leddbetennelse2

Synovitt (Leddhinnebetennelse)

Er leddene dine betente og hovne? Dette kalles synovitt og innebærer en betennelse inne i leddhinnen. Synovitt kan gi leddsmerter og rødlige hevelser.

Synovitt er smertefullt, da særlig ved bevegelse av leddet. Ved synovitt vil man normalt sett se en hevelse i leddet grunnet ansamling av væske (kjent som synovia) og det kan danne seg små ansamlinger eller myke ‘kuler’. Denne leddhinnebetennelsen kan forekomme i alle synovialledd, men rammer oftest vektbærende ledd.


Tilstanden er særlig knyttet til revmatisk artritt (RA) – faktisk så forekommer fenomenet alltid ved revmatisk artritt -, ungdomsleddgikt (juvenil artritt), psoriasis artritt og lupus. Synovitt kan også forekomme ved revmatisk feber, urinsyregikt, tuberkulose eller traume. Synovitt kan blant annet oppstå i skuldre, knær, hender og

 

 

Hva er Synovitt (Leddhinnebetennelse)?

I synovitt, som forekommer ved blant annet revmatisk artritt, blir den synoviale membranen betent – den synoviale membranen er den mykere massen som omgir et synovialledd. Inne i synovialmembranen finner vi en væske kalt synovia. Når denne membranen blir betent får vi økt væskeansamlig og en tilvekst av inflammasjonceller fra andre steder i kroppen.

Dette fører til at leddet blir hovent og svært trykkømt. Dette fører igjen til at kroppen mobiliserer sitt eget immunforsvar som går til angrep på de ubudne gjestene – noe som fører til økt blodsirkulasjon og at leddet oppleves varmt ved berøring. Inflammasjonen fører til at det slippes løs enzymer som bidrar til irritasjon og økt smerte i leddet – hvis denne prosessen får fortsette over flere år, så vil den gradvis ødelegge brusken og ben inne i selve synovialleddet. Sistnevnte er noe vi ser ved revmatisk artritt.

 

Symptomer på Synovitt (Leddhinnebetennelse)

De mest karakteristiske symptomene på betente ledd og synovitt er:

 

Hevelse, Varme og Rødlighet

Et betent ledd vil kunne hovne opp og bli varmt ved berøring. Grunnet den økte væskeansamlingen og betennelsereaksjoner så vil man også kunne se en økt rødlighet i huden rundt det påvirkede leddet.

Morgenstivhet i Ledd

Det å være ekstra stiv og støl på morgenen er assosiert med både betennelse i ledd og revmatiske lidelser. Stivheten blir normalt sett bedre i løpet avi cirka 30 til 60 minutter

Redusert funksjon 

De betente leddene vil være vanskeligere å bruke grunnet hevelser og tilhørende smerter. Dette kan blant annet føre til vanskeligheter med å strikke eller hekle dersom leddhinnebetennelsen rammer fingre og håndledd.

Verkende Smerter i Ledd og Muskler

Betennelsen i det påvirkede leddet vil naturligvis kunne føre til leddsmerter – disse blir ofte beskrevet som verkende og pulserende av karakter. Betente ledd vil også i mange tilfeller være smertefulle ved kompresjon – som innebærer at det å sove på en betent skulder eller hofte kan være tilnærmet umulig til tider.

Ledd og muskler henger sammen rent funksjonsmessig. Nettopp derfor kan betente og stive ledd føre til en økning i muskelsmerter og muskelverking.

 Andre Symptomer ved Leddhinnebetennelse

De fire ovenstående symptomene er blant de vanligste når man er rammet av synovitt, men du kan også oppleve symptomer nevnt i denne omfattende listen nedenfor.

 

Bevegelsevanskeligheter

Når man har smerter så har man en tendens til å bevege seg mindre. Det er ikke like gøy å ta ned et glass fra øverste hyllen på kjøkkenet når skulderen er betent – på samme måte som at smerter ved gange grunnet betent hofte gjør at man ikke er like sugen på den daglige gåturen.

Dårlig Kondisjon

Leddhinnebetennelse fører til mindre bevegelse og kondisjonstrening – som igjen resulterer til at man blir gradvis i dårligere form og får redusert oksygenopptak.

Dårlig Søvn Grunnet Synovitt

Å sove på siden er i mange tilfeller veldig smertefullt hvis man har en betennelse i en skulder eller en hofte. Selv om man først sovner på ryggen eller den andre siden, så har kroppen en tendens til å bevege på seg når vi sover – og dermed kan vi plutselig ende opp liggende på den vonde skulderen. Etterhvert som skulderen verker mer og mer, så vil dette føre til at vi våkner. Dette mønsteret har en lei tendens til å skje flere ganger hver natt når synovitten er aktiv.

Feber og Leddhinnebetennelse

Vi må huske at synovitt innebærer betennelse inne i leddkapselen. Et av våpnene til kroppen for å bekjempe betennelse er å øke kroppstemperaturen – bedre kjent som feber. Dette betyr at betente ledd også kan medføre en mild eller moderat feber avhengig av hvor omfattende betennelsen er.

Høy CRP ved Betennelse i Leddene

CRP er kjent som c-reaktivt protein. Dette er noe man måler ved tradisjonelle blodprøver og som kan gi deg svar på om det foreligger en betennelse eller infeksjon i kroppen din. Blant sunne og friske voksne så bør verdien ligge på rundt 0.8 mg/L til 3.0 mg/L.

Høy Puls og Leddhinnebetennelse

Dette symptomet kommer kanskje overraskende på mange, men det har seg slik at når vi har en betennelse i kroppen eller i et ledd så vil hjertefrekvensen øke. Mekanismen oppstår for å sirkulere blodet raskere i kroppen og dermed bidra til å sende flere antistoffer og hvite blodlegemer til stedet som er betent.

Mindre Leddbevegelighet

Et betent ledd vil ved synovitt fylles opp med betennelsevæske. Denne væsken tar plass inne i leddet og fører til at leddkapselen ikke har like store bevegelsesutslag som tidligere.

Nakkesmerter og Stiv nakke

Leddene i nakken er sensitive ovenfor forandringer i kroppen – og da særlig i skuldrene. Ved synovitt i skulderene vil man blant annet kunne oppleve at nakken stivner til også. Dette har med det anatomiske samspillet mellom nakke og skulder.

Overvekt

Nok en sekundær effekt man ofte ser blant de som er mye rammet av synovitt. Leddbetennelse fører til mindre aktivitet i hverdagen – som igjen fører til mindre kaloriforbruk.

Ryggsmerter

Betente ledd i bekkenet (sakroilitt) eller i hoften kan resultere i et endret bevegelsesmønster – som deretter fører til en økning i smerter inne i ryggen.

Svake Muskler og Muskelsvinn

Mange med leddbetennelse rapporterer om at de merker at musklene blir mindre og svinner hen. Dette kalles for muskelsvinn og skyldes for lite bruk av den aktuelle muskulaturen. Andre årsaker til muskelsvinn kan være manglende nervetilførsel – som man kan se ved langvarig nerveavklemming. Et godt eksempel på dette er det å ha avklemming av mediannerven i håndleddet (karpaltunnelsyndrom) som da kan føre til svinn av muskulaturen inne i hånden.

Svimmelhet

Personer rammet av synovitt melder ofte om hyppigere forekomst av svimmelhet. Dette oppstår normalt sett sekundært til at leddbetennelse fører til betydelig mer anspent muskulatur og stivere ledd.

Trøtthet, Fatigue og Utmattelse

Har du opplevd at kroppen ikke er helt hundre prosent når du er syk med influensa? På samme som ved influensa kan man oppleve at man blir veldig sliten og trøtt av å være rammet av leddbetennelse. Dette skyldes de stadig pågående betennelsene inne i leddene som er rammet – og som kroppen hele tider jobber med å dempe.

Ømhet og Hypersensitivitet

Hvorfor er leddene vonde selv ved svak berøring? Har du opplevd at et ledd er utrolig ømt bare du kjenner lett på det? Dette skyldes ofte synovitt og at det oppstår en overfølsomhet i det påvirkede området.

 

Sykdommer Assosiert med Synovitt

Som du ser av listen ovenfor så kan leddbetennelse føre til mye smerter og ubehag i hverdagen – som kan gå utover både fysisk og psykisk form. Man har sett at synovitt også er sterkt knyttet til følgende diagnoser – og at personer som er rammet av synovitt ofte har en av disse diagnosene (men ikke alltid). Disse inkluderer:

Behandling av Synovitt (Leddhinnebetennelse)

Synovitt består primært sett av betennelser i leddet som sin hovedårsak. Derfor er det viktig at behandlingen er rettet inn mot å dempe disse betennelsene, men også at du mottar klinisk behandling for smertene i nærliggende muskler og ledd. De tre hovedbehandlingene mot synovitt innebærer:

Betennelsesdempende Kosthold
Fysikalsk Behandling
NSAIDS Medikamenter

 

Betennelsesdempende Kosthold mot Synovitt

Visste du at visse typer av mat stimulerer til økt betennelse i kroppen og leddene dine? Denne typen av betennelsesskapende mat har pro-inflammatoriske egenskaper; som fører til at betennelsene i kroppen din får ytterligere næring og kan holde seg sterke. Noen av verstingene er sukker, brus, kaker og alkohol.

I motsatt ende av skalaen finner vi betennelsesdempende mat – og dette er da mat med høyt innhold av antioksidanter og næringsstoffer som hjelper deg med å regulere betennelser i kroppen. Grønnsaker, kaffe, fet fisk, røtter (ingefær og gurkemeie), bær og frukt er på menyen hvis du ønsker å spise mat som hjelper deg med å dempe betennelse. I en nyere studie (1) beviste de blant annet at disse fire matrettene førte til mindre symptomer hos de rammet av revmatisk artritt og synovitt:

 • Blåbær
 • Fet Fisk
 • Jordbær
 • Spinat

I andre studier har det også blitt bevist at grønn te, ingefær (2), gurkemeie (3) og olivenolje har symptomlindrende effekt.

 

Fysikalsk Behandling

Som du skjønte av informasjonen tidligere i artikkelen så er det slik at synovitt medfører en hel liste av følgeproblemer – inkludert redusert funksjon i nærliggende muskler og ledd. Derfor er det veldig viktig at du får hjelp med å løsne opp i anspent muskulatur og stive ledd – for å unngå at den fysiske formen forverres ytterligere. Behandling rettet inn mot å stimulere forbedret funksjon i muskler og ledd utføres normalt sett av offentlig autorisert helsepersonell – slik som moderne kiropraktor og fysioterapeut.

Disse terapeutene kan blant annet hjelpe deg med rådføring i bruk av støtter (for eksempel kompresjonshansker), livsstilsendringer (kosthold og aktivitet), treningsveiledning (øvelser tilpasset deg med synovitt) og fysikalsk behandling rettet inn mot muskler, sener og ledd. Noen av behandlingsteknikkene som benyttes kan inkludere:

 • Anti-inflammatorisk Laserbehandling (hvis terapeuten har kompetanse innen dette området)
 • Intramuskulær Nålebehandling (dersom terapeuten har nødvendig kompetanse)
 • Massasje og Bløtvevsarbeid
 • Tilpasset Leddmobilisering
 • Triggerpunktbehandling og Muskulære Teknikker

Dersom behovet er der så kan legen din eller kiropraktoren din hjelpe deg med en henvisning til bildediagnostisk utredning – eller bidra til at du får en sykmelding i faser av problematikken hvor arbeid blir vanskelig.

 

NSAIDS Medikamenter

Legen din vi rådføre deg i bruken og doseringen av betennelsedempende medikamenter. Disse har som hovedformål å redusere betennelseprosessen i leddet. Vanlige medikamenter som benyttes er ibuprofen (ibux), voltaren, vimovo, aspirin og andre NSAIDS. Ved mer alvorlige tilfeller av synovitt kan det være nødvendig med større doseringer – eller andre medikamenter.

 

Operasjon og Kirurgiske Inngrep

Operasjoner og kirurgiske inngrep forbeholdes kun de mest alvorlige tilfellene hvor gjentatte betennelsedempende kurer, livsstilsforandringer og fysikalsk behandling ikke har kunnet gi pasienten symptomlindring. Inngrepet kan blant annet innebære at man kirurgisk fjerner deler av den betente leddhinnen. 

Egentiltak: Hva kan jeg Gjøre selv mot Leddhinnebetennelse (Synovitt)?

De viktigste tre tingene du kan gjøre selv er som følger:

 • Få fysikalsk behandling for å holde i gang funksjonen
 • Oppsøke kyndig medikamentell hjelp hos legen din
 • Ta tak i positive livsstilsforandringer (sunnere kosthold og mer bevegelse i hverdagen)

 

Anbefalt Egenhjelp mot Revmatiske og Kroniske Smerter

Soft sooth kompresjonshansker - Foto Medipaq

Klikk på bildet for å lese mer om kompresjonshansker.

 • Minibånd (mange med revmatiske og kroniske smerter føler at det er lettere å trene med tilpassede strikker)
 • Triggerpunktballer (egenhjelp for å bearbeide muskulaturen på daglig basis)
 • Arnicakrem eller varmebalsam (mange melder om noe smertelindring dersom de bruker f.eks. arnicakrem eller varmebalsam)

– Mange bruker arnicakrem mot smerter grunnet stive ledd og vonde muskler. Klikk på bildet ovenfor for å lese mer om hvordan arnicakrem kan bidra til å lindre noe av smertesituasjonen din.

 

Vanlig Stilte Spørsmål om Leddhinnebetennelse (Synovitt)

Nedenfor ser du en liste over spørsmål vi har blitt stilt.

Har synovitt og hydrops i skulderen. Hva innebærer det?

Det betyr at du har en leddhinnebetennelse inne i skulderleddet med unormalt høy væskeansamling. Hydrops er særlig vanlig ved revmatiske lidelser og indikerer et forhøyet volum av væske.

Hva er beste medisin mot synovitt?

Fastlegen din vil hjelpe deg med rådføring angående betennelsesdempende medikamenter utifra din sykdomshistorie, alder og hvor alvorlig synovitt du er rammet av.

Hva er synovitt på engelsk?

Dersom vi oversetter fra norsk til engelsk så er synovitt kjent som synovitis.

Kan gris og lam få leddhinnebetennelse?

Takk til norsk bondelag for spørsmålet. Både griser og lam har synovialledd som er like de mennesker har. Nettopp derfor kan gris og lam også bli rammet av både leddbetennelse og synovitt.

Kan man få synovitt i kjeveledd?

Kjeveleddet er et synovialledd – og kan dermed også bli rammet av leddhinnebetennelse. Det er viktig å merke seg at det er sjeldent at det oppstår i kjeveledd, men det kan så absolutt forekomme.

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en stjernevurdering

 

Youtube logo liten– Vennligst følg Vondt.net på YOUTUBE

facebook logo liten– Vennligst følg Vondt.net på FACEBOOK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *