7 fantastiske helsefordeler ved å spise gurkemeie

5/5 (15)

Sist oppdatert 27/02/2024 av Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse

gurkemeie

7 fantastiske helsefordeler ved å spise gurkemeie (evidensbasert)

Gurkemeie har sterke betennelsesdempende egenskaper og er utrolig sunt for kropp og hjerne. Gurkemeie har en rekke, klinisk beviste, helsefordeler som du kan lese mer om her i denne store og omfattende guiden.

Vi håper at disse meget spennende, evidensbaserte resultatene vil gjøre at du inkluderer mer gurkemeie i kostholdet ditt. Artikkelen er sterkt forankret i forskning, og alle helsefordelene har flere studiereferanser. Mange av resultatene vil nok kunne være veldig overraskende for mange.

Historien bak gurkemeie

Gurkemeie har blitt brukt i India i tusenvis av år som både krydder og medisinsk urte, og faktisk så er det dette krydderet som gir curry dens karakteristiske gule farge. Den aktive ingrediensen i gurkemeie heter curcumin og er en sterk antioksidant med anti-inflammatoriske (betennelsesdempende) egenskaper.

1. Gurkemeie kan bremse og forebygge Alzheimers sykdom

gurkemeie 2

Alzheimers er en av de ledende nevrodegenerative sykdommene i verden og en hovedårsak til demens. Det finnes ingen definitive behandlinger mot denne sykdommen, og ingen kur, men man har sett at betennelsesreaksjoner og oksidativ skade spiller en rolle i utviklingen av denne lidelsen. Som kjent har gurkemeie sterke betennelsesdempende effekter og det har også blitt bevist at curcumin kan krysse blod-hjerne barrieren, som betyr at virkemidlene faktisk kan nå frem til de påvirkede områdene.¹ ²

Studie: Gurkemeie reduserer opphopning av amyloid-beta plakk (den ledende årsaken til Alzheimers)

Den viktigste effekten ser vi dòg gjennom en studie som viste at curcumin kan redusere amyoloid-beta plakkdannelse, som er hovedårsaken til Alzheimers.³ I en studie publisert i det medisinske tidsskriftet Journal of Alzheimer’s disease fant forskerne ut at personer med Alzheimers har:

  • Signifikant færre makrofager som fjerner amyloid-beta (hovedkomponenten i plakkdannelsen)
  • Dårligere evne blant makrofagene til å ta opp plakkingrediensene intracellulært

Forskerne er ikke nådige når de beskriver hvordan moderne behandling Alzheimers ser ut til å nærmeste ignorere sykdommens patogenese (hvordan en sykdom oppstår). De nevner hvordan en rekke studier, inkludert cellulære laboratorietester, har dokumentert at denne pasientgruppen har en betydelig svikt i immuncellene kalt monocyttene og makrofagene. Disse har nemlig som oppgave å fjerne amyloid-beta plakk, men i testing av Alzheimers pasienter har man funnet ut at evnen til å fjerne disse er betydelig svekket i denne pasientgruppen. Dette fører dermed til en gradvis opphopning av plakk. De skriver i studien ‘Curcuminoids enhance amyloid-beta uptake by macrophages of Alzheimer’s disease patients’ følgende:

«Treatment of Alzheimer’s disease (AD) is difficult due to ignorance of its pathogenesis. AD patients have defects in phagocytosis of amyloid-beta (1-42) (Abeta) in vitro by the innate immune cells, monocyte/macrophages and in clearance of Abeta plaques.» (Zhang et al)

– Dokumentert positiv effekt på reduksjon av plakk i menneskestudier

Basert på at den aktive ingrediensen i gurkemeie, curcumin, allerede hadde vist økt opptak av abeta plakk i dyrestudier og cellulære studier, ble dette også testet på mennesker. I studien var det 2/3 mennesker med Alzheimers versus en kontrollgruppe. Som nevnt tidligere viste testene betydelig svekket funksjon i monocyttene og makrofagene blant personene med Alzheimers. Disse ble dermed gitt kostholdsendringer med økt inntak av gurkemeie. Alle pasientene viste økt aktivitet i immuncellene. Men hos 50% av Alzheimers-pasientene var resultatene ekstraordinære og signifikante, og kunne vise til en betydelig økning i opptaket av plakk. Som igjen kan forebygge videre plakkdannelse. Dette er ytterligere bevis for at spesifikke kostholdsendringer kan ha betydelig innvirkning på folkehelsen, og – mer spesifikt – Alzheimers (og dermed også demens).

«Etter at denne studien ble publisert, har resultatene blitt ytterligere dokumentert. Og en stor, omfattende studie i det nevrologiske tidsskriftet Neural Regeneration Research har blant annet konkludert med at det finnes gode beviser og signifikant forskningsdokumentasjon på at curcumin bør brukes aktivt i forebygging og behandling av Alzheimers. Et godt eksempel på hvordan enkle tiltak kan forbedre folkehelsen. Så hvorfor er ikke dette bedre kjent i Norge?»12

2. Klinisk bevist effekt på depresjon

Curcumin har vist meget spennende resultater som en potensiell behandlingsmetode, eller hvert fall som et supplement i behandlingen, mot depresjon. I moderne tid har vi en bekymringsverdig utvikling med økning av psykiske lidelser, angst og depresjon. Det er derfor nærliggende å tenke helhetlig, også med tanke på kosthold, når det kommer til forebygging og behandling av slike plager.

– Den aktive ingrediensen i gurkemeie kan øke innholdet av ‘lykkesendere’ i hjernen

I en randomisert studie med 60 deltagere, delt inn i tre grupper, så hadde pasientene som mottok curcumin som behandling tilnærmet like gode resulater som medikamentet prozac (et kjent antidepressiva som blir markedsført som Fontex Lilly i Norge). Man så at den gruppen som mottok begge behandlingsmetodene i kombinasjon hadde best resultater.5 Det er andre studier som har vist at curcumin kan øke hjernens innhold av nevrosendere (dopamin og serotonin).6

3. Kan lindre revmatiske symptomer og smerter

Revmatisme er et relativt vanlig helseproblem og mange søker ofte etter måter å lindre symptomer og smerter. Gurkemeie kan være til god hjelp mot symptomer fra slike lidelser. Dette er takket være dens betennelsedempende egenskaper.

Studie: Curcumin mer effektiv enn Voltaren i behandlingen av revmatisk artritt (leddgikt)

I en studie med 45 deltagere publisert i tidsskriftet Phytotherapy research konkluderte forskerne med at curcumin var mer effektivt enn diklofenaknatrium (bedre kjent som Voltaren) i behandlingen av aktiv revmatisk artritt.4 Forskerne understreket også at, i motsetning til Voltaren, så har curcumin ingen negative bivirkninger. Gurkemeie kan altså være et sunt og godt alternativ for de som plages med artrose og revmatisme. Likevel er det vel ikke mange i befolkningen (inkludert revmatikere) som har hørt om denne typen, evidensbasert dokumentasjon.

Studie: Langvarig bruk av Cox-smertestillende er lenket til bivirkninger og negativ helsepåvirkning

En annen nyere forskningsstudie (2024) skriver følgende om bruken av mer tradisjonelle smertestillende medikamenter brukt mot leddgikt:

«However, the prolonged use of these COX inhibitors and other allopathic drugs can pose serious health challenges due to their significant side effects. Therefore, searching for a more effective and side effect-free treatment for rheumatoid arthritis has unveiled phytochemicals as both productive and promising.»13

I sin systematiske gjennomgang med referanse til 207 relevante forskningsstudier nevnes blant annet de positive resultatene curcumin har vist mot leddgikt. Her er det også relevant å nevne at flere revmatikere bruker arnicasalve mot leddsmerter.

Vårt tips: Arnica kan brukes mot vonde ledd

Arnicasalve, hovedsakelig basert på planten arnica montana, er kjent blant revmatikere for å kunne bidra til lindring av leddsmerter og leddstivhet. Salven masseres direkte inn mot det vonde området. Du kan lese mer om salven her.

4. Reduserer aldersrelaterte plager

Curcumin har vist positive resultater i studier i reduksjon av hjertesykdom, visse typer av kreft og Alzheimers (som er en av hovedårsakene til demens).³ Det er jo derfor ingen større overraskelse at det kan ha sine klare helsefordeler i forhold til å hindre aldersrelaterte plager og gi økt livskvalitet. En større studie kalt Curcumin in age-related disease oppsummer det slik:

«Many reports indicate that curcumin can regulate blood sugar levels, decrease blood pressure, protect nerve cells, and enhance immunity. In addition, there is evidence for its antioxidant, anti-infective, anti-inflammatory, as well as promoting wound recovery, which suggests that curcumin may be especially beneficial for the elderly.»14

De viser altså til at forskning har dokumentert at den aktive ingrediensen i gurkemeie kan bidra til å regulere blodsukkeret, senke blodtrykket, beskyttet nerveceller (inkludert i hjernen) og forsterke immunforsvaret (blant annet ved økt aktivitet i makrofagene). Videre skriver de at det er bevis for at curcumin demper betennelsereaksjoner, reduserer oksidativt stress (antioksidant-effekt) og gir raskere sårtilheling. Og det er dette de ligger til grunn for å konkludere med at denne aktive ingrediensen er spesielt gunstig for eldre.

5. Gurkemeie stopper frie radikaler

Oksidativ skade og degenerasjon er ment å være en av de viktigste mekanismene som medfører aldring og degenerative forandringer. Curcumin er en meget potent antioksidant som stopper denne «oksidative kjedereaksjonen» full av frie radikaler. Faktisk så er det slik at studier har vist at curcumin nøytraliserer disse frie radikalene og booster kroppens antioksidant-kapasitet.9

Studie: Curcumin bidro til detoksifisering av dyr utsatt for kvikksølv

En studie publisert i Journal of Applied Toxicology viste at rotter utsatt for kvikksølvforgiftning hadde terapeutisk effekt av inntak av curcumin. De viste blant annet til reduksjon av kvikksølv i nyrer og leveren. Videre konkluderte de med følgende:

«Our findings suggest that curcumin pretreatment has a protective effect and that curcumin can be used as a therapeutic agent in mercury intoxication. The study indicates that curcumin, an effective antioxidant, may have a protective effect through its routine dietary intake against mercury exposure.»

De viser altså til at resultatene deres beviser at den aktive ingrediensen i gurkemeie har både en forebyggende og terapeutisk effekt mot kvikksølv-forgiftning. Forskerne viser særlig til den sterke antioksidant-effekten som hovedårsaken til funnene.

6. Gurkemeie kan bidra til bedre funksjon i blodårene

Gurkemeie har en klinisk bevist positiv effekt på endotelcellene i blodåreveggen. Disse cellene er på veggene på innsiden av blodårene, og hjelper kroppen med å regulere blodtrykk og forhindre opphopning av arteriosklerose. (7) Så kalt endotelial dysfunksjon er en anerkjent risikofaktor for hjertesykdom. Studier har vist at curcumin er like effektivt som Lipitor (kjent hjertemedikament som brukes for å forhindre ‘plakk’ i blodårene) når det kommer til å forbedre effekten av endotelcellene og deres beskyttende funksjon hos pasienter med diabetes (spesielt utsatt pasientgruppe).(8) De konkluderte med følgende:

«NCB-02 (red. anm: refererer til to kapsler med curcumin, 150mg daglig) had a favourable effect, comparable to that of atorvastatin, on endothelial dysfunction in association with reductions in inflammatory cytokines and markers of oxidative stress.»

Atorvastatin er altså den aktive ingrediensen i det kjente legemiddelet Lipitor. Blant de vanlige bivirkningene til Lipitor, med kildereferanse til Felleskatalogen, finner vi blant annet hodepine, smerter i muskler og ledd, kvalme, fordøyelsesproblemer og hyperglykemi (altså forhøyet blodsukker).15 Særlig sistnevnte er spesielt interessant. Atorvastatin kan altså føre til forhøyet blodsukker, noe som i seg selv er en risikofaktor for hjertesykdom.16 Blant annet ønsker vi å vise til denne konklusjonen fra denne oversiktsstudien i tidsskriftet Diabetes Care:

«In summary, our position is that there is strong evidence supporting the causal relationship between hyperglycemia and cardiovascular disease.»

At Lipitor, og andre hjertemedikamenter hvor Atorvastatin er den aktive ingrediensen, indirekte (gjennom vanlige bivirkninger) kan føre til økt risiko for hjertesykdom er det virkelig verdt å merke seg.

7. Studie: Gurkemeie kan forebygge og redusere sjansen for kreft på molekylært nivå

Forskere har forsøkt å benytte curcumin som et terapeutisk tillegg i kreftbehandling og har bevist at det kan påvirke kreftvekst, utvikling og spredning på molekylært nivå.10 Noe av de viktigste de fant ut var at denne aktive ingrediensen fra gurkemeie kunne bidra til å redusere tilkomst av blodtilførsel til kreftsvulster, samt redusere metastase (kreftspredning).11 Forskerne konkluderte med følgende:

«Overall, our review shows that curcumin can kill a wide variety of tumor cell types through diverse mechanisms. Because of numerous mechanisms of cell death employed by curcumin, it is possible that cells may not develop resistance to curcumin-induced cell death. Furthermore, its ability to kill tumor cells and not normal cells makes curcumin an attractive candidate for drug development. Although numerous animal studies and clinical trials have been done, additional studies are needed to gain the full benefit from curcumin.»

Denne oversiktsstudien med referanse til hele 258 studier viser altså til at curcumin kan drepe en rekke av ulike kreftcelletyper. De skriver videre at hvordan den spesifikt påvirker kreftceller, og ikke andre celler, som en av hovedgrunnene til at man bør forsøke å lage en kreftmedisin med base i denne ingrediensen og virkemåten. Men de nevner også at vi trenger flere og større studier for å kunne fastslå om dette kan være en del av framtidens kreftbehandling, men det finnes altså allerede veldig sterk forskning på området som ser positiv ut.11

Studie: Dreper visse kreftcelletyper

En annen oversiktsstudie skriver følgende:

«Curcumin has been shown to exhibit therapeutic potential against variety of different cancers including leukemia and lymphoma; gastrointestinal cancers, genitourinary cancers, breast cancer, ovarian cancer, head and neck squamous cell carcinoma, lung cancer, melanoma, neurological cancers and sarcoma.»

De viser altså til at curcumin har vist dokumenterbar terapeutisk effekt i en rekke studier, blant annet ved leukemi og lymfomer. I tillegg til kreft i mage og tarm, brystkreft, eggstokkreft, visse typer av kreft hode og nakke, lungekreft, melanomer, nevrologiske kreftformer og sarkomer.10 Men igjen, så understreker vi behovet for enda større studier, slik at det ikke foreligger noen som helst tvil om resultatene.

Oppsummering: 7 fantastiske helsefordeler ved å spise gurkemeie

Her i denne omfattende guiden har vi sett nærmere på syv spennende helsefordeler ved å spise gurkemeie. Alle godt plantet med rot i signifikante forskningsstudier. Altså en evidensbasert guide. Noen av de har kanskje overrasket deg? Kanskje har evidensen fått deg til å tenke litt på om du skal implementere mer gurkemeie i kostholdet ditt? Kanskje skal du lage deg en deilig currygryte i kveld? Det er både sunt og godt. Men noe av det enkleste er kanskje å begynne å drikke det som te? Det finnes mange gode, økologiske te-utgaver du kan prøve. Ta ellers gjerne kontakt med oss eller bruk kommentarfeltet nedenfor dersom du har gode tips til bruk av gurkemeie i mat. Hvis du har interesse av anti-inflammatorisk, naturlig kosthold kan det være at du også vil like vår artikkel kalt 8 utrolige helsefordeler ved å spise ingefær.

Vondtklinikkene: Ditt valg for moderne tverrfaglig helse

Våre klinikere og klinikkavdelinger sikter alltid på å være i eliten innenfor utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du se en oversikt over våre klinikker – blant annet i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet). Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål.

 

Artikkel: 7 helsefordeler ved å spise gurkemeie (stor evidensbasert guide)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter, slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noen feil eller har kommentarer.

Youtube logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på YOUTUBE

facebook logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på FACEBOOK

Kilder og forskning

1. Mishra et al, 2008. The effect of curcumin (turmeric) on Alzheimer’s disease: An overview. Ann Indian Acad Neurol. 2008 Jan-Mar; 11(1): 13–19.

2. Hamaguchi et al, 2010. REVIEW: Curcumin and Alzheimer’s Disease. CNS Neuroscience & Therapeutics.

3. Zhang et al, 2006. Curcuminoids enhance amyloid-beta uptake by macrophages of Alzheimer’s disease patients. J Alzheimers Dis. 2006 Sep;10(1):1-7.

4. Chandran et al, 2012. A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012 Nov;26(11):1719-25. doi: 10.1002/ptr.4639. Epub 2012 Mar 9.

5. Sanmukhani et al, 2014. Efficacy and safety of curcumin in major depressive disorder: a randomized controlled trial. Phytother Res. 2014 Apr;28(4):579-85. doi: 10.1002/ptr.5025. Epub 2013 Jul 6.

6. Kulkarni et al, 2008. Antidepressant activity of curcumin: involvement of serotonin and dopamine systemPsychopharmacology, 201:435

7. Toborek et al, 1999. Endothelial cell functions. Relationship to atherogenesis. Basic Res Cardiol. 1999 Oct;94(5):295-314.

8. Usharani et al, 2008. Effect of NCB-02, atorvastatin and placebo on endothelial function, oxidative stress and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, parallel-group, placebo-controlled, 8-week study. Drugs R D. 2008;9(4):243-50.

9. Agarwal et al, 2010. Detoxification and antioxidant effects of curcumin in rats experimentally exposed to mercury. Journal of Applied Toxicology.

10. Anand et al, 2008. Curcumin and cancer: an «old-age» disease with an «age-old» solution. Cancer Lett. 2008 Aug 18;267(1):133-64. doi: 10.1016/j.canlet.2008.03.025. Epub 2008 May 6.

11. Ravindran et al, 2009. Curcumin and Cancer Cells: How Many Ways Can Curry Kill Tumor Cells Selectively? AAPS J. 2009 Sep; 11(3): 495–510. Published online 2009 Jul 10.

12. Chen et al, 2017. Use of curcumin in diagnosis, prevention, and treatment of Alzheimer’s disease. Neural Regen Res. 2018 Apr; 13(4): 742–752.

13. Bashir et al, 2024. Rheumatoid arthritis-recent advances in pathogenesis and the anti-inflammatory effect of plant-derived COX inhibitors. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2024.

14. Tang et al, 2020. Curcumin in age-related diseases. Pharmazie. 2020 Nov 1;75(11):534-539.

15. «Lipitor. Lipidmodifiserende middel, HMG-CoA-reduktasehemmer.» Felleskatalogen.

16. Davidson et al, 2009. Is Hyperglycemia a Causal Factor in Cardiovascular Disease? Diabetes Care. 2009 Nov; 32(Suppl 2): S331–S333.

Bilder: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos og innsendte leserbidrag.

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en stjernevurdering

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *