Open/Close Menu Hjelp mot Smerter og Vondter

Disse Forskjellene i Tarmen kan Være Årsaken til Fibromyalgi Tarmen kan inneholde viktige indikasjoner på hvorfor man rammes av fibromyalgi. For første gang har en forskningsstudie oppdaget spesifikke endringer i tarmfloraen hos kvinner med fibromyalgi – sammenlignet med de som ikke er rammet. Mange med fibro vil kjenne seg igjen i at magen kan være…

Fibromyalgi kan gi Økte Betennelsereaksjoner i Hjernen Nå har man funnet en lenke mellom økte betennelsereaksjoner i hjernen og fibromyalgi. Fibromyalgi er et bløtvevsrevmatisk kronisk smertesyndrom som veldig mange plages av, men som det fortsatt ikke satses nok på i forhold til forskning og behandling. Diagnosen gir karakteristisk sett smerter i store deler av kroppen…

Page 0 of 81 8

© 2019 - Vondt.net

>