Kvinne med vondt i kjeven holder seg til kinnet

Vondt i kjeven (kjevesmerter)

Vondt i kjeven og kjevesmerter kan ramme alle. Smerter i kjeven og kjeveleddet er plagsomt og kan gå utover tygging av mat, livskvalitet og funksjon.

Vondt i kjeven kan skyldes flere mulige årsaker og diagnoser. Blant de vanligste diagnosene kan vi nevne:

 • Artrose i kjeven
 • Kjevespenninger
 • Kjeveleddsmerter
 • Meniskskade i kjeven
 • TMD syndrom

Kjevespenninger og kjeveplager forekommer oftere hos kvinner enn menn. I tillegg til lokale smerter rundt kjeveleddet kan det også medføre refererte smerter til ansiktet, øret, kinnene og tennene. Over tid kan kjevespenninger også bidra til forekomst av hodepine og nakkesmerter. De refererte smertene kan også gi deg vondt i ansiktet og vondt i øret.

“Artikkelen er skrevet i samarbeid med, og kvalitetssjekket av, offentlig autorisert helsepersonell. Dette inkluderer både fysioterapeuter og kiropraktorer ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse (se klinikkoversikt her). Vi tilråder alltid å få utredet smerter hos kyndig helsepersonell.”

Tips: På slutten av artikkelen viser vi deg en video med øvelser som er gode for kjeven og nakken. I tillegg går vi gjennom gode råd og egentiltak, slik som kjevetrenere og avspenningsteknikker.

Mulige diagnoser ved vondt i kjeven

I introduksjonen av artikkelen nevnte vi fem mulige årsaker og diagnoser som kan gi deg ubehag og smerter i kjeven. Her er det viktig å få fram tidlig at myofascielle smerter, altså smerter fra muskler og bløtvev, er den vanligste årsaken til slike smerter. Muskulær ubalanse kan, blant annet, føre til at større biomekaniske krefter jobber med å lukke kjeven. Dette vil da kunne skyldes overaktivitet og spenninger i tyggemuskelen (musculus masseter). La oss se nærmere på de fem diagnosene.

1. Artrose i kjeven

Artrose refererer til leddslitasje. Over tid kan det oppstå slitasjeforandringer i kjeveleddet som kan føre til:

 • Bruskslitasje
 • Kjeveleddstivhet
 • Knaselyder i kjeven (crepitus)
 • Meniskslitasje
 • Redusert leddavstand

Man kan jobbe aktivt mot kjeveartrose med både øvelser og fysikalsk behandling. Det er godt dokumentert at manuelle behandlingsteknikker og øvelser kan redusere kjevesmerter, gi mindre stivhet i kjeveleddet og føre til betydelig bedret bevegelse.¹

2. Kjevespenninger (muskulære smerter)

Dette er den vanligste årsaken til kjeveplager. Blant annet kan anspente tyggemuskler (masseter) bidra til tanngnissing og bruxisme. Veldig ofte skyldes muskelsmerter i kjeven en kombinasjon av overaktive og underaktive kjevemuskler. Våre klinikere vil hjelpe deg med å avdekke hvor smertene og stivheten stammer fra – og adressere årsaken direkte. Du kan lese mer om hvordan vi behandler kjevesmerter lenger ned i artikkelen, men det involverer ofte en kombinasjon av fysikalske behandlingsteknikker (bl.a. triggerpunktbehandling, leddmobilisering og laserterapi) og rehabiliteringsøvelser.

Vondtklinikkene: Ta kontakt med oss

Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker), inkludert i Oslo (Lambertseter) og Akershus (Eidsvoll Sundet og Råholt), innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av smerter i muskler, sener, nerver og ledd. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av offentlig autoriserte terapeuter med ekspertise innenfor disse fagområdene.

3. Kjeveleddsmerter

Her blir det litt overlapping mellom diagnosene, da for eksempel TMD syndrom og artrose også involverer kjeveleddet. Men det vi refererer til i dette punktet er altså vondt i kjeven som stammer direkte fra redusert bevegelighet i kjeveleddet. Som nevnt i punkt 1 (artrose), har fysikalsk behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor dokumentert effekt i forhold til forbedret bevegelighet og smertedemping.¹

4. Meniskskade i kjeven

Inne i kjeveleddet sitter en menisk. Denne sitter mellom øvre og nedre del av kjeveleddet. Funksjonen til kjevemenisken er å beskytte leddet og bidra til god bevegelighet uten friksjon. Dersom det er slitasjeforandringer eller skade på menisken kan dette medføre knepping, smerter og ulyder i selve kjeveleddet.

5. TMD syndrom

TMD står for temporomandibulær dysfunksjon. Altså feilfunksjon i kjeveleddet. Når man snakker om diagnosen TMD syndrom er dette ofte med referanse til de mer komplekse og langvarige utgavene av kjevesmerter og kjevespenninger. For denne pasientgruppen er det svært viktig å få en grundig utredning, tverrfaglig behandlingstilnærming og spesifikke rehabiliteringsøvelser.

– Dokumentert effekt av terapeutisk laser

En systematisk oversiktsstudie (den sterkeste formen av forskning), basert på 32 studier og 1172 deltagere, kunne vise til gode resultater ved laserterapi mot TMD syndrom. Opptil 80% av studiene kunne vise til signifikant reduksjon i kjevesmerter og symptomer.³ Dette er en behandlingsform vi tilbyr ved alle våre klinikkavdelinger.

Les også: Laserterapi mot muskel og skjelettplager (lenke til guide på vår klinikkavdeling Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi – åpner i nytt leservindu)

Symptomer ved vondt i kjeven

Vondt i kjeven kan gi seg til kjenne på mange forskjellige måter. Blant annet ved:

 • Smerter i kjeveleddet
 • Refererte smerter mot øret, kinnet og ansiktet
 • Trykkømhet på kjeveleddet
 • Bittsmerter og tyggeproblemer
 • Anspent kjevemuskulatur
 • Knekking og knaselyder i kjeven
 • Tanngnissing på natten (bruxisme)
 • Låst kjeve (ved mer alvorlige tilfeller)
 • En følelse av å ha grus i kjeveleddet
 • Økt forekomst av hodepine og nakkesmerter

Det er den underliggende feilfunksjonen, også basert på hvilke muskler og anatomiske strukturer som er involvert, som også gir grunnlag for hvilke symptomer du opplever. Nettopp derfor er det så viktig å få en grundig funksjonell undersøkelse.

Konservativ behandling av kjevesmerter

Hvilke behandlingsteknikker som blir brukt baserer seg på de kliniske og funksjonelle funnene. Ofte vil behandlingen innebære en kombinasjon av flere metoder. Hovedformålene vil være å:

 • Bryte ned myofascielt skadevev og bløtvevsrestriksjoner
 • Normalisere kjeveleddbevegeligheten
 • Opprette normal muskelbalanse
 • Redusere muskelspenninger og muskelsmerter

For å oppnå disse målene er det blant annet mulig å benytte seg av følgende behandlingsmodaliteter:

 • Bindevevsmassasje
 • Fysioterapi
 • Leddmobilisering
 • Massasje og muskelteknikker
 • Moderne kiropraktikk
 • Nålebehandling (tørrnåling / intramuskulær stimulering)
 • Rehabiliteringsøvelser
 • Terapeutisk laserterapi
 • Terapeutisk ultralydbehandling
 • Triggerpunktbehandling
 • Tøyeteknikker

Ved våre klinikker utfører både fysioterapeutene og kiropraktorene disse teknikkene. Men som nevnt er det altså variasjon i hvilke behandlingsmetoder som brukes, da behandlingsopplegget vil være individuelt tilpasset.

Nålebehandling: Klinisk bevist effekt på lindring av vondt i kjeven

Kjær behandlingsform har mange navn. Denne behandlingsteknikken er også kjent som tørrnåling (dry needling) eller intramuskulær stimulering (IMS). En RCT (randomisert kontrollstudie) publisert i Journal of Orofacial pain i 2010 viste at behandling av triggerpunkter i kjeven (i dette tilfellet to nålebehandlinger rettet inn mot tyggemuskelen) virket symptomlindrende og funksjonsbedrende.² Pasientene i studien opplevde bedring i form av mindre smerter og økt gap-utslag etter behandlingen. Konklusjonen av studien var som følger:

«The application of dry needling into active TrPs in the masseter muscle induced significant increases in PPT levels and maximal jaw opening when compared to the sham dry needling in patients with myofascial TMD.» (Fernandez Carnero et al, 2010)

PPT står her for pressure point threshold, og kan på godt norsk tolkes som trykkømhet. Pasienten hadde altså nedsatt trykkømhet og høyere kapasitet før det gjorde vondt i tyggemuskelen. Hvis du har nålefobi, så kan denne muskelen også behandles uten nåler – da med triggerpunktterapi (behandling inn mot den aktive muskelknuten).

Kiropraktor eller fysioterapeut mot myofascielle kjevesmerter?

Det viktigste er at klinikeren du velger har god kompetanse innen kjeveplager. Alle våre terapeuter ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse har jevnlige kunnskapsoppdateringer – og samtlige kan gi deg effektiv oppfølging når det kommer til utredning, behandling og rehabilitering av kjeveproblematikk. Våre kiropraktorer har også henvisningsrett til bildediagnostikk (dersom dette vurderes medisinsk indisert).

«Hei! Mitt navn er Alexander Andorff. Jeg jobber som rehabiliteringsterapeut og autorisert kiropraktor ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse avdeling Lambertseter. Jeg har hatt gleden av å jobbe med mange flott mennesker som har vært plaget med kjeven. I tillegg har jeg hatt et kjevebrudd i forbindelse med idrett – og det ga en rekke muskulære spenninger etter operasjonen av kjeveleddet. Min erfaring med leddmobilisering, muskulær behandling og laserterapi av kjevesmerter er svært god. Etter at jeg selv fikk en fem behandlinger mot feilfunksjonen har jeg aldri hatt vondt i kjeven eller kjevemusklene igjen. Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille time, så er det bare å ta kontakt med oss eller meg direkte. Du kan også se klinikkoversikt via lenken her eller lenger i artikkelen.»

Øvelser og trening ved vondt i kjeven

Her kommer vi til å fokusere mer på hvordan generell trening av nakke og skulderbuene også har en konkret effekt mot kjeveplager. Dette er grunnet at nakkefunksjonen er direkte relatert til funksjonaliteten i kjeveleddet. I tillegg til øvelsene vi viser nedenfor kan det også hende at du vil ha nytte av programmet vi har kalt 5 øvelser mot kjevesmerter.

Video: 8 øvelser mot hjemmekontorplager i nakke og skuldre

I videoen nedenfor viser kiropraktor Alexander Andorff fram et treningsprogram som kan gi bedre bevegelighet og styrke i nakke, rygg og mellom skulderbladene.

Abonner gjerne gratis på vår Youtube-kanal (Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse) hvis du vil. Der finner du en rekke gode videoer med treningsprogrammer og behandlingsvideoer.

Tips: Kjevetrener (forskjellige motstandsvarianter)

Du har kanskje hørt om kjevetrenere? Disse kan bidra til å styrke kjevemusklene dine over tid. Vi anbefaler alltid å starte med den letteste motstanden først, og deretter jobbe deg oppover. Trykk på bildet eller her for å lese mer om dem.

Avspenning og egentiltak

Det er liten tvil om at stress kan forverre kjevespenninger og kjevesmerter. Nettopp derfor kan det være nyttig å kjenne til gode avspenningstiltak, slik som bruk av akupressurmatte og nakkehammock. Så lite som 10 minutter hver dag kan gi gode resultater. Lenkene åpner i nytt leservindu.

Tips: Avspenning på nakkehammock

Den berømte tidsklemma gjelder for oss alle i vårt moderne samfunn. En konstant følelse av å være på etterskudd preger mange, og fører til økte stressreaksjoner i kroppen. Det tilrådes derfor at man setter av egentid og bruk av avspenningsteknikker. Å ligge i en nakkehammock, som vist ovenfor, kan bidra til normal kurvatur i nakken – og egner seg godt for mindfulness og avslappende pusteteknikker. Prøv å sikte på 10 minutter daglig bruk. Kan også kombineres med bruk av akupressurmatte.

Som du forstår er det også mye mange kan gjøre selv mot vondt i kjeven. Men igjen ønsker vi å understreke at en grundig, funksjonell utredning kan være veldig nyttig – og da særlig for deg som er plaget med langvarige kjevesmerter og spenninger.

 

Vondtklinikkene: Ditt valg for moderne behandling

Våre klinikere og klinikkavdelinger sikter alltid på å være i eliten innenfor utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du se en oversikt over våre klinikker – blant annet i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lurer på noe.

 

Artikkel: Vondt i kjeven (kjevesmerter)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noen feil eller har kommentarer.

Forskning og kilder

Bilde (kvinne som får kjevebehandling): iStockPhoto (lisensiert bruk) Stockphoto ID: 698126364 Kreditering: karelnoppe

 1. Byra et al, 2020. Physiotherapy in hypomobility of temporomandibular joints. Folia Med Cracov . 2020 Sep 28;60(2):123-134.
 2. Fernandez-Carnero et al. Short-term effects of dry needling of active myofascial trigger points in the masseter muscle in patients with temporomandibular disorders. J Orofac Pain. 2010 Winter;24(1):106-12.
 3. Zwiri et al, 2020. Effectiveness of the Laser Application in Temporomandibular Joint Disorder: A Systematic Review of 1172 Patients. Pain Res Manag . 2020 Sep 11:2020:5971032.

Kreditering (bilder)

Bilde (kvinne som får kjevebehandling): iStockPhoto (lisensiert bruk) Stockphoto ID: 698126364 Kreditering: karelnoppe

Ofte stilte spørsmål (FAQ): Vondt i kjeven

Nedenfor går vi gjennom en rekke av spørsmålene vi har mottatt vedrørende vondt i kjeven og kjevesmerter. Husk at du også kan sende oss spørsmål eller stille de direkte i kommentarfeltet nedenfor.

Akupunktur mot kjevesmerter og kjeveanspenthet?

Som nevnt i artikkelen har akupunktur / nålebehandling en bevist effekt ved muskulære kjevesmerter. Nålebehandlingen ble da rettet inn mot den store tyggemuskelen, masseter. Les tidligere i artikkelen for å se hele resultatet av studien.

Kan angst og stress forverre eller gi vondt i kjeven?

Ja, angst og stress kan manifestere seg i muskulaturen og dermed gi vondt i kjeven og økte kjevesmerter.

Hvordan er betennelse i kjeven?

Betennelse i kjeven vil gi normale betennelsesymptomer. Dette kan bety varme i huden over kjeven, feber, uvelhet, samt rødlig hud og mulig hevelse over det involverte området. En kjevebetennelse vil reagere på NSAIDS medikamenter. Det er viktig at du får utredet årsaken til at du har fått kjevebetennelse, ta derfor kontakt med din fastlege så raskt som mulig.

Relaterte spørsmål med samme forklaring: ‘Hva er symptomer på betennelse i kjevebenet?’

Har kjevesmerter og smerter fra øre til munnvike – hva kan være årsaken?

Mellom øret og munnviken, i det partiet finner vi kjeven og kjeveleddet. Det høres altså ut – basert på din noe korte beskrivelse – som om du mener dette området, og vi mener dermed at dette kan skyldes kjevespenninger, stram / dysfunksjonell muskulatur i kjeven og nakke – samt tilhørende leddrestriksjoner (også kalt ‘låsninger’) i nakken. Det kan også være en faktor at det kan være slitasje / artrose i kjeven, men dette blir spekulasjon basert på det du forteller oss.

Relaterte spørsmål med samme svar: «Hva kan være grunnen til at jeg smerter i kjeveledd og øre høyre side?»

Har vondt i kjeveledd og da særlig når jeg tygger. Hva skyldes det at jeg har kjeveleddsmerter når jeg tygger og spiser?

Vondt i selve kjeveleddet og kjeveleddsmerter når du tygger kan skyldes flere årsaker. Noen av de vanligste er, som nevnt tidligere, anspente kjevemuskler og irritasjon av menisken som vi finner i kjeveleddet. Kanskje har du også feil på tannstillingen som gjør at du belaster en side mer enn den andre.

Relaterte spørsmål med samme svar: ‘Har hatt knekking i kjeven ved tygging i flere år. Hva er årsaken?’

Har vondt inne i kjeven med tilhørende knepping. Hvorfor har jeg det?

En årsak til vondt inne i kjeven med tilhørende knepping eller klikking kan være dysfunksjonelt kjeveledd med tilhørende irritasjon mot kjevemenisken. Ofte kan konservativ behandling i form av myofasciell release og leddmobilisering være behjelpelig ved slike plager.

– Lignende spørsmål med samme svar: «Har kjevesmerter med knekking inne i kjeven. Årsak?»

Har vondt i kjeven og øret på samme siden. Årsak?

Noen vanlige årsaker til vondt i kjeven og øret samtidig kan være refererte smerter fra masseter (store tyggemuskel) eller SCM (nakkerotasjonsmuskel) – de to musklene inne i munnen, medial pterygoid og lateral pterygoid er også ofte involvert ved slike plager. Det kan også skyldes dysfunksjon / låsning i øvre nakkeledd, da disse er sterkt funksjonelt knyttet til kjeveleddet.

Har vondt i kjeven og kjevesmerter når jeg tygger knekkebrød og annen hard mat. Gjør også vondt å åpne munnen for mye. Hvorfor?

Kjevesmerter er et tegn på at kjeven din har en form for problematikk. Vondt i kjeven når du tygger knekkebrød tyder på at selve kjeveleddet ikke beveger seg optimalt og at du kanskje har en tilhørende kjevemeniskirritasjon – som særlig blir tydelig ved full åpning av kjeveleddet. Det kan være nyttig å forsøke konservativ behandling, for eksempel hos en kiropraktor e.l., da rettet særlig mot leddfunksjon og stramme kjevemuskler.

Har vondt i kjeven etter tannlegebesøk. Hvorfor har jeg det?

Vondt i kjeven eller kjevesmerter etter tannlegebesøk er ikke uvanlig. Dette er ofte grunnet du blir liggende med åpen munn over lengre tid, som utøver en midlertidig belastning mot kjevemuskulatur og kjeveleddet. Normalt sett bør kjeven din tåle en slik påkjenning, men det kan være at kjeven din allerede var noe dysfunksjonell og dermed hadde mindre kapasitet til å takle denne belastningen. Hvis smertene ikke er forbigående bør du ta kontakt med din tannlege og stille ham spørsmål om dette er en normal bireaksjon på det inngrepet han gjorde.

Hva er kjeve og kjeveledd på engelsk?

Kjeve heter jaw på engelsk. Kjeveledd heter jaw joint eller temporomandibular joint, også kjent som TMJ.

Hva anbefales for avspenning av kjeve og anspent kjevemuskulatur?

Som sagt så er ofte de øvre leddene i nakken, øvre nakkemuskler, kjevemuskler og kjeveledd tett knyttet sammen funksjonelt sett. Det gir derfor mening å oppsøke en behandler dersom man opplever gjentatte kjevesmerter eller kjevespenninger. En slik behandler vil kunne fortelle deg akkurat hva du bør gjøre for på best mulig måte å ta tak i problemet ditt. Noen anbefaler eller yoga og meditasjon som gode måter å oppnå avspenning i kroppen. Vi anbefaler også avspenning i nakkehammock eller på akupressurmatte.

Har moderat / betydelig kjeveartrose. Er det noen behandling for kjeveartrose?

Det at du har kjeveartrose betyr ikke at muskler og ledd ikke trenge god funksjon. Snarere tvert i mot, så trenger du bedre muskelfunksjon, da artrosen i kjeveleddet naturlig nok begrenser leddets fulle funksjon. Forskning har vist god effekt av fysikalsk behandling ved artrose.

Er Botox en god behandling mot kjevesmerter og kjevespenninger?

Botox, kjent som Botulinum toksin, er verdens mest giftige nevrotoksin. I USA må alle som utøver Botox injeksjoner advare om at injeksjonen kan spre seg fra det lokale området man setter sprøyten og gi symptomer tilsvarende forgiftning og i verste fall død. Dette forekommer ekstremt sjeldent, men er likevel en mindre risiko man må være klar over.

– Les mer om Botulinum toksin her på Wikipedia.

Jeg gnisser tenner om natten. Hva kan gjøres med dette?

Hvis tanngnissingen din, også kjent som bruxisme, skyldes anspenninger i kjevemuskulaturen – så tilrådes det at du søker behandling for problemet ditt hos en muskuloskeletal ekspert og ser om eventuell behandling har effekt på gnissingen om natten. Eventuelt kan en nattskinne benyttes for å forhindre gnissing om natten. Det kan også benyttes medikamenter mot nattgnissing, for eksempel cipralex og tiagibine, men dette er noe som kun gjøres etter konsultasjon med fastlege. Tanngnissing er også kjent som Bruxisme.

Kan isjias gi kjevesmerter?

Du lurer altså på om isjiasnerven kan gi kjevesmerter og vondt i kjeven. Det kan den ikke av anatomiske årsaker. Isjiasnerven stammer fra nedre del av korsryggen og kan kun gi nervesymptomer / smerter ned i bena. Får å få nervesmerter i kjeven må det altså være andre mer lokale nerver som er avklemt / irritert.

Kan man få kroniske, langvarige kjevesmerter?

Kronisk som begrep blir ofte feilbrukt – det innebærer nemlig at smerter / symptomer har vedvart i over 3 måneder. Mange mener at kronisk betyr at det ikke går an å gjøre noe med problemet, men dette er feil. Det som er riktig derimot er at det nok vil kreve enda mer behandling og tilpassede tiltak for å oppnå bedring.

Kan man få slitasje i kjeveleddet?

I likhet med alle andre ledd, så kan man også få slitasje i kjeveleddet. Slitasje blir også kalt for degenerative forandringer eller artrose.

Mann, 30 år med smerter i øre og kjeven – kan stress og en hektisk hverdag kombinert med mye muskelspenninger være årsaken?

Hei, definitivt. Muskelspenninger i tyggemuskulaturen kombinert med leddrestriksjoner i nakke og tilhørende myalgier kan føre til smerter mot øret og kjeven. Vi anbefaler at du blir undersøkt hos kliniker hvis dette er et langvarig eller gjentagende problem. Stressmestring og pusteøvelser for å redusere stress bør også vurderes.

Medikamenter mot bruxisme og nattgnissing?

Cipralex og Tiagibine er begge medikamenter som kan redusere nattgnissing. (Kilde: Kast et al, 2005 – les studien her).

Kan kjevespenninger og vondt i kjeven gi hodepine?

Myalgier og stramme muskler i kjeve og kjevepartiet kan bidra til både cervikogen (nakkerelatert) og stresshodepine. Dette skyldes blant annet at kjevemusklene er tett sammenknyttet, funksjonelt sett, med de øvre leddene i nakken (C1-C2) og at disse har direkte påvirkning på hverandre. Stramme kjevemuskler kan altså bidra til stiv nakke – og vise versa. Det er særlig masseter (den store tyggemuskelen), mediale og laterale pterygoids og musculus temporalis som er kjent for å bidra til hodepine og vondt i hodet. Vi anbefaler at du forsøker øvelsene vi har nevnt tidligere i artikkelen for å forbedre din kjevefunksjon og kjevestyrke.
Relatert spørsmål med samme svar: ‘Får vondt i hode etter kjevespenninger. Hvorfor?’

Kan min hund få vondt i kjeven?

Selvfølgelig kan hunder også få kjevesmerter og vondt i kjeven. De er som oss også laget av muskler, sener, nerver, ledd og bein – og kan dermed også, i likhet med oss, rammes av plager i muskler, ledd og nerver. Visste du for eksempel at trykkbølgebehandling har bevist effekt på hunder med hofteartrose?

Kan man få muskelknute i kjeven?

– Ja, absolutt, en mulig årsak til kjevesmerter er muskulære dysfunksjoner eller muskelknuter i kjevemuskulaturen. Den mest vanlige muskelen som blir overaktiv er masseter (tyggemuskelen) – men også de øvre nakkemusklene, som for eksempel suboccipitalis, samt de øvre nakkeleddene (ofte C0, C1, C2 – leddene), kan bidra til kjevevondt. Vi anbefaler at du leser mer om de spesifikke muskelknutene vi lenkene ovenfor, samt leser vår artikkel om muskelknuter og triggerpunkter og hvordan de forekommer.

Youtube logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse på YOUTUBE

facebook logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse på FACEBOOK

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *