi har en viss sammenheng. Men man har aldri helt klart å bevise en direkte sammenheng. Nå har svenske forskere ved Karolinska Institutt i samarbeid med amerikanske forskere ved Massachusetts Generel Hospital gjennomført en banebrytende forskningsstudie som kan lede veien videre i et hittils ukjent område av fibromyalgi. Studien heter Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation, og er publisert i det medisinske tidsskriftet Brain, behavior and immunity.¹

Fibromyalgi og betennelse

Fibromyalgi er definert som en revmatisk bløtvevsrevmatisme. Dette innebærer blant annet at man ser unormale reaksjoner i bløtvev, inkludert muskler, bindevev og fibrøst vev. Disse kan nemlig veldig ofte være hypersensitive hos personer med fibromyalgi, og kan føre til økte nervesignaler og en overrapportering til hjernen. Som dermed innebærer at selv mindre ubehag kan resultere i større smerter (sentral sensitivisering). Ikke overraskende så har forskere ment at dette også kan føre til hyppigere betennelsesreaksjoner hos de med fibromyalgi. Vi har tidligere skrevet om hvor komplisert fibromyalgi faktisk er, og blant annet skrevet om disse kjente fibromyalgi-triggerne.Studien: Måling av et spesifikt protein

Forskerne startet først ved å kartlegge symptomene hos de med fibromyalgi og deretter kontrollgruppen. Deretter blir det mer komplisert. Vi vil ikke gå inn på de minste detaljene, men vil heller sikte på å gi deg en forståelig oversikt. Deretter dokumenterte de økt neural inflammasjon i både hjernen og spinalkanalen, og da særlig i form av en tydelig overaktivitet i glialcellene. Dette er altså celler som man finner inne i nervesystemet, rundt nevronene, og som har to hovedoppgaver:

 • Gi næring til oppbygging (inkludert myelin som ligger rundt nervetrådene)

 • Redusere betennelsesreaksjoner og fjerne avfallsstoffer

Denne kartleggingen ble blant annet gjort gjennom bildediagnostikk hvor man målte aktiviteten av et spesifikt protein kalt TSPO. Et protein som man finner i betydelig større mengder hvis man har overaktive glialceller. Forskningsstudien dokumenterte en tydelig forskjell blant de som var rammet av fibromyalgi versus kontrollgruppen. Slike funn og framskritt gir oss håp i at dette kan bane vei for at denne diagnosen endelig blir tatt på alvor.

Kan føre til nye behandlinger og mer forskning

Et stort problem med fibromyalgi er at man ikke har kjent årsaken til problemet – og dermed ikke helt vet hva man skal behandle. Denne forskningen kan endelig hjelpe til med det, og gir andre forskere en rekke nye muligheter i forhold til å forske mer målrettet inn på denne nye informasjonen. Personlig tror vi det kan føre til mer målrettede utredninger og behandlingsformer, men vi er usikker på hvor lang tid det vil ta. Vi vet jo at fibromyalgi aldri har vært et område som har blitt ilagt mye fokus når det kommer til forebygging og behandling.

Funnene kan bidra til å forklare flere kognitive symptomer

Fibromyalgi kan føre til at man fører til at hodet ikke alltid er helt med – vi kaller dette fibrotåke. Dette mener man at oppstår grunnet en rekke ulike årsaker, inkludert dårlig søvnkvalitet og økte smerter og urolighet i kroppen, samt det vi har hatt en mistanke om lenge – nemlig at kroppen hele tiden må sloss for å redusere betennelsestilstander i kroppen. Og det er veldig slitsomt i lengden, og kan gå utover både psyken og det fysiske. Tidligere har vi skrevet en guide med 7 tips som kan gjøre hverdagen lettere for fibromyalgipasienter. La oss se nærmere på noen av de kognitive symptomene som er assosiert med fibromyalgi:

 • Hukommelsesproblemer
 • Planleggingsvansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • En følelse av å ikke «henge med»
 • Glemmer tallkombinasjoner
 • Vanskelighet med følelser

Dette er kognitive symptomer som kan gå utover livskvaliteten og hverdagen til fibromyalgipasienter. Disse symptomene er godt dokumentert av større forskningsstudier.² Vi understreker igjen at vi opplever at denne pasientgruppen og andre med usynlig sykdom ikke blir tatt på alvor, og at det fortsatt henger igjen gamle myter og misforståelser om fibromyalgi. Dette er ganske utrolig med tanke på all forskningen som foreligger på dette kroniske smertesyndromet. Når man allerede er sterkt plaget av kognitive, psykiske og fysiske symptomer, så er det svært frustrerende å ikke bli trodd eller hørt. Det er vel egentlig litt dobbel straff?

«Hvor mange her har vel fått høre ‘fibromyalgi er ikke en ekte diagnose‘? Vel, da kan du komme med et konkret og faktabasert svar om at fibromyalgi har diagnosekode M79.7 hos WHO og L18 i det norske helsevesenet. Dette vil ende diskusjonen i din favør hver gang.»

Fibromyalgi og anti-inflammatorisk kosthold

Når vi nå først er inne på fibromyalgi og forskning som antyder at inflammasjonsprosesser kan spille en rolle, er det naturlig at vi snakker om kosthold. Vi har tidligere skrevet store guider om fibrovennlig kosthold og hvordan gluten kan være pro-inflammatorisk for denne pasientgruppen. Har man et så komplisert og krevende smertesyndrom som fibromyalgi, så må man også ha en helhetlig tilnærming. For optimal symptomlindring mener vi ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse at man må inkludere disse fire hjørnesteinene:

 • Kosthold
 • Kognitiv helse
 • Fysikalsk behandling
 • Individuell rehabiliteringsterapi (inkluderer tilpassede treningsøvelser og avspenningsøvelser)

Vår profesjonelle mening er altså at man vil oppnå de beste resultatene ved å gå gjennom disse fire punktene på et individuelt nivå. Hovedformålet vil være å oppnå bedre livskvalitet, forbedret funksjon, mestringsfølelse og glede hos hver enkelt pasient. Det er også viktig å instruere pasienten i gode selvhjelpsteknikker og ergonomiske egentiltak som kan gjøre hverdagen enklere. Blant annet har det blitt dokumentert gjennom meta-analyser at avspenningsteknikker og pusteøvelser kan redusere stressnivået i kroppen.³

Fibromyalgi og søvnkvalitet

En av hovedformålene med søvn er å ta vare på hjernen vår og de kognitive funksjonene. Søvnmangel fører på kort sikt til redusert hukommelse og konsentrasjon, men over lengre tid kan det ha større negative konsekvenser.4 Med tanke på at fibromyalgi er direkte lenket til dårlig søvn, så er det viktig å gjøre det man kan for å legge til rette for bedre søvnkvalitet. Tidligere har vi skrevet en guide med 9 tips for bedre søvn for fibromyalgipasienter. Søvn er blant annet viktig for:

 • Lagring og sortering av informasjon
 • Å kvitte seg med avfallsstoffer
 • Nervecellekommunikasjon og organisering
 • Reparasjon av celler
 • Balansering av hormoner og proteiner

Gode tips som spesialtilpasset søvnmaske og ergonomisk hodepute med minneskum har begge dokumentert positiv effekt på søvnkvaliteten.5 Produktanbefalinger åpner i nytt leservindu.

Vår anbefaling: Prøv en hodepute med minneskum

Vi tilbringer mange timer i sengen. Korrekt nakkestilling kan ha mye å si når det kommer til søvnkvalitet. Som nevnt ovenfor har studier vist at hodeputer med minneskum reduserer pusteforstyrrelser på natten, og gir bedre søvn.5 Trykk her for å lese mer om vår anbefaling.

Behandling av symptomer og smerter ved fibromyalgi

Det er, som sagt, svært viktig med en helhetlig og moderne tilnærming når det kommer til symptomlindring og funksjonell bedring hos fibromyalgipasienter. Dette bør omfatte en rekke faktorer som tips for bedre søvn, veiledning vedrørende kosthold, fysikalsk behandling og spesifikke rehabiliteringsøvelser (avspenning og andre tilpassede øvelser). Særlig veiledning i avspenningsteknikker som meditasjon på akupressurmatte og avspenning i nakkekøye er enkle tiltak man kan implementere i hverdagen. I tillegg kan flere oppleve god effekt av:

 • Avspenningsmassasje
 • Intramuskulær akupunktur (tørrnåling)
 • Laserterapi (MSK)
 • Leddmobilisering
 • Strekkteknikker
 • Tilpasset triggerpunktbehandling

Ved våre klinikkavdelinger tilhørende Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse vil våre offentlig autoriserte klinikere alltid tilpasse utredningen, behandling og rehabilitering individuelt. Fibromyalgipasienter er blant annet mye plaget med nakkespenninger og brystveggsmerter. Treningsprogrammet nedenfor, originalt tilpasset for slimposebetennelse i skulderen, egner seg godt for å stimulere sirkulasjon og bevegelse i disse områdene. I programmet nedenfor, utført av kiropraktor Alexander Andorff, brukes det pilatesbånd (150 cm).

VIDEO: 5 strikkøvelser for skuldre, brystrygg og nakkeovergang

 

Abonner gjerne gratis på vår youtube-kanal hvis du vil.

Støtt opp om personer med fibromyalgi og usynlig sykdom

Veldig mange med fibromyalgi og usynlig sykdom opplever urettferdighet og at de ikke blir tatt på alvor. Vi er engasjerte i denne kunnskapskampen for å forbedre allmennhetens forståelse om slike diagnoser. Målet er å oppnå mer respekt, empati og likeverd for disse pasientgruppene. Vi setter utrolig stor pris på om du vil hjelpe oss med kunnskapsformidlingen, og håper du tar deg tid til å dele og like våre innlegg fra vår Facebook-side. I tillegg kan du også melde deg inn i vår Facebookgruppe «Revmatisme og Kroniske Smerter – Norge: Forskning og nyheter» som jevnlig deler nyere relevante artikler og guider.

Forskning og kilder

1. Albrecht et al, 2019. Brain glial activation in fibromyalgia – A multi-site positron emission tomography investigation. Brain Behav Immun. 2019 Jan:75:72-83.

2. Galvez-Sanchez et al, 2019. Cognitive Impairments in Fibromyalgia Syndrome: Associations With Positive and Negative Affect, Alexithymia, Pain Catastrophizing and Self-Esteem. Front Psychol. 2018; 9: 377.

3. Pascoe et al, 2017. Mindfulness mediates the physiological markers of stress: Systematic review and meta-analysis. J Psychiatr Res. 2017 Dec:95:156-178.

4. Lewis et al, 2021. The interconnected causes and consequences of sleep in the brain. Science. 2021 Oct 29;374(6567):564-568.

5. Stavrou et al, 2022. Memory Foam Pillow as an Intervention in Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A Preliminary Randomized Study. Front Med (Lausanne). 2022 Mar 9:9:842224.

Vondtklinikkene: Ditt valg for moderne behandling

Våre klinikere og klinikkavdelinger sikter alltid på å være i eliten innenfor utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du se en oversikt over våre klinikker, blant annet i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Vi gleder oss til å høre fra deg.

 

Artikkel: Studie: Fibromyalgi kan gi økte betennelsesreaksjoner i hjernen

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noen feil eller har kommentarer.

Youtube logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på YOUTUBE

facebook logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på FACEBOOK

 

Fibromyalgi og plantar fascitt

Vondt i foten

Fibromyalgi og plantar fascitt

Mange med fibromyalgi rammes også av plantar fascitt. I denne artikkelen ser vi nærmere på sammenhengen mellom fibromyalgi og plantar fascitt.

Plantar fasciaen er seneplaten under foten. Hvis det oppstår feilfunksjon, skade eller inflammasjon i denne kalles det for plantar fascitt. Dette er en tilstand som kan gi smerter under fotbladet og inn mot framsiden av hælen. Her vil vi blant annet gå gjennom hvordan smertesensitivt bindevev (fascia) kan være direkte knyttet til fibromyalgi.

“Artikkelen er skrevet og kvalitetssjekket av offentlig autorisert helsepersonell. Dette inkluderer både fysioterapeuter og kiropraktorer ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse (se klinikkoversikt her). Vi tilråder alltid å få utredet smerter hos kyndig helsepersonell.”

Tips: Lenger ned i guiden får du gode råd om hældempere, bruk av fotmassasjerulle og kompresjonssokker. Lenker til produktanbefaler åpner i nytt leservindu. Vi går også gjennom et spesifikt treningsprogram (med video).

I denne artikkelen vil du lære dette om plantar fascitt:

 1. Hva er plantar fascitt?

 2. Smertesensitiv fascia og fibromyalgi

 3. Sammenhengen mellom fibromyalgi og plantar fascitt

 4. Egentiltak mot plantar fascitt

 5. Behandling av plantar fascitt

 6. Øvelser og trening mot plantar fascitt (inkluderer VIDEO)

1. Hva er plantar fascitt?

plantar fascitt

I oversiktsbildet ovenfor (Kilde: Mayo Foundation) kan vi se hvordan plantar fasciaen strekker seg fra framfoten og festet inn mot hælbenet. Plantar fascitt, eller plantar fasciose, oppstår når vi får en skadevevsmekanisme i festet i framkant av hælbenet. Denne tilstanden kan ramme alle i alle aldre, men har en tendens til å særlig forekomme i de som belaster føttene mye. Diagnosen gir smerter i hælen og under foten. Vi har tidligere skrevet en grundig artikkel om årsakene til plantar fascitt.

– Skal normalt sett gi støtdemping

Plantar fasciaen har nemlig som hovedoppgave å dempe støtbelastning når vi går. Hvis denne blir skadet, og det ikke gjøres aktive tiltak, så kan man bli gående med plantar fascitt veldig, veldig lenge. Noen blir til og med gående i kroniske onde sirkler hvor skaden gjenoppstår gang på gang. Andre langvarige tilfeller kan vedvare i 1-2 år. Nettopp derfor er det utrolig viktig med intervensjoner, inkludert egentrening (tøying og styrkeøvelser som vist i videoen nedenfor) og egentiltak – slik som disse plantarfascitt-kompresjonssokkene som øker blodsirkulasjonen inn mot det skadde området (lenken åpner i et nytt vindu).

2. Smertesensitiv fascia og fibromyalgi

Studier har dokumentert økt smertesensitivitet i bindevev (fascia) hos de rammet av fibromyalgi (1). Det foreligger dokumentasjon, som vist til ovenfor, at det er en sammenheng mellom feilfunksjon i intramuskulært bindevev og økte smerter hos de med fibromyalgi. Dette kan altså være med på å forklare den økte forekomsten av:

 • Medial epikondylitt (golfalbue)

 • Lateral epikondylitt (tennisalbue)

 • Plantar fascitt

Det kan altså skyldes en dysfunksjonell tilhelingsprosess hos de med fibromyalgi – som igjen fører til økt forekomst og vanskeligheter med å bekjempe både skader og betennelser i sener og fascia. Konsekvent kan dette føre til lengre varighet på slike tilstander om man er rammet av fibromyalgi.

3. Sammenhengen mellom plantar fascitt og fibromyalgi

Vi kan se på tre hovedårsaker til mistenkt økt forekomst av plantar fascitt blant de med fibromyalgi.

1. Allodynia

Allodynia er en av de syv kjente smertene ved fibromyalgi. Dette innebærer at berøring og milde smertesignaler, som egentlig ikke burde gjort spesielt vondt, blir feiltolket i hjernen – og dermed kjennes veldig mye vondere ut enn det de egentlig burde vært. Dette kan også være en av årsakene til økt forekomst av leggkrampe blant fibromyalgipasienter.

2. Redusert tilheling i bindevev

Studien vi refererte til tidligere så på hvordan biokjemiske markører har indikert svekkede reparasjonsprosesser i senevev og bindevev blant de med fibromyalgi. Hvis tilhelingen går saktere vil det også kreves mindre belastning før man får en smertefull skadereaksjon i det påvirkede området. Derfor anbefales gjerne hældempere ved mer langdryge versjoner av plantar fascitt. De gir bedre beskyttelse og lar dermed hælen få mer «arbeidsro» til skadetilheling.

Vår anbefaling: Hældempere (1 par, silikongel)

Økt beskyttelse og støtdemping fører til mindre belastning på hælen. Dette kan bidra til å unngå overbelastning, og kan også gi området en sårt tiltrengt pause, slik at den får fokusert på skadetilheling. De er laget av komfortabel silikongele som gir god støtdemping. Trykk på bildet eller her for å lese mer om dem.

3. Økte betennelsesreaksjoner

Tidligere forskning har vist at fibromyalgi er lenket til sterkere betennelsesreaksjoner i kroppen. Fibromyalgi er en bløtvevsrevmatisk diagnose. Plantar fascitt, altså betennelse i seneplaten under foten, ser altså ut til å være direkte lenket til både redusert tilheling og betennelsereaksjoner. Nettopp derfor er det ekstra viktig med økt blodsirkulasjon til føttene og beina for de rammet av bløtvevsrevmatisme. Kompresjonstøy, slik som plantar fascitt kompresjonssokker, kan derfor spille en viktig rolle for å bekjempe plantar fascitt i denne pasientgruppen.

4. Egentiltak mot plantar fascitt

To av de viktigste formålene med egentiltak og selvhjelpsteknikker mot plantar fascitt inkluderer:

 1. Beskyttelse av hælen
 2. Stimulere økt sirkulasjon

1. Beskyttelse av hælen

Den vanligste anbefalingen for å beskytte hælen og gi bedre støtdemping, innebærer bruk av hældempere. Disse er laget av silikongele som gjør det mykere for hælen når du går og står.

2. Tiltak for bedre blodsirkulasjon

Vi har nevnt hvordan økte betennelsesreaksjoner og redusert tilheling kan være en del av sammenhengen mellom plantar fascitt og fibromyalgi. Denne kombinasjon av negative faktorer bidrar til at det danner seg mer skadevev i senefestet i framkant av hælbenet. Dessverre er det også slik at fotbladet ikke er et område som har noe særlig god blodsirkulasjon fra før av. Det er denne sirkulasjonen som bringer næringsstoffer, slik som elastin og kollagen, til området for reparasjon og vedlikehold.

– Enkle selvhjelpsteknikker som gir bedre sirkulasjon

Det er primært sett to egentiltak som bidrar til mer sirkulasjon i foten og hælen:

 1. Rulle på fotmassasjerulle
 2. Daglig bruk av plantar fascitt kompresjonssokker

Vår anbefaling: Terapeutisk utformet fotmassasjerulle

Å rulle på en fotmassasjerulle vil stimulere og løse opp i anspente fotbladsmuskler. I tillegg til å gjøre dem mindre anspente vil egenmassasjen også bidra til forbedret sirkulasjon i området – som kan være gunstig mot plantar fascitt. Trykk på bildet eller her for å lese mer om den.

Anbefaling: Plantar fascitt kompresjonssokker

Kompresjonssokker har som hovedformål å gi økt stabilitet til foten, samtidig som at de stimulerer økt væskedrenasje og gir bedre blodsirkulasjon. Ovenfor ser du vårt anbefalte par mot plantar fascitt. Trykk her for å lese mer om dem.

For mer alvorlige og langvarige tilfeller av plantar fascitt kan også bruk av nattskinne-støvel (som strekker legg og fotbladsmusklene når du sover) være aktuelt.

 5. Behandling av plantar fascitt

Det er viktig med helhetlig utredning og behandling av plantar fascitt. For eksempel kan ankelstivhet (redusert bevegelighet i ankelleddet) bidra til økt belastning i fotmekanikken – og dermed være en faktor som overbelaster fotbladets seneplate. I et slik tilfelle vil det også være viktig med leddmobilisering av ankel og fotledd for å bidra til riktig belastning.

– Trykkbølgebehandling bryter ned skadevev

Av gullstandard i behandling av plantar fascitt finner vi dòg trykkbølgebehandling. Dette er behandlingsformen med best dokumentert virkning mot plantar fascitt. Også langvarige utgaver. Ofte kombineres behandlingen med leddmobilisering av hofter og rygg hvis det oppdages feilfunksjon i disse også. Andre tiltak kan inkludere muskulært arbeid rettet særlig mot leggmuskulaturen.

6. Øvelser og trening mot plantar fascitt

Treningsprogram mot plantar fascitt tar sikte på å styrke fotbladet og ankelen, samtidig som det tøyer og gjør seneplaten mer fleksibel. Tilpassede rehabiliteringsøvelser kan utarbeids av din fysioterapeut, kiropraktor eller andre relevante helsespesialister.

– Husk å tilpasse i henhold til egen sykdomshistorie

I videoen nedenfor kan du se et treningsprogram med 6 øvelser mot plantar fascitt. Prøv deg litt fram – og tilpass utifra din egen sykdomshistorikk og dagsform. Det er dòg viktig å huske på at det tar tid å restrukturere skadevevet under foten – og at du må forberede deg på å gjøre disse øvelsene minst 3-4 ganger i uken over flere måneder for å merke bedring. Kjedelig, men det er slik det er med plantar fascitt. Kontakt oss gjerne i kommentarfeltet nedenfor artikkelen eller på Youtube-kanalen vår hvis du har spørsmål som du føler at vi kan hjelpe deg med.

VIDEO: 6 Øvelser mot plantar fascitt

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fram seks anbefalte øvelser mot plantar fascitt.

Bli en del av familien! Abonner gjerne gratis på vår Youtube-kanal (trykk her).

Kilder og referanser

1. Liptan et al. Fascia: A missing link in our understanding of the pathology of fibromyalgia. J Bodyw Mov Ther . 2010 Jan;14(1):3-12. doi: 10.1016/j.jbmt.2009.08.003.

Vondtklinikkene: Ditt valg for moderne behandling

Våre klinikere og klinikkavdelinger sikter alltid på å være i eliten innenfor utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du se en oversikt over våre klinikker – blant annet i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lurer på noe.

 

Artikkel: Fibromyalgi og plantar fascitt

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noen feil eller har kommentarer.

Youtube logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på YOUTUBE

facebook logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på FACEBOOK