vondt i beina

vondt i beina

Vondt i Beina | Årsak, diagnose, symptomer, øvelser og behandling

Har du vondt i beina? Her kan du lære mer om smerter i beina, samt tilhørende symptomer, årsak og ulike diagnoser ved vondt i beina og beinsmerter. Smerter i beina kan skyldes en rekke muskuloskeletale årsaker – slik som refererte smerter fra setemusklene, seneskader, samt refererte smerter fra nerver i ryggen (for eksempel ryggprolaps). Vi minner om at du finner lenke til øvelser helt nederst i denne artikkelen.

 

Følg og lik oss også gjerne på Facebooksiden vår for gratis, daglige helseoppdateringer.

 

Vondt i beina kan medføre betydelige plager i hverdagen, idrett og på jobb. Dersom du har vedvarende smerter og feilfunksjon så råder vi deg til å ta kontakt med en kliniker for utredning og eventuell behandling av problematikken. Du risikerer nemlig at tilstanden forverrer seg hvis du ikke tar tak i problematikken med en kombinasjon av hjemmeøvelser, egentiltak (for eksempel spesialkonstruerte kompresjonssokker mot sirkulasjonsproblematikk – lenke åpner i nytt vindu) og profesjonell behandling dersom smertene er vedvarende.

 

De vanligste tilstandene og diagnosene som forårsaker vondt i beina er:

 • Artrose (leddslitasje)
 • Beinhinnebetennelse
 • Diabetisk Nevropati
 • Dyp Venetrombose (DVT)
 • Elektrolyttmangel
 • Meralgia Parastetika (Brennende nervesmerter i øvre låret)
 • Muskelkramper i legg og lår
 • Overtråkk
 • Senebetennelse i akilles eller i hoften
 • Sirkulasjonsproblematikk
 • Spinal Stenose (Trange nerveforhold i ryggen)
 • Stram og dysfunksjonell lår og leggmuskulatur
 • Stressbrudd i skinnebeinet
 • Refererte smerter fra lokale muskler i setet, hoften og ryggen – for eksempel grunnet muskelstrekk
 • Refererte smerter fra isjias og prolaps i ryggen (dette gjelder ved avklemming av L2, L3, L4, L5 og S1-nerverøttene)

 

I denne artikkelen vil du lære mer om hva som kan være årsaken til at du har vondt i beina, smerter nedover beina, samt ulike symptomer og diagnoser ved slike smerter.

 Lurer du på noe eller ønsker du mer av slikt faglig påfyll? Følg oss på Facebooksiden vår «Vondt.net – Vi lindrer smertene dine» eller Youtube-kanalen vår (åpner i ny lenke) for daglige gode råd og nyttig helseinformasjon.

Årsak og diagnoser: Hvorfor har jeg vondt i beina og beinsmerter?

Diskusjon med helsepersonell

Her vil vi gå igjennom en rekke mulige årsaker og diagnoser som kan føre til vondt i beina – i lårene, leggene, akilles eller helt ned mot føttene.

 

Artrose (leddslitasje)

Artrose i kneet

Leddslitasje (artrose) er vanlig etterhvert som vi blir eldre. Dette skyldes at naturlig belastning over tid kan bryte ned noen av cellene som utgjør leddspalten – og i visse tilfeller, når denne slitasjen blir stor nok, så kan dette føre til lokal hevelse, leddsmerter og stivhet. Det rammer særlig vektbærende ledd – og da særlig hofter, knær og anklene.

 

Fysikalsk behandling, opptrening, kosthold, vektnedgang og kompresjonstøy kan alle være med på å bidra til bedret leddhelse.

 

Beinhinnebetennelse

Beinhinnen sitter i mellom de to skinnebenene i leggen; tibia og fibula. Overbelastning eller feilbelastning kan føre til at det forekommer en betent reaksjon i vevet, som gjengir smerter når man legger trykk på fot / ankel. Det er denne reaksjonen som kalles beinhinnebetennelse. Karakteristisk sett gir dette smerter langsgående innsiden av leggbeinet og rammer særlig de som løper mye. Andre risikofaktorer for å bli rammet av denne diagnosen er plattfot, stive fotbuer og feil skotøy.

 

Intramuskulær nålebehandling rettet mot leggmuskulaturen, trykkbølgebehandling og hjemmeøvelser er alle delaktige i aktiv behandling mot denne tilstanden.

 

Les mer: – 4 Øvelser mot Beinhinnebetennelse

Beinhinnebetennelse

 Diabetisk nevropati

Sukkersyken

Diabetes (sukkersyken) kan forårsake større problemer med reguleringen av blodsukkeret i kroppen. Høyt blodsukker over lengre tid – samt et kosthold som medfører store svingninger i disse verdiene – kan medføre nerveskader. Dette kalles for diabetisk nevropati – og rammer først nervene som sender signaler til hendene og føttene.

 

Diabetisk nevropati kan gi nummenhet, prikking og nervesmerter i tær, føtter, fingre og hendene. Slike nervesmerter kan gi grunnlag for brennende, skarpe og verkende smerter i beina.

Dyp venetrombose

Med dyp venetrombose så refererer man til blodpropp i låret eller leggen. Karakteristiske symptomer på blodpropp i beina kan innebære beinsmerter, hevelse i legg eller lår og at huden kan bli rødlig, samt varm ved berøring. Slike blodpropper kan være dødelige hvis deler av den løsner og deretter setter seg fast i hjernen eller lungene.

 

Slike blodpropper oppdages ofte ved bruk av diagnostisk ultralyd og klinisk undersøkelse. Medikamenter og eventuell kirurgi kan benyttes for å lindre symptomer eller å operere bort selve blodproppen. Det er også viktig å fokusere på et sunt kosthold og å holde seg aktiv dersom man har fått påvist denne diagnosen.

 

Les også: – Har du Prøvd Trykkbølgebehandling?

trykkbolgebehandling oversiktsbilde 5 700

 Elektrolyttmangel

ryggstrekking

Elektrolytter er essensielle for væskebalanse og nerveimpulser i kroppen. Ved mangler eller ubalanse i elektrolyttene i kroppen så kan dette føre til kramper i beina og leggene. Hvis du plages regelmessig av slike kramper så kan dette tyde på at du har et dårlig kosthold eller at du ikke er flink nok til å holde deg hydrert.

 

Meralgia Parastetika

Denne diagnosen er en nervetilstand som kan gi deg en smertefull brennende følelse, nummenhet eller prikking på utsiden av øvre låret. Man har sett en økt risiko for å bli rammet blant gravide, overvektige, de som går med stramme klær eller de som har gått gjennom operasjoner i lyskeområdet. Det finnes ingen direkte kur mot disse nervesmertene.

 

Sirkulasjonsproblematikk

Det finnes en rekke diagnoser og årsaker til at noen har redusert sirkulasjon. Nedsatt blodsirkulasjon kan resultere i økt forekomst av kramper i både legger og fotblad. Slike kramper kan motarbeides ved fysisk aktivitet, uttøying, kompresjonstøy (for eksempel kompresjonssokker) og fysikalsk behandling.

Stramme Muskler i Lårene og i Leggene

Vondt i leggen

Leggmusklene og muskulaturen i lårene og leggene kan gi smerter i beina. Det er særlig musklene hamstrings, quadriceps, gastrocsoleus og quadratus plantae som ofte er involvert ved slike symptomer og smerter.

 

Les også: – 7 Symptomer på Fibromyalgi hos Kvinner

FibromyalgikvinneSpinal Stenose (Trange nerveforhold i ryggen)

Lumbal spinal stenose

Trange nerveforhold i korsryggen kan føre til nerveavklemming av lumbale nerverøtter. Disse nerverøttene sender nervesignaler ned til lår, legger, ankler og føttene – så dette kan resultere i både sensoriske og motoriske feilfunksjoner. Dette innebærer at man kan oppleve nedsatt følelse i huden, nummenhet, kraftsvikt og muskelsvinn (ved langvarig mangel på nervesignaler).

Slike avklemte nerveforhold kan skyldes benutvekster i selve ryggraden (osteofytter) som trykker inn mot selve ryggmargen eller nerverøtter i det påvirkede området. Karakteristisk sett så er det slik at det å gå lengre turer nærmest er umulig for denne pasientgruppen – grunnet at det bygger seg opp en følelse av et ‘trykk i ryggen’ som kun slipper når de bøyer seg framover eller hviler.

 

Prolaps i korsryggen (lumbal skivelidelse)

Prolaps i korsryggen kan gi mange av de samme symptomene som ved spinal stenose – men årsaken skyldes en skade på en mellomvirvelskive og ikke osteofytter. Ved en slik skivelidelse så har den myke massen (nucleus pulposus) gått gjennom den ytre veggen (annulus fibrosus) av mellomvirvelskiven – dette kalles for et prolaps. Hvis dette prolapset trykker på en nerverot så kalles dette for prolaps med nerverotsaffeksjon.

 

Det er verdt å nevne at man kan ha prolaps uten å oppleve sensoriske eller motoriske symptomer – så lenge prolapset ikke legger trykk mot nervene.

 

Les også: – Dette bør du Vite om Kreft i Endetarmen

smerter i rektum

  

Symptomer ved Smerter I Beina

legg og leggvarme

Symptomene du opplever i beina kan variere avhengig av hva som er selve årsaken til smertene du opplever. Dette er noen av de vanligste symptomene du kan oppleve ved smerter i beina:

 • Hevelse: Opphovning i leggen med rød og smertefull hud kan være et tegn på at du har et sirkulasjonsproblem – eller eventuelt en blodpropp – slike symptomer må alltid undersøkes av lege.
 • Muskelsvakhet: Ved manglende nervesignaler til musklene så kan man oppleve at musklene svikter eller at de ikke kjennes like sterke ut som tidligere. Over tid, ved manglende nervesignaler, så kan dette medføre muskelsvinn (at muskelfibre blir mindre og svakere).
 • Nervesmerter som går nedover det ene beinet – eller i visse tilfeller, begge beina.
 • Nummenhet: Dette kan blant annet innebære at du ikke kjenner berøring i visse områder av huden – grunnet at nervene som skal sende eller motta signaler fra dette området er skadet eller avklemt.
 • Parastesi: En brennende eller prikkende følelse i beina.
 • Rødlighet i huden.
 • Varmeutvikling.

 

Nevromuskulære symptomer man kan se ved visse diagnoser kan inkludere:

 • Muskelsvinn i lår, leggmusklene og fotmuskulaturen.
 • Ryggsmerter og beinsmerter samtidig.

 

Les også: – Studie: Denne Ingrediensen i Olivenolje kan Drepe Kreftceller

oliven 1

 Behandling av Smerter i Beina

fysioterapi

Behandlingen du mottar vil være avhengig av hva som forårsaker smertene du opplever i beina. Dette kan blant annet innebære:

 • Fysioterapi: En fysioterapeut er ekspert på opptrening og rehabilitering grunnet skader og smerter i muskler, ledd og nerver.
 • Moderne kiropraktikk: En moderne kiropraktor benytter muskulære teknikker i kombinasjon med muskulært arbeid og instruksjon i hjemmeøvelser for å optimalisere funksjonen i dine muskler, nerver og ledd. Ved fotsmerter så vil en kiropraktor mobilisere leddene i ryggen din, hoftene, behandle muskulatur lokalt i lårene, leggene og fotsålen, samt instruere deg i hjemmeøvelser for å tøye, styrke og fremme bedre funksjon i beina dine – dette kan også innebære bruk av trykkbølgebehandling og tørrnåling (intramuskulær akupunktur).
 • Trykkbølgebehandling: Denne behandlingen utføres normalt sett av autorisert helsepersonell med ekspertise innen behandling av muskler, ledd og sener. I Norge gjelder dette kiropraktor, fysioterapeut og manuellterapeut. Behandlingen utføres med et trykkbølgeapparat og en tilhørende probe som sender ut trykkbølger rettet inn mot det området med skadevev. Trykkbølgebehandling har særlig godt dokumentert effekt mot senelidelser og kronisk muskelproblematikk.

 

Les også: – Revmatisme og Væromslag: Slik Påvirkes Revmatikere av Været

revmatisme og vaeromslag

  

Oppsummering

Det er viktig å ta alle smerter på alvor – grunnet at vedvarende smerter kan medføre dysfunksjoner og forverrede symptomer etterhvert som tiden går. Særlig nedsatt styrke og muskelsvinn er to av de mest alvorlige symptomene man kan oppleve ved vedvarende smerter i beina. Det er derfor viktig at du tar tak i problemet og oppsøker kliniker for utredning og eventuell behandling.

 

Det er også viktig å trene opp beina og føttene i likhet med resten av kroppen. I lenken nedenfor finner du noen øvelser som du kan prøve deg på.

 

Les også: – 4 Øvelser mot Plantar Fascitt

MR av plantar fascia

 

Har du spørsmål til artikkelen eller trenger du noen flere tips? Spør oss direkte via vår facebookside eller via kommentarfeltet nedenfor.

 

Anbefalt egenhjelp

hot og cold pack

Gjenbrukbar Gel-Kombinasjonspakning (Varme og kuldepakning)

Varme kan øke blodsirkulasjonen til stramme og ømme muskler – men i andre situasjoner, med mer akutte smerter, så er det nedkjøling som anbefales, da det reduserer sendingen av smertesignaler. Grunnet at disse også kan brukes som kuldepakning for å roe ned hevelser så anbefaler vi disse.

 

Les mer her (åpner i nytt vindu): Gjenbrukbar Gel-Kombinasjonspakning (Varme og kuldepakning)

 

kompresjonssokker oversikt 400x400

Kompresjonssokker (Unisex)

Sokkene forbedrer blodsirkulasjon til legger og føtter – og kan brukes hver eneste dag. Og da snakker vi ikke bare om til trening, men også for deg som jobber i butikk, som servitør eller som sykepleier. Kompresjonssokkene kan gi deg den ekstra hjelpen du trenger for å komme deg tilbake til en hverdag uten beinsmerter.

 

Les mer her (åpner i nytt vindu): Kompresjonssokker (Unisex)

 

Besøk eventuelt Din Helsebutikk for å se flere gode produkter for egenbehandling

Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å åpne Din Helsebutikk i et nytt vindu.

 

NESTE SIDE: – Slik kan du Vite om du har Blodpropp

blodpropp i leggen - redigert

Klikk på bildet ovenfor for å gå videre til neste side. Følg oss ellers gjerne i sosiale medier for daglige oppdateringer med gratis helsekunnskap.

 Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– Følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer. Vi kan også hjelpe deg med å tolke MR-svar og lignende.)

 

Vanlig stilte spørsmål om smerter i beina og vonde bein

Still oss gjerne et spørsmål i kommentarfeltet nedenfor eller via våre sosiale medier.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *