Vondt i håndleddet - Karpaltunnelsyndrom

Vondt i håndleddet - Karpaltunnelsyndrom

Smerter i Håndleddene | Årsak, diagnose, symptomer, øvelser og behandling

Har du smerter i håndleddene? Her kan du lære mer om vondt i håndleddene, samt tilhørende symptomer, årsak, øvelser og ulike diagnoser ved håndleddssmerter. Følg og lik oss også gjerne på Facebooksiden vår for gratis, daglige helseoppdateringer.

 

Håndleddsmerter kan ha en rekke ulike årsaker – men før vi dykker dypere inn i de forskjellige diagnosene, så er det viktig å fastslå at den vanligste årsaken til vondt i håndleddene er overbelastning og såkalte funksjonelle diagnoser (når smertene skyldes muskler, ledd, sener og nerver).

 

Muskler, ligamenter og sener kan bli både irriterte og smertefulle dersom de belastes over deres kapasitetsevne. Refererte smerter fra underarm og skuldre er faktisk blant de aller vanligste årsakene. Karpaltunnelsyndrom er kanskje den mest kjente diagnosen når det kommer til håndleddsmerter – og dreier seg rett og slett om en avklemming av mediannerven som går gjennom framsiden av håndleddet. Smerter i håndleddene kan også oppstå akutt, for eksempel grunnet et fall eller annet traume, hvor man kan oppleve å skade et ligament i form av at ligamentet blir forstrukket, delvis avrevet eller helt avrevet. Ved ligament og seneskader er det karakteristisk at smertene vedvarer selv lenge etter selve traumet.

 

Dersom du har langvarige smerter i håndleddene så anbefaler vi deg sterkt å oppsøke offentlig autorisert helsepersonell, slik som lege, fysioterapeut eller moderne kiropraktor for utredning og eventuell behandling.

  

Dersom du vil vite mer om karpaltunnelsyndrom kan du lese omfattende om dette i denne oversiktsartikkelen nedenfor – eller senere i artikkelen. Denne artikkelen her er primært tilegnet en oversikt over ulike årsaker og diagnoser som kan gi vondt i håndleddene, men vi dekker også mediannerveavklemming i håndleddet (karpaltunnelsyndrom).

 

Les mer: – Dette bør du Vite om Karpaltunnelsyndrom

MR av karpaltunnelsyndrom

Lurer du på noe eller ønsker du mer av slikt faglig påfyll? Følg oss på Facebooksiden vår «Vondt.net – Vi lindrer smertene dine» for daglige gode råd og nyttig helseinformasjon.

 

Håndleddets oppbygning

Håndleddet er ikke et enkelt ledd. Det er bygget opp av en rekke mindre ledd hvor beina i hånden fester mot underarmen. For å stabilisere de mindre beina i håndleddet så har vi en rekke ligamenter og sener. I tillegg til dette har vi nerver og muskler som også er en del av håndleddets anatomi.

 

Dersom noen av disse strukturene blir skadet, irriterte eller overbelastet, så kan det oppstå smerter i håndleddene. En rask oversikt til noen av de vanligste årsakene til smerter i håndleddene:

 

 • Leddsmerter
 • Muskelsmerter, myalgi og myoser i underarmsmusklene (som oftest håndleddsstrekkerne og håndleddsbøyerne)
 • Nerveavklemming i håndleddet (karpaltunnelsyndrom eller Guyons tunnel syndrom)
 • Nerveavklemming i nakken (for eksempel grunnet nakkeprolaps kan klemme mot nerver som sender signaler til underarm, håndledd og hendene)
 • Overbelastning grunnet for mye bruk av hender og håndledd
 • Refererte smerter fra albue, skulder eller nakke 
 • Skade på et eller flere ligamenter som stabiliserer de mindre leddene i håndleddet (kan oppstå etter fall eller traume)
 • Tennisalbue / lateral epikondylitt (kan referere smerter fra albuen ned mot håndleddet)

 

Dette er bare en kort oversikt, og du vil finne enda flere årsaker i den neste paragrafen – hvor vi vil gå nærmere inn på hvorfor du har vondt i håndleddene og hvilke diagnoser som kan være årsaken til det.

  

Årsaker og diagnoser: Hvorfor har jeg smerter i håndleddene?

Som nevnt tidligere så er det en rekke årsaker som kan være delaktige, delvis eller helt og holdent, i dine håndleddsmerter. Nå kommer vi til å gå igjennom en rekke mulige diagnoser som kan gi eller bidra til at du er rammet av vondt i håndleddene.

 

Traume / skade

Traumer og skader kan oppstå både akutt (fall på håndleddet) eller grunnet langvarig feilbelastning (for eksempel belastningsskader grunnet repetitiv belastning – slik som daglig bruk av skrutrekker og verktøy). Noen eksempler på akutte håndleddskader er for eksempel et fall på hånden eller vridning i håndleddet ved kampsport. Ved et traume så kan det, som nevnt tidligere, oppstå skader på ligamenter, muskelfibre eller sener.

 

Langvarige håndleddskader oppstår fordi belastningen i hverdagen overskrider kapasitetsevnen din. Når vi snakker om kapasitet, så snakker vi primært om at belastningen blir for ensidig og repetitiv og at man ofte glemmer å styrke underarmene, samt holde de mobile og elastiske gjennom uttøyning og styrketrening. Hender, underarmer og håndledd trener – i likhet med resten av kroppen – jevnlig vedlikehold og bevegelse.

 

Les mer: – 6 Øvelser mot Karpaltunnelsyndrom

Øvelser for vond skulder

 

Om du har mistanke om håndleddskade eller sliter med langvarige håndleddsmerter så oppfordrer vi også sterkt til å få dette utredet. Aldri la smerter vedvare over tid uten å få en kliniker til å se på dette – det er litt som å ignorere varsellampen på bilen; ikke lurt i lengden.

 

De vanligste årsakene til smerter i håndleddene: Overbelastning og traume

Vi har allerede gått igjennom en av de vanligste årsakene til håndleddsmerter – nemlig traume. Men i samme båt finner vi også overbelastning i muskler og sener som en veldig vanlig årsak til håndleddsmerter.  I de fleste tilfeller vondt i håndleddene så er det snakk om en funksjonell diagnose framfor en strukturell diagnose – hvor første vil si at smertene ofte kommer fra tilhørende muskulatur eller feilfunksjon i hånd, albue, skulder eller nakke. Majoriteten av pasienter har meget god effekt av muskuloskeletal behandling i kombinasjon med tilrettelagt opptrening i form av hjemmeøvelser.

 Muskelsmerter i håndleddene

I den påfølgende delen vil vi gi deg en oversikt på hvordan muskulatur lokalt i underarmer og håndledd, samt mer distale muskler i skulder og skulderblad kan gi deg smerter i håndleddene.

 

Muskelsmerter fra underarmen og ned i håndleddet

Noen av de vanligste årsakene til smerter i håndleddet kommer fra musklene i underarmen og albuen. Overaktive muskelfibre kan referere smerter i såkalte smertemønstre – som innebærer at selv om du har vondt i håndleddet, så kan smertene skyldes nedsatt funksjon i undearmene og albuene. Et godt eksempel på dette er håndleddsekstensorene som fester fra albuen og ned mot håndleddet.

underarmsmuskler triggerpunkt

Som vi ser av bildet ovenfor (hvor X indikerer muskeldysfunksjon / muskelknute) så kan forknytt muskulatur i underarmen bidra eller være direkte årsak til at du har vondt i håndleddene. Denne type av håndleddsmerter rammer særlig de som bruker underarmene til repetitiv belastning og gjentatte, monotone bevegelser, slik som håndverkere og de som jobber mye foran datamaskinen. I nyere tid har selvfølgelig også bruken av mobiltelefon – og tasting på denne – ført til en rekke tilfeller av det man kaller mobilhåndledd.

 

Symptomer ved muskelsmerter i underarmene og håndleddene kan inkludere:

 • Smerter ved eller etter visse typer av bruk.
 • Vedvarende smerter etter trening og belastning.
 • Muskulaturen er trykkøm ved berøring.
 • Kompenseringsplager i håndledd og hånden.
 • Mulig rødlighet og varme på utsiden av albuen.
 • Nedsatt grepstyrke (i visse mer alvorlige tilfeller).

 

Bruk av kompresjonsstøtte for albuen til hverdags og i idrett er populært fordi det kan bidra til lokalt økt blodsirkulasjon, samt en raskere tilhelingstid enn normalt. Det anbefales særlig for deg som benytter armene godt over jevnlig – og som vet at du jobber mer enn de fleste i løpet av en vanlig arbeidsuke.

 

Les mer: Albuekompresjonsstøtte (åpner i nytt vindu)

albuestøtte

Klikk på bildet eller lenken ovenfor hvis du ønsker å lese mer om dette produktet.

  

Muskelsmerter fra skulder og skulderblad ned til håndleddet

Mange pasienter blir overrasket når de informeres om at smerter i håndleddet og hendene kan stamme fra skuldrene og skulderbladene. Nedsatt bevegelighet kan medføre økt muskulær aktivitet i musklene innenfor skulderbladene og bidra til smerter lokalt, men også med refererte smerter nedover armen mot hånden. På bildet nedenfor ser vi musculus rhomboideus – en muskel som fester fra ryggvirvlene i brystryggen og videre mot innsiden av skulderbladet.

rhomboideus triggerpunkt

Som du ser så sitter selve muskelen på innsiden av skulderbladet, men smertene den gir kan altså gå fra baksiden av skulderbladet, mot overarmen og helt ned i hånd, samt håndledd.

 

Symptomer ved muskelsmerter i skuldre og skulderblader og ned i håndleddene kan inkludere:

 • Konstant murring eller verking i muskulaturen innenfor skulderbladet.
 • Lokal trykkømhet innenfor skulderbladet og skuldrene.
 • Nedsatt leddbevegelighet og en følelse av at ryggen «stopper» når du skal bøye den bakover.
 • Refererte smerter som går fra affektert område og videre ned mot hånd, samt håndledd.

 

Smerter innenfor skulderbladet skyldes oftest en kombinasjon av feilfunksjon i både muskler og ledd i brystryggen. Jevnlig bruk av skumrulle og triggerpunktballer, i kombinasjon med opptrening av skulderbladene kan bidra til både symptomlindring og bedret funksjon i hverdagen. Dersom du har vedvarende smerter i brystryggen og innenfor skulderbladene, så oppfordrer vi deg til å finne en offentlig autorisert behandler for akkurat din problematikk.

 

Nervesmerter i håndleddene

 

Nerveavklemming i håndleddet: Karpaltunnelsyndrom og Guyons tunnelsyndrom

Den vanligste formen for nerveavklemming i håndleddet er karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelen er strukturen som går på framsiden av midtre del av hånden og ned til håndleddet. Gjennom denne tunnelen så går mediannerven – og det er dersom det oppstår funksjonelle eller strukturelle problemer at denne kan blir avklemt eller irritert, og som kan gi grunnlag for nedsatt hudfølelse eller redusert grepstyrke. Mediannerven er ansvarlig for å gi signaler til tommel, pekefinger, langefinger og halve ringefingeren.

 

Guyons tunnelsyndrom er en mindre ukjent nerveavklemmingsdiagnose – men her dreier det seg altså om avklemming av ulnarnerven og ikke mediannerven. Guyons tunnel ligger nærmere lillefingeren og en avklemming her vil kunne gi nervesymptomer i lillefingerer og halve ringefingeren.

 

Forskning har vist at konservativ behandling bestående av tiltak som leddmobilisering, nervemobiliseringsøvelser, muskulære teknikker og intramuskulær nålebehandling kan ha positiv effekt på mild til moderate utgaver av karpaltunnelsyndrom og Guyons tunnelsyndrom. Slike tiltak bør alltid utprøves over lengre tid før man vurderer operasjon – da sistnevnte kan medføre feil under operasjonen og / eller arrvev i det opererte området. 

Nervesmerter fra nakken og ned til håndleddet

Det er tre mulige primærårsaker til nerveavklemming eller nerveirritasjon i nakken:

 

Spinal stenose i nakken med refererte smerter til håndledd og hender: Spinal stenose refererer til trange nerveforhold i nakke eller ryggmargen. Slike trange nerveforhold kan skyldes strukturelle forkalkninger og osteofytter (nedlagt beinvev) inne i selve nakke eller ryggvirvlene, eller så kan de skyldes funksjonelle og dynamiske årsaker slik som et skiveprolaps.

 

Cervikal prolaps i nakken: Et nakkeprolaps oppstår når den myke massen i en mellomvirvelskive siver ut av en skadet ytre vegg og deretter legger direkte eller indirekte trykk mot en nærliggende nerve. Hvilke symptomer man opplever avhenger av hvilken nerverot som havner i avklemming – og symptomene vil deretter tilsvare de områdene som den nerven har ansvaret for. For eksempel så vil en avklemming av nerveroten C7 innebære smerter i langefingeren – og nerveavklemming av C6 kan gi smerter mot tommel og pekefinger.

 

Scalenii syndrom og brachial nevralgi grunnet stramme muskler og dysfunksjonelle ledd: Den vanligste årsaken til nervesmerter som går fra nakken og ned til håndleddet stammer fra feilfunksjon i muskler og ledd – og da særlig musklene som heter øvre trapezius og de underliggende scalenii-musklene. Dersom disse musklene blir betydelig anspente og forknyttede – også kjent som muskelknuter – så kan dette føre til irritasjon av de underliggende nervene (blant annet brachial plexus) som går ut fra nakken og videre nedover armen mot håndleddet.

 

Les mer: Spinal stenose – når nervene kommer i klem!

Spinal Stenose 700 x

  

Andre håndleddsdiagnoser

 

Håndleddsartrose (slitasje i håndleddet)

Slitasje i et ledd er kjent som artrose (slitasjegikt). Slik leddslitasje kan oppstå grunnet feilbelastning eller overbelastning over lengre tid. Et eksempel kan skyldes traume eller skade hvor personen har landet hardt på håndleddet mange ganger – for eksempel ved håndball. Man vet at slike idrettskader gjør at det er høyere risiko for at utvikler artrose tidligere enn det som er normalt.

 

Andre mulige årsaker er repetitive arbeidsoppgaver uten tilstrekkelig stabilitetsmuskulatur i håndledd og albuene. Håndleddsartrose er vanlig – og desto vanligere jo eldre du er. De aller fleste tilfeller av artrose er asymptomatiske, men i visse tilfeller så kan det gi smerter og medføre funksjonelle kompenseringsplager i tilhørende strukturer.

 

Les mer: Artrose (Slitasjegikt)

 

DeQuervains tenosynovitt (betennelse i håndleddssenene og ligamentene)

Ved denne diagnosen så blir ligamentene og senene som dekker tommelsiden av håndleddet betent og irriterte. Tilstanden skyldes normalt sett overbelastning eller traume – men kan også oppstå uten noen direkte debutårsak. Symptomene inkluderer en gnissende følelse på nedre del av tommelen, lokal hevelse og nedsatt styrke i grepet, håndleddet og albuen.

 

Les mer: DeQuervains tenosynovitt

De Quervains Tenosynovitt - Foto Wikimedia

 

Ganglion cyste i håndleddet

En ganglion cyste er en væskeansamling med en hinne rundt som kan oppstå flere steder i kroppen. Hvis en ganglion cyste oppstår i håndleddet kan de gi lokale smerter på oversiden av håndleddet – hvor de normalt sett oppstår. Noe overraskende så er det slik at mindre ganglioncyster gir mer smerter sammenlignet med større cyster.

 Revmatisk artritt i håndleddet (revmatisk leddbetennelse)

Denne leddsykdommen er en form for revmatisme der kroppens eget immunforsvar angriper sine egne ledd. En slik autoimmun respons forekommer når kroppens eget forsvar mistolker egne celler som fiender eller patologiske inntrengere. I forbindelse med den pågående reaksjonen fra immunforsvaret så vil ledd kunne hovne opp og blir rødlige i huden. Det er viktig å trene forebyggende hvis man har fått påvist denne tilstanden.

 

Revmatisk artritt i håndleddet kan ramme hvilken som helst del av håndleddene. Disse angrepene kan føre til smerter i håndleddene, samt en rekke andre symptomer, slik som:

 • Opphovning i hendene og håndledd
 • Håndleddbetennelse
 • Væskeansamling i hender og håndledd
 • Rødlig og trykkøm hud der hvor håndleddet er betent

 

Les også: 15 Tidlige Tegn på Revmatisme

leddoversikt - revmatisk artritt

 

Behandling av smerter i håndleddene

Som du har sett i denne artikkelen så kan smerter i håndleddene være forårsaket av en rekke forskjellige diagnoser – og derfor må også behandlingen være tilpasset. En god start for å få riktig behandling er en grundig undersøkelse og klinisk utredning hos en offentlig autorisert kliniker med ekspertise på muskler, sener og ledd. De tre yrkene med offentlig helseautorisasjon med slik ekspertise i Norge er fysioterapeut, kiropraktor og manuellterapeut.

 

Vanlige behandlingsmetoder som benyttes mot håndleddsmerter er:

 • Fysikalsk behandling: Triggerpunktbehandling (muskelknutebehandling), massasje, tøying og strekking er alle deler av paraplybegrepet fysikalsk behandling. Denne formen for behandling har som hensikt å redusere smerter i bløtvev, øke lokal blodsirkulasjon og remodellere anspent muskulatur.
 • Leddmobilisering: Dersom leddene dine er stive og hypomobile (lite bevegelige), så kan dette føre til at du får et feilaktig bevegelsesmønster (for eksempel at du ser ut som en robot når du gjør noe fysisk) og derav også irritasjon eller smerter i tilhørende muskulatur og bløtvev. En kiropraktor eller manuellterapeut kan hjelpe deg med å fremme normal leddfunksjon, samt hjelpe deg med vonde muskler og seneskader. Hypomobilitet i nakke og skulder kan også medføre økt belastning mot albue og håndledd.
 • Trening og opptrening: Som nevnt tidligere er det særdeles viktig at man styrker skuldermuskulaturen, samt lokale albue og håndleddmuskulaturen, for å kunne tåle mer belastning og dermed redusere sjansen for tilbakefall eller at smertene forverres. En kliniker kan, basert på en klinisk undersøkelse, utarbeide et treningsprogram tilpasset akkurat deg og dine muskulære ubalanser.

 Oppsummering

Dersom du har vedvarende håndleddsmerter så er det aller viktigste at du får de undersøkt av offentlig autorisert kliniker – for på den måten å komme igang med de riktige tiltakene og unngå videre skader på knærne. Vi legger særlig fokus på økt trening av skulder og underarmen når det kommer til forebygging og behandling av albuesmerter.

 

Har du spørsmål til artikkelen eller trenger du flere tips? Spør oss direkte via vår facebookside eller via kommentarfeltet nedenfor.

 

Anbefalt egenhjelp

Albueompresjonsstøtte: Denne bidrar til å øke lokal blodsirkulasjon til albue og underarm som dermed øker regionens tilhelingsrespons og reparasjonsevne. Kan benyttes forebyggende, samt mot aktive skader.

albuestøtte

Les mer her (åpner i nytt vindu): Albuekompresjonsstøtte

 

NESTE SIDE: – Dette bør du Vite om Albuesmerter

Er det en senebetennelse eller seneskade?

Klikk på bildet ovenfor for å gå videre til neste side. Følg oss ellers gjerne i sosiale medier for daglige oppdateringer med gratis helsekunnskap.

 Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– Følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer. Vi kan også hjelpe deg med å tolke MR-svar og lignende.)

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *