PROLAPS I RYGGEN

Prolaps i Korsryggen (Lumbal Prolaps)

Prolaps i korsryggen er en skiveskade hvor det myke innholdet i en av mellomvirvelskivene i nedre del av ryggen  har trykket gjennom det ytterste laget.

Denne myke massen kalles for nucleus pulposus – og vil kunne gi nervesmerter avhengig av hvor langt den tyter ut av skiven og om den irriterer en nerverot. Dette betyr at smertene tilhørende et prolaps i korsryggen vil kunne variere.

 

Artikkel: Prolaps i Korsryggen (Lumbal Prolaps)

Sist oppdatert: 16.03.2022

Av: Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse – avd. Lambertseter (Oslo), avd. Råholt (Viken) og avd. Eidsvoll Sundet (Viken).

 

– Ved våre tverrfaglige avdelinger på Vondtklinikkene i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt) har våre klinikere en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening for ryggprolaps. Klikk på lenkene eller her for å lese mer om våre avdelinger.

 

I denne artikkelen vil du bli bedre kjent med prolapset ditt – og hvem vet, kanskje dere vil bli venner igjen? Vi skal hvertfall gjøre vårt beste for å hjelpe deg.

 

Du vil kunne lære mer om:

 • 1. Symptomer på Prolaps i Korsryggen

+ Prolaps og Balanseproblemer

+ Prolaps og Ryggsmerter

+ Ryggprolaps og Nummenhet

+ Prolaps og Strålende Smerter

+ Gjør Prolaps Alltid Vondt?

 • 2. Årsak: Hvorfor man får Prolaps i Lavryggen

+ Genetikk og Epigenetikk

+ Jobb og Hverdagslig Belastning

+ Hvem får Prolaps i Ryggen?

+ Vil en Ryggprolaps bli Borte av seg Selv?

 • 3. Diagnostisering av Prolaps i Nederste del av Ryggen

+ Funksjonell Undersøkelse

+ Nevrologiske Tester

+ Bildediagnostisk Utredning

 • 4. Behandling av Prolaps i Korsryggen
 • 5. Kirurgisk Operasjon av Prolaps
 • 6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Ryggprolaps

+ Tips til Ergonomiske Egentiltak

+ Øvelser mot Ryggprolaps (med Video)

 • 7. Kontakt Oss: Våre Klinikker
 • 8. Vanlig Stilte Spørsmål om Prolaps i Korsryggen (FAQ)

 

– Akuttfasen av et ryggprolaps kan være temmelig smertefull

Populært kalt blir tilstanden ofte noe folkelig kalt for skiveutglidning – dette refererer da til at den myke massen glir ut av selve mellomvirvelskiven. I akuttfasen kan denne tilstanden være smertefull  – og da kan det være aktuelt med tverrfaglig tilnærming bestående av egentiltak, fysikalsk behandling og smertestillende medikamenter. Kontakt oss gjerne på Facebook-siden vår dersom du har spørsmål eller kommentarer. Vi minner om at du finner øvelser og en video lenger ned i artikkelen. Scroll nedenfor for å se flere videoer med gode treningsøvelser for deg med ryggprolaps.

  

1. Symptomer på Prolaps i Korsryggen (Lumbal Prolaps)

prolaps-i-korsryggen
Prolaps i nedre del av ryggen kan gi en rekke forskjellige typer av smerter og symptomer – avhengig av prolapsets størrelse og avklemming. I denne delen vil vi gå nærmere inn på de ulike symptomene og smertene som du kan oppleve. Den klassiske presentasjonen er ofte ryggsmerter kombinert med stråling nedover i beina mot leggen eller foten. I tillegg til dette kan noen oppleve nummenhet og kraftsvikt.

 • Dårlig Balanse og Motorikk
 • Lokale Ryggsmerter
 • Nummenhet og Manglende Følelse i Visse Deler av Huden (Dermatomer)
 • Refererte Smerter fra Ryggen ned mot Beinet eller Leggen
 • Strålende eller Ilende Smerter

Prolaps og Balanseproblemer

Et skiveprolaps i lavryggen kan gå utover balansen din og forverre den. Dette skjer grunnet nerveavklemming. De motoriske nervene kan dermed ikke sende eller motta elektriske signaler like effektivt som tidligere og resultatet er tregere reaksjonsevne og dårligere finmotorikk. Dette innebærer også at risikoen for fall stiger grunnet manglende kontroll på bein og føtter. Ved større nerveavklemminger over tid så kan dette også bli kronisk.

 

Prolaps og Ryggsmerter

Et prolaps kan komme gradvis eller ved en akutt hendelse. Det mange ikke tenker på er at det også foreligger en grunn til at de oppstår – og det er gjerne at man har overbelastet korsryggen over evne. Resultatet blir da anspente ryggmuskler, stive ledd og dårlig ryggfunksjon – som igjen kan føre til en skiveprolaps i korsryggen. Selve prolapset kan selvsagt også gi lokale ryggsmerter, men det er ofte musklene og leddene rundt som også står for en god porsjon av smertene.

 

Prolaps og Nummenhet

Ved avklemming av nerver så kan vi miste sensorisk følelse og signaler. Dette innebærer at man kan miste følelse eller blir nummen i huden på de påvirkede områdene tilhørende den affekterte nerven – slike spesifikke områder er bedre kjent som dermatomer. Hvis en nerve er avklemt i L5 på høyre side – så vil dette altså kunne føre til at man mister følelsen i høyre ytterleggen.

 

Prolaps og Stråling ned i Beinet, Leggen eller Foten

Når en nerve havner i klem i ryggen så kan dette gi smertesignaler nedover beinet basert på hvilken nerve som er avklemt. Dette kan oppleves som mildere ilende smerter eller som sterkere, mer elektriske, smertesignaler. I eksempelet nedenfor så viser vi deg hvordan et prolaps i L5 kan oppleves.

 

Eksempel: Rotaffeksjon mot S1 (kan forekomme ved prolaps i L5/S1)
 • Sensorikk: Nedsatt eller økt følelse kan forekomme i tilhørende dermatom som går helt ned i storetåen.
 • Motorikk: De musklene som har sin nervetilførsel fra S1 kan også oppleves svakere ved muskeltesting. Listen over muskler som kan bli påvirket er lang, men ofte er påvirkning mest synlig når man tester styrken i muskelen som skal bøye storetåen bakover (extensor hallucis longus) f.eks.  ved testing mot motstand eller testing av tåhev og tågange. Den muskelen har også tilførsel fra nerven L5, men får mest signaler fra S1.

Hvorfor Rammer Prolaps ofte L5 og de Nederste Ryggvirvlene?

Grunnen til at L5 er hyppigst rammet av prolaps er rent anatomisk. L5 er den femte og nederste ryggvirvelen – og blir dermed spesielt utsatt for belastning når vi står og går. Den må rett og slett gjøre det aller meste av jobben når det kommer til støtdemping. Det nederste partiet i ryggen er også mest utsatt når du løfter eller gjør tungt arbeid. Spesielt arbeid i foroverbøyde og vridde stillinger kan være ugunstige.

 

Gjør Prolaps Alltid Vondt?

Faktumet er at hvor vondt et prolaps gjør kommer an på en rekke ulike faktorer. I visse tilfeller, hvor prolapsvolumet kanskje er mindre og ikke trykker på nerver, vil det kunne være tilnærmet asymptomatisk. Faktisk har studier vist at flere av oss som går rundt med prolaps uten at det nesten påvirker oss i det hele tatt (1). Dette er avhengig av om prolapset trykker mot nervene i ryggen eller ikke. Men når det klemmer av nerver i ryggen kan det gi smerter lokalt i ryggen, samt nummenhet, iling og strålende smerter i beinet, leggen eller foten. Det kan også gi andre symptomer som dårlig balanse, manglende finmotorikk og muskelsvinn (ved manglende nervetilførsel over tid).

 

 2. Årsak: Hvorfor Får Man Prolaps i Korsryggen? Mulige Årsaker?

Det finnes en rekker faktorer som kan avgjøre om du rammes av prolaps, både epigenetiske og genetiske. Andre årsaker kan innebære langvarig feilbelastning, fall eller andre skademekanismer.

 

Gener og Arvelige Årsaker: Mor og far kan være direkte involvert i at du fikk prolaps i korsryggen. Dette skyldes at kurvatur i korsryggen er noe man kan arve. En veldig utrettet ryggsøyle vil for eksempel kunne føre til at tilnærmet all belastningen havner nederst i korsryggen og ikke blir fordelt utover de andre leddene. Lumbosakralovergangen (LSO) er navnet på strukturen hvor korsryggen møter bekkenet og sakrum – bedre kjent som L5-S1. Det er ingen tilfeldighet at det er i dette området at vi oftest rammes av prolaps i korsryggen. Man kan også være så heldig at man har arvet en tynnere yttervegg rundt selve mellomvirvelskiven i korsryggen. En svakere vegg vil naturlig nok ha høyere risiko for å få en skiveskade og bli rammet av prolaps.

 

Epigenetikk: Epigenetikk er faktorer rundt oss som påvirker våre liv og vår helse. Et eksempel er fattigdom – som kan innebære at man ikke har råd til å oppsøke en kliniker for å få hjelp når smertene oppstår. Istedenfor så biter man smertene i seg og unngår å oppdage at man har fått et prolaps i korsryggen. Andre faktorer innebærer kosthold, hvor aktiv man er og om man røyker. Mange er ikke kjent med at røyking fører til dårligere blodsirkulasjon og dermed tregere skadetilheling.

 Jobb / belastning: Yrker som inneholder tunge løft i ugunstige stillinger kan gi høyere risiko for skade på de nederste ryggskivene. Men det kan også en veldig statisk kontorjobb hvor man sitter hele dagen – og dermed legger trykk på nederste del av korsryggen gjennom hele dagen.

 

Hvem får Prolaps i Korsryggen?

Grunnet at skivene er mykere i yngre alder, så er det særlig aldersgruppen 20 til 40 år som rammes. Etterhvert som vi blir eldre vil den myke massen bli hardere og mindre bevegelig – som igjen senker risikoen for at du får skiveprolaps. Men faren er dessverre ikke over. Etterhvert som man blir eldre kan man nemlig få slitasjeforandringer og artrose – som kan føre til trange nerveforhold i ryggen (spinal stenose)

 

Vil en Prolaps bli Borte av seg Selv? Eller bør jeg få Hjelp?

Et ryggprolaps er en skiveskade. Kort fortalt har den indre myke massen sivet ut og gått gjennom ytterveggen. Ved større prolapsvolum kan denne indre massen føre til kompresjon og avklemming av nærliggende nerverøtter. En skadet skive kan tilheles – dersom forholdene legges til rette for dette. Blant annet er man avhengig av å redusere trykket mot den affekterte nerven og å stimulere tilheling i området. Aktive ergonomiske egentiltak, reduksjon av kompresjon mot den skadde mellomvirvelskiven og tilpassede rehabiliteringsøvelser vil alle kunne bidra til raskere og smidigere forbedring.

 

Du kan tenke på det som en matematisk formel. Hvis regnestykket ditt går i pluss vil prolapset gradvis trekke seg tilbake og bli bra igjen, men hvis det går i minus eller i null så vil det enten bli verre eller forbli uforandret. Grunnet potensialet for langvarige plager og smerter anbefaler vi på generelt grunnlag at alle som rammes av ryggprolaps oppsøker profesjonell hjelp. Vanligvis i form av moderne kiropraktor eller fysioterapeut.

 

3. Diagnose: Diagnostisering av Prolaps i Nederste del av Ryggen

Diagnostiseringen av prolaps baserer seg primært på historietagning og en klinisk undersøkelse. Her vil klinikeren samle inn informasjon vedrørende symptomene dine og deretter undersøke funksjonelle, samt nevrologiske tester. Vi deler gjerne inn utredning av ryggprolaps i tre hovedkategorier:

 1. Funksjonell Undersøkelse
 2. Nevrologiske Tester
 3. Bildediagnostisk Utredning (Hvis indisert)

 

En offentlig autorisert kliniker, oftest en moderne kiropraktor eller fysioterapeut, vil først starte med å undersøke funksjonen i ryggens muskler og ledd. Her vil klinikeren kunne avdekke viktig informasjon om hvilket skivenivå som er rammet, hvor nerven eventuelt er avklemt og hvilke bevegelser som ser ut til å fremprovosere smertene.

Nevrologisk Testing av Prolaps i Korsryggen

Tidligere i artikkelen snakket vi om hva slags nevrologiske symptomer man kan oppleve ved prolaps med nerverotsaffeksjon i korsryggen. Disse inkluderte blant annet nummenhet, redusert styrke og strålende smerter nedover beinet. En kliniker vil blant annet kunne undersøke din funksjonelle nevrologi ved å teste styrken din i beina, reflekser og følelse i huden. Hvor pasienten kjenner smerter og symptomer vil kunne variere basert på hvilken eller hvilke nerver som er affektert.

Bildeundersøkelse av Ryggprolaps

Det finnes tre ulike bildediagnostiske metoder som egner seg for å gi oss informasjon om prolaps i nederste del av ryggen. Disse er:

 1. CT undersøkelse
 2. MR undersøkelse
 3. Røntgen

Det er ingen godt bevart hemmelighet at det er en MR undersøkelse som er det beste alternativet for å se et skiveprolaps klart og tydelig – men CT skanning er et alternativ for de som har apparater som påvirkes av elektromagnetisk stråling eller metall i kroppen. Et røntgen kan gi informasjon ved å utelukke bruddskader og vise hvor mye leddslitasje eller forkalkning det er i området.

 Røntgen av Prolaps i Korsryggen

slitasjerelatert-spinal-stenose-rontgen

Dette røntgenbildet viser slitasje/artrose relatert slitasje som årsak til nervekompresjon i korsryggen. Røntgenbilder kan ikke visualisere bløtvev på en god nok måte for å si noe om tilstanden i mellomvirvelskivene.

MR bilde av Prolaps i Korsryggen

mr-bilde-spinal-stenose-i-korsryggen

I bildet ovenfor ser vi en MR undersøkelse av et prolaps i korsryggen. Bildet viser en prolaps i L3-L4 hvor den myke massen tydelig trykker bakover mot spinalkanalen.

CT Bilde av Prolaps i Korsryggen

ct-med-kontrast-spinal-stenose

Her ser vi et CT bilde med kontrast som viser lumbal spinal stenose – altså trange nerveforhold i ryggen grunnet forkalkninger eller større prolaps.

4. Behandling av Prolaps i Nederste del av Ryggen

Konservativ behandling av prolaps i korsryggen går ut på å avlaste den avklemte nerven og legge til rette for raskest mulig tilheling. Dette gjøres ved å forbedre den biomekaniske funksjonen i påvirkede muskler og ledd, samt luke ut dårlige vaner som forhindrer at prolapset trekker seg tilbake. Behandlingen vil altså ha fem hovedprinsipper:

 1. Avlaste den Påvirkede Nerven
 2. Forbedre Funksjon i Muskler og Ledd
 3. Redusere Nervesmerter
 4. Styrke Nærliggende Muskler og Bløtvev
 5. Stimulere Tilheling og Reparasjon

Behandlingsmetoder mot Prolaps i Korsryggen

Nøkkelen til raskere tilheling for et skiveprolaps ligger i å redusere kompresjonen og bedre tilhelingsforholdene. Nettopp derfor kan særlig tilpasset mobilisering, traksjonsbehandling, muskulære teknikker og laserterapi være gode behandlingsmetoder. Behandlingen bør alltid utføres av en kliniker med offentlig autorisasjon – kiropraktor, fysioterapeut eller manuellterapeut.

 

Fem av Våre Foretrukne Behandlingsmetoder mot Ryggprolaps:
 1. Traksjonsbehandling (Spinal dekompresjon)
 2. Intramuskulær akupunktur
 3. Laserterapi
 4. Mobilisering
 5. Rehabiliteringsøvelser

 

Fysioterapi og Prolaps i Nederste del av Ryggen

En fysioterapeut kan hjelpe deg med å komme i gang med tilpasset trening, samt gi symptomlindring med muskulære teknikker og massasje. Fysioterapeuten vil gjøre en evaluering og deretter sette opp et treningsprogram for å stimulere tilheling rundt den skadde skiven din.

 

Moderne Kiropraktikk og Prolaps

Kan en kiropraktor hjelpe meg med et prolaps i korsryggen? Ja – og med nakkeprolaps også. En moderne kiropraktor jobber helhetlig. Dette innebærer at de utreder og behandler smerter og skader i muskulatur, ledd, sener og nerver. Den 6-årige utdanningen deres inneholder også 4 år med nevrologi som gjør dem til de mest kompetente klinikerne for å hjelpe deg med optimal behandling av prolapset ditt. En kiropraktor benytter seg av muskelarbeid, tilpasset leddmobilisering, traksjon og effektive nervemobiliseringsteknikker for å gi bedre plass til nerven (2). De har også henvisningsrett til bildeundersøkelser hvis det skulle være behov for dette – og vil instruere deg i hjemmeøvelser for å styrke de påvirkede områdene.

 

Lege og Prolaps

Fastlegen din vil kunne rådføre deg i bruk av smertestillende medikamenter – som kan hjelpe deg med å lindre de verste smertene dine. Legen din vil også kunne hjelpe deg med å finne en fysioterapeut eller kiropraktor i nærheten som innehar betydelig kompetanse innen utredning og behandling av prolaps.

 

5. Kirurgi og Operasjon av Prolaps i Korsryggen

Nevrokirurger og ortopedkirurger i det offentlige jobber i henhold til nasjonale og kliniske retningslinjer – som innebærer at de er meget strenge til om du bør opereres eller ikke. Grunnen til at de stiller så høye krav er at selve de kirurgiske operasjonene innebærer høy risiko – og da særlig på lang sikt. Det er særlig visse kriterier som må vurderes ortopedisk:

 • Betydelig Forverret Nevrologisk Funksjon i Begge Bein (Rødt flagg – må vurderes av legevakt)
 • Droppfot
 • Symptomer og Smerter som ikke blir bedre ila 6 måneder
 • Tap av Blære og Analsfinkterfunksjon (Tegn på Cauda Equina Syndrom – kontakt lege eller legevakt umiddelbart hvis du opplever dette)

Forskning har vist at mange operasjoner kan vise til god kortvarig effekt, men at det faktisk på lang sikt kan medføre en økning i symptomer og smerter. Skadevev og arrvev i det opererte området er den vanligste årsaken til dette – og kan ikke opereres vekk etter at det har oppstått. Kirurgi i korsryggen innebærer også en visse risiko forbundet med selve operasjonen – og at kirurgen kan skade nervene som dermed gir forverrede symptomer. Selv om dette kun oppstår svært sjeldent, så er det verdt å vite om.

 6. Egentiltak, Øvelser og Trening mot Prolaps i Korsryggen

Mange av våre pasienter spør oss om egentiltak de kan gjøre selv for å få funksjonsbedring og symptomlindring. Her må vi ofte gi råd utifra hvilken fase og i hvilket omfang pasienten er påvirket. Men egentiltak som hjelper til med å redusere trykket og kompresjon mot de nederste skivene vil være til å anbefale. Tre enkle egentiltak, som er lette i bruk, kan derfor være bruk av halebeinspute når man sitter, bekkenpute når man sover og bruk av triggerpunktball for å løse opp i anspente muskler i setet og ryggen (lenkene åpner i nytt leservindu).

 

Tips 1: Ergonomisk Halebeinspute

Som moderne mennesker bruker vi mange timer av dagen i sittende stilling. Sitting medfører økt kompresjon og belastning på skivene i ryggen. Ergonomiske halebeinsputer er spesialkonstruert for å fordele belastningen utover og dermed gi bedre sitteforhold for ryggen. For deg med prolaps i lavryggen kan dette være et meget godt egentiltak. Klikk på bildet eller her for å lese mer om halebeinsputen.

 

Tips 2: Bekkenpute

Mange med ryggprolaps plages av dårligere søvn og vanskeligheter med å finne en god sovestilling. Du er kanskje kjent med at mange med bekkenplager bruker bekkenpute for å få en mer riktig sovestilling på rygg og bekkenet? Vel, det har seg slik at dette også er minst like fordelaktig for deg med prolaps i ryggen, da det gir mindre belastning på lavryggen. Klikk på bildet eller her for å lese mer om bekkenputen.

 

Tips 3: Triggerpunktball

Et kjekt egenbehandlingsverktøy for å jobbe inn i muskelspenninger i rygg og setet på egenhånd. Ved å bruke ballen inn mot anspente muskler og smertesensitive områder kan du bidra til økt sirkulasjon og smertelindring.

 

Øvelser og Trening mot Ryggprolaps

Det er viktig at treningen er tilpasset deg, dine smerter og din kapasitet. Nettopp derfor anbefaler vi at du får hjelp til å sette opp riktig treningsprogram for deg via en fysioterapeut eller moderne kiropraktor. Tidligere i videoen viste vi deg to videoer med generaliserte treningsøvelser som kan egne seg for deg med prolaps i korsryggen – så scroll oppover igjen og kikk på dem hvis du ikke allerede har gjort det. Noe av det viktigste med øvelser mot prolaps i korsryggen er at de hjelper deg med å avlaste den avklemte nerven, bidrar til økt blodsirkulasjon og reparasjon i området, samt at de bidrar til nervemobilitet (altså at nerven blir mer bevegelig og mindre irritert).

 

VIDEO: 5 Øvelser mot Isjias og Isjialgi

Som du sikkert er kjent med (dessverre) så gir ofte ryggprolaps irritasjon og avklemming av isjiasnerven. Denne nerven kan deretter gi strålende smerter og nummenhet nedover beina, til leggene og helt ned i føttene. I videoen nedenfor ser du fem øvelser som kan hjelpe deg med å redusere trykket på isjiasnerven, lindre nervesmerter og gi bedre ryggbevegelighet.


Bli med i familien vår og abonner gjerne på vår YouTube-kanal for gratis treningstips, treningsprogrammer og helsekunnskap. Velkommen!

VIDEO: 5 Styrkeøvelser mot Ryggprolaps

Et ryggprolaps kan skyldes gradvis overbelastning over lengre tid eller en akutt, stor feilbelastning. Uavhengig av årsaken så er det meget viktig at man tar tilbake kontrollen over ryggsmertene ved tilpasset trening. I videoen nedenfor ser du et treningsprogram bestående av fem tilpassede styrkeøvelser som egner seg for deg med ryggprolaps.

Likte du videoene? Hvis du hadde nytte av dem, så ville vi virkelig satt stor pris på at du abonnerer på YouTube-kanalen vår og gir oss en tommel opp i sosiale medier. Det betyr utrolig mye for oss. Stor takk!

 

Del gjerne for å øke kunnskapen rundt prolaps

Kunnskap blant allmennheten og helsepersonell er den eneste måten å øke fokus inn mot utviklingen av nye utrednings og behandlingsmetoder for prolapsproblematikk – et problem som plager veldig mange. Vi håper du tar deg tid til å dele dette videre i sosiale medier og sier på forhånd hjertelig takk for hjelpen.

Trykk gjerne på knappen ovenfor for å dele innlegget videre.

 

7. Spørsmål? Eller vil du bestille en time hos en av våre tilknyttede klinikker?

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og rehabiliteringstrening ved prolapsproblematikk.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for seg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

“- Ta kontakt dersom du ønsker hjelp med å ta tilbake den aktive hverdagen.”

 

Trykk her for å se en oversikt over våre tilknyttede klinikker med spesialkompetanse innen ryggprolaps:

(klikk på lenken ovenfor for å se de ulike avdelingene – eller via direktelenkene nedenfor)

Telefon: 62 80 90 30

Epost: [email protected]

Web: Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Lambertseter, Oslo) / Eidsvoll Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Eidsvoll Sundet, Viken) / Råholt Kiropraktorsenter og Fysioterapi (Råholt, Viken)

 

Med de beste ønsker om god rygghelsevidere,

Det tverrfaglige teamet ved Vondtklinikkene

 

NESTE SIDE: – Dette bør du Vite om Artrose i Ryggen

artroseiryggen

Klikk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om ryggartrose, slitasje og forkalkninger i ryggen.

 

8. Vanlig Stilte spørsmål angående Prolaps i Korsryggen og Skiveskader

Bør man få sykemelding ved prolaps i korsryggen?

Om man trenger en sykemelding eller ikke kommer helt an på prolapset og jobben man gjør. Grunnet at man er anbefalt å holde seg i bevegelse så tilrådes det normalt sett ikke med full sykemelding – forutenom hvis smertene er av en slik karakter at man ikke kan jobbe. Løsningen for mange blir en gradert sykemelding i den akutte fasen av skiveprolapset. Dette gir dem også nok tid til hvile og trening – i tillegg til at de kan fortsette å jobbe.

Er det farlig med prolaps i korsryggen?

Til en viss grad så kan prolaps i nederste del av ryggen din være farlig, men det kommer helt an på selve prolapsproblematikken din. Et prolaps kan være farlig dersom det er av en så alvorlig karakter at det klemmer av ryggmargen din og fører til Cauda Equina Syndrom – som blant annet kan innebære at du mister følelsen i huden bak på rumpen (ridebukseparestesi), kontroll over analsfinkteret ditt (avføringen går rett i buksen) og at du ikke klarer å starte en urinstråle. Dette er et sjeldent, men veldig alvorlig tilfelle, som vil kreve dekompresjonskirurgi og at man fjerner trykket fra de påvirkede nervene. Tegn på Cauda Equina Syndrom er klassifisert som røde flagg og innebærer at du må ringe legen eller legevakten umiddelbart. Prolaps kan også være farlig på den måten at det kan føre til livsvarige nerveskader i både sensoriske og motoriske komponenter hvis man ikke tar det alvorlig (3).

 

Gravid med Prolaps i Korsryggen

Hvis du er i et svangerskap og går gravid så kan du fortsatt få hjelp og behandling mot prolaps i korsryggen. En av de eneste forskjellene er naturligvis at du ikke kan få smertestillende medikamenter på lik linje som de som ikke er gravide. Når man er gravid så vil også den endrede bekkenstillingen (forovertippet) føre til et høyere trykk mot de nederste skivene i ryggen din. Noen opplever også at de får et prolaps etter fødsel – som kan være direkte knyttet til det utrolige høye buktrykket man går gjennom ved forløsningen.

Kan prolaps i korsryggen være arvelig?

Man kan arve visse anatomiske faktorer som gjør at man har høyere risiko for å utvikle et prolaps i korsryggen – så indirekte kan man si at prolaps i nedre del av ryggen kan være arvelig. Man kan nemlig arve en veldig rett rygg av sin far – eller en svakere skiveoppbygning av sin mor.

 

Hva betyr det at man har et prolaps i korsryggen i nivåene L4-L5 eller L5-S1?

Prolaps i korsryggen kan oppstå i forskjellige nivåer. Man deler korsryggen inn i fem ryggvirveler – fra L1 (øverste virvel) og ned til L5 (nederste virvel). S1 er betegnelsen som brukes for første sakrumvirvel. En prolaps i L4-L5 innebærer dermed at skiveskaden er lokalisert til mellom fjerde og femte korsryggvirvel. Dersom nivået er L5-S1 så betyr dette at det er en skiveprolaps i mellom nederste ryggvirvel og sakrum.

 

Hva heter prolaps i korsryggen på engelsk?

Prolaps i nederste del av korsryggen heter lumbar disc herniation på engelsk hvis man oversetter fra norsk. De strålende smertene man opplever blir kalt for radiculopathy – og isjiasnerven heter sciatic nerve. Og isjias blir kalt for sciatica på engelsk.

 

Hvordan kan man vite om man har et begynnende prolaps i korsryggen?

Forstadiet til et prolaps kalles for skivebukning. Dette innebærer at den myke gelemassen inne i en av mellomvirvelskivene trykker ut mot den ytre veggen, men uten at veggen rundt har sprukket enda. Dersom det er oppdaget skivebukninger på bildeundersøkelser så kan det tilrådes å være ekstra bevisst rundt rygghelse og trening.

 

Kan barn få prolaps i nedre del av ryggen?

Ja, barn kan også bli rammet av prolaps i korsryggen, men det er svært sjeldent. Disse behandles også normalt sett kun konservativt – dersom det ikke er et meget uvanlig tilfelle.

 

Kan en hund også få prolaps i korsryggen?

Hunder er i likhet med oss laget av muskler, ledd og en haug andre biomekaniske komponenter. En hund kan også bli rammet av en prolaps i nedre del av ryggen – og symptomene vil kunne variere avhengig av hvor stort prolapset er.

 

Kan man ha en dobbel prolaps i korsryggen?

Noen er så heldige at de får det vi kaller et dobbelt prolaps i nedre del av ryggen. En dobbel prolaps innebærer at man har to forskjellige prolaps i ulike nivåer av ryggen. Det vanligste er at disse forekommer inntil hverandre. For eksempel så er det vanligste doble prolapset at man har et prolaps i L4-5 og et annet prolaps i L5-S1. Dette kan gjøre at tilhelingen og behandlingen blir mer omfattende enn om det bare hadde vært snakk om et prolaps. Dobbel prolaps. Dobbel glede.

 

Kan prolaps gi smerter i knær og skinnlegg?

Ja, prolaps i korsryggen kan referere smerter ned mot knær og skinnleggen. Dette vil vanligvis forekomme kun på en side, da et prolaps ofte er høyre eller venstrestilt. Opplever du smerter på begge sider er det mindre sjanse for at det dreier seg om et prolaps i korsryggen. Selv om dette også kan forekomme ved midtstilt prolaps som trykker mot begge nerverøtter. Normalt sett vil slike smerter være akkompagnert med andre nerve symptomer / plager, sånn som nummenhet, iling, prikking og muskelsvakhet.

 

Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Kommenter og følg oss hvis du vil at vi skal lage en video med  øvelser for din problematikk)

facebook logo liten– Følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer)
Kilder:
 1. Ropper, AH; Zafonte, RD (26 March 2015). «Sciatica.». The New England Journal of Medicine.372 (13): 1240–8. doi:10.1056/NEJMra1410151.PMID 25806916.
 2. Leininger, Brent; Bronfort, Gert; Evans, Roni; Reiter, Todd (2011). «Spinal Manipulation or Mobilization for Radiculopathy: A Systematic Review». Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America. 22 (1): 105–125. doi:10.1016/j.pmr.2010.11.002. PMID 21292148.

 

2 replies
 1. Elin Askildsen says:

  Kjempegod forklaring, kunne tenkt å få vite mer om anti-innflamatorisk laserbehandling. Mvh Elin Askildsen

  Svar
 2. Gro Vera says:

  Svært informativt og interessant. Det som jeg lurer på i tillegg, er kombinasjonen psyke og prolaps. Det vil si stress, husarbeid og negative opplevelser. Hvordan opplever prolapsen det? Kan for eksempel et liv på solsiden forbedre porolapsen? Motsatt kan mobbing, økonomisk stress og press forverre prolapsen? Jeg fikk prolaps for lenge siden.

  Den forbedret seg og jeg ble kvitt den. Men i 2013 – 2014 så fikk jeg økt pleie og økt husarbeidet for en familie som var mine venner og som trengte meg. Dette forverret prolapsen slik at jeg nå ikke kan trene og mosjonere slik jeg ønsker. Ryggplager stopper meg i å gå lenge og å stå lenge. Jeg må hvile og sove svært mye. Noen ganger kan jeg ligge hele dagen etter en god natts søvn. Jeg hadde ikke dette så sterkt eller ikke i det hele tatt ifjor mens jeg bodde og studerte i Spania. Etter ankomst hjembygda Fagernes i Valdres har jeg fått etterdønningene og skadene etter slitet og flyttingene i livet.

  Svar

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *