fremre korsbånd skade

Fremre korsbånd (ACL) ruptur / avrivning / skade

En fremre korsbånd ruptur / avrivning / skade kan gjøre kneet ustabilt og smertefullt. En avrivning av fremre korsbånd kan gå hardt utover stabiliteten din. Fremre korsbånd fungerer nemlig som en indre stabilisator i kneet og ligamentet har som hovedformål å forhindre at kneet hyperekstenderer (går for langt bakover). En fremre korsbåndskade blir ofte kalt ACL skade etter det engelske anterior cruciate ligament. Et korsbånd kan være delvis eller helt avrevet ved avrivning (partiell eller full ruptur). Kontakt oss gjerne via Facebooksiden vår eller kommentarfeltet dersom du har spørsmål.

 

Vondtklinikkene: Våre Tverrfaglige og Moderne Klinikker

Våre klinikkavdelinger ved Vondtklinikkene (klikk her for fullstendig oversikt over våre klinikker) innehar en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabilitering av knediagnoser. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp av terapeuter med ekspertise på kneplager.

 

Hvordan skades fremre korsbånd?

Skademekanismen for fremre korsbånd er dermed at kneet går inn i – og overstiger – dens anatomiske ekstensjonsbevegelse. Dette fører til at vi enten får en delvis eller hel ruptur (avrivning) av dette viktige kneligamentet.

 

Fremre korsbåndskade kan oppstå både i kontakt og ikke-kontakt idrett. Noen vanlige sportsgrener der denne skaden ofte oppstår er i fotball og alpint. I fotball er det høy sjanse for at man får en takling på ‘standbenet’ og at kneet dermed går inn i en ugunstig og voldsom bevegelse (hyperekstensjon). I alpint er det kreftene og belastningen fra det isete underlaget som gradvis kan føre til en overbelastning og konsekvent avrivning i fremre korsbånd.

 

Svake setemuskler (gluteal muskulatur) anses også som en sterkt medvirkende årsak til denne diagnosen og kneproblematikk generelt.

 

Avlastning og Belastningsstyring ved Skader på Korsbånd i Kneet

Skader på korsbånd i kneet fører til økt instabilitet. Nettopp derfor er det viktig å gi kneet bedre stabilitet og støtte – samtidig som at man bidrar til skadetilheling. En knekompresjonsstøtte er ideelt for dette formålet, da den både bidrar til mer stabilitet og stimulerer sirkulasjon inn mot det skadde området. Økt sirkulasjon kan bidra til å både redusere væskeansamling og gi raskere skadetilheling i det skadde ligamentet.

Tips: Knekompresjonsstøtte (Lenken åpner i nytt vindu)

Trykk på bildet eller lenken for å lese mer om knekompresjonsstøtten og hvordan den kan hjelpe kneet ditt.

 

Hvor er fremre korsbånd (ACL) anatomisk sett?

Vi finner fremre korsbånd dypt inne i kneet (se illustrasjon i toppen av artikkelen og på MR bildet nedenfor) der den går fra baksiden av kneet og fram mot midtre festet – grunnet dens anatomiske posisjon er den en av de viktigste stabilisatorene kneet har.

 

Hva er O’Donaghue’s Triade?

I kontaktidrett (f.eks. Fotball & rugby) kan fremre korsbåndskade ofte forekomme i kombinasjon med skade på det mediale kollaterale ligamentet og mediale menisken. Dette er grunnet skademekanismen som kan forekomme ved slike traumer. Når disse tre oppstår samlet så kalles denne triaden av skader for O’Donaghue’s Triade.

 

Vondt i kneskaalen

 

Hvem rammes av skade / avrivning i fremre korsbånd?

Det er vanligvis idrettsutøvere som rammes. Som nevnt, både i kontaktsporter og ikke-kontaktidrett. Kvinner – blant annet grunnet mindre hoftestyrke/stabilitet og andre anatomiske variasjoner (bredere bekken og dermed større Q-vinkel som vinkler knærne mer) – rammes tre ganger så ofte som menn.

Er fremre korsbånd avrivning / skade farlig?

Rent anatomisk sett så kan det føre til videre degenerasjon av kneet og føre til at det rammes tidligere av slitasje og artrose. Det vil også, over tid, føre til meniskskade dersom du ikke får gjort noe med det. Så nei, det er ikke livsfarlig, men det er ikke ufarlig heller og kan føre til varige mèn i kneet dersom du ikke tar skaden på alvor. Jo tidligere du får hjelp til opptrening og rehabilitering fra autorisert helsepersonell desto bedre er det. Det kan også være aktuelt å behandle kneet for smerter, samt dysfunksjoner i nærliggende muskler og ledd.

 

Symptomer på fremre korsbåndavrivning / ruptur

En tydelig ‘poppelyd’ ved vridning eller plutselig nedbremsing – etterfulgt av manglende evne til å fortsette aktiviteten / sporten og opphovning / væskeansamling, angir en 90% sjanse for at det har forekommet en avrivning av det fremre korsbåndet.

 

Årsaker til fremre korsbånd avrivning / ruptur

Som nevnt tidligere oppstår normalt sett skader på fremre korsbånd når en person stopper opp brått og legger majoriteten av vekten gjennom det benet. Korsbåndskade kan også forekomme når en person lander i en unaturlig stilling (f.eks. vridd kne og strakt ben).

 

Behandling av fremre korsbånd skade / avrivning / ruptur

I de aller fleste tilfeller vil behandlingen av full ruptur i fremre korsbånd foregå i 3 faser:

1. Pre-operativ trening

Studier har vist at pre-operativ trening (trening før operasjonen) er veldig viktig for å sikre best mulig resultater og effekt av operasjonen. Mange glemmer denne viktige delen av rehabiliteringsfasen og mister dermed mye stabilitetsmuskulatur som ville hjulpet dem til en raskere funksjonell framgang når det kommer til opptrening og rehabiliteringstrening etter selve operasjonen.

 

2. Operasjon / kikhullskirurgi

Ved total avrivning av fremre korsbånd benyttes det normalt sett en ‘graft’ – fra for eksempel din egen hamstringmuskel – som deretter opereres inn som en erstatning for det fremre korsbåndet. I nyere tid så benyttes det kikhullkirurgi som betyr at man minimerer selve inngangsområdet og på den måten reduserer skadevev og arrvev som kan oppstå i området etter det kirurgiske inngrepet – for det er nemlig slik at arrvev i seg selv kan bli et stort problem dersom det er for mye av det.

 

3. Post-operativ rehabilitering (opptrening etter operasjonen)

Opptreningen etter operasjon er et kapittel for seg selv. Her må man nemlig starte meget rolig med isometrisk trening før man gradvis øker treningsbelastningen og endrer treningen i henhold til hvor mange uker det har gått siden operasjonen, samt forbedring. Treningen vil ofte bestå av balanseøvelser og spesifikke styrkeøvelser rettet inn mot viktig og relevant muskulatur.

Vi anbefaler sterkt at du blir fulgt opp av kliniker, slik som f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, og at du har oppfølgingstimer og delmål som det jobbes spesifikt mot. Dette kan sørge for både bedre treningsmotivasjon og resultater.

 

Konservativ behandling av fremre korsbåndskade

Det kan benyttes muskelarbeid / nålebehandling mot nærliggende stram muskulatur. For å stimulere økt reparasjon kan det også benyttes lav-dose laserbehandling. Vi anbefaler at du benytter deg av autorisert helsepersonell for slik behandling.

fysioterapi

 

Bildediagnostikk av fremre korsbånd avrivning / ruptur / skade

MR undersøkelse er gullstandard (beste bildeundersøkelsen) for å evaluere en korsbåndskade. Dette er fordi et MR bilde kan se både bløtvev og ben – som gjør at vi kan vurdere på helsetilstanden til menisk og korsbånd.

MR av normalt fremre korsbånd

MR av normalt fremre korsbånd

 

MR av røket fremre korsbånd

MR av røket fremre korsbånd

 

Forebygging av fremre korsbånd avrivning / ruptur / skade

Den beste behandlingen er alltid forebygging. Når det kommer til forebygging og forhindring av skader i fremre korsbånd, så er det snakk om belastning versus din kapasitet i kne og knestrukturer. Dersom belastningen overstiger din kapasitet så vil det oppstå skader. Derfor dreier forebygging seg om å øke og bedre faktorer som reduserer sjansen for skade.

 

Noen av disse faktorene er styrke i kneets muskelstabilisatorer, muskelfiberenes hurtighet / reaksjonsevne (hvor raskt musklene kan reagere på plutselige påkjenninger), koordinasjon og balanse.

 

En oppsummering av hvilke treningsformer som kan styrke relevant muskulatur:

Balansetrening og koordinasjonstrening: Denne formen for trening bedrer kneets responstid på belastning. Den kan også være med på å sørge for at du ikke havner i utsatte anatomiske stillinger grunnet fall eller lignende. Her kan det være aktuelt med både balansebrett og balansepute.

Fotøvelser: Trening for å styrke fotblad og fotbue kan fungere skadeforebyggende ved å fungere som den første støtdemperen før belastningen rammer kneet. Mer funksjonell fotmuskulatur kan også sørge for mer riktig bruk av foten ved gange og løping – som også reduserer feilbelastning.

 

Hoftetrening: Bedret styrke og funksjon i hoftemusklene kan fungere støtdempende for knærne.

 

Les også: – 10 Øvelser som gir Sterkere Hofte

Sideliggende benløft med strikk

 

Gode råd ved akutte kneskader og mistenkt sene- eller ligamentskade

Oppsøk en kliniker – det er viktig å få diagnostisert skaden slik at man vet hva som er best behandling og trening videre. Forskjellige diagnoser krever normalt sett forskjellige behandlingsopplegg. Selv om du tenker at «dette går over» så er det rett og slett dumt å ikke gå til en kliniker (kiropraktor, fysioterapeut, lege eller manuellterapeut) for å få diagnostisert plagen – da en førstegangsundersøkelse normalt sett ikke koster mer enn 500-700 kr og ikke tar lenger enn 45-60 minutter. Det er litt som å ignorere den ‘merkelig lyden’ i bilen over lengre tid – det kan føre til uante problemer lenger fram i tid.

 

Hvile: Hvis det er smertefullt å legge vekt på benet så bør du oppsøke kliniker for å få diagnostisert symptomene og smertene – og ikke minst unngå å gjøre det. Benytt heller RICE-prinsippet og legg fokus på å avlaste området med tilhørende nedising og kompresjon (bruk gjerne støttestrømpe eller bandasje). Total fravær av bevegelse anbefales derimot ikke.

 

Nedising / kryoterapi: Særlig de første 72 timene etter skaden er det viktig med nedising (også kalt kryoterapi). Dette er fordi det vil forekomme væskeansamling og opphovning etter en skade – og denne er normalt sett veldig overdreven fra kroppen sin side. For å roe ned denne responsen er det derfor viktig at man kjøler ned området like etter at skaden har oppstått og deretter 4-5x sykluser i løpet av dagen. Da benyttes såkalt nedisingsprotokoll som innebærer at man ikke iser rett på hud (for å unngå forfrysningsskader) og at man iser ned i sykluser av «15 minutter på, 20 minutter av, 15 minutter på».

 

Smertestillende medikamenter: Etter rådføring med lege eller farmasøyt, men husk at NSAIDS medikamenter (bl.a. Ibux / ibuprofen) kan føre til en betydelig tregere tilhelingstid.

 

Trenger du gode råd, tiltak og tips angående skader i fremre korsbånd?

Kontakt oss gjerne direkte via kommentarfeltet nedenfor eller via sosiale medier (f.eks. vår Facebook-side). Vi vil hjelpe deg så godt vi kan. Skriv så utfyllende du kan om plagen din slik at vi har mest mulig informasjon til å kunne fatte en avgjørelse.

 

NESTE SIDE: – Vondt i kneet? Dette bør du vite!

Artrose i kneet

 

Les også: – De Verste Øvelsene Hvis du har Prolaps

benpress

 

Les også: – 6 Effektive Styrkeøvelser for Vonde Knær

6 styrkeøvelser for vonde knær

 

 

Hva kan jeg gjøre selv mot smerter i muskler, nerver og ledd?

1. Generell bevegelse, spesifikk trening, uttøyning og aktivitet er å anbefale, men hold deg innenfor smertegrensen. To turer i døgnet på 20-40 minutter gjør godt for hele kroppen og vond muskulatur.

2. Triggerpunkt / massasjeballer anbefaler vi på det sterkeste – de finnes i forskjelige størrelser slik at du kan treffe godt selv på alle deler av kroppen. Det finnes ikke bedre egenhjelp enn dette! Vi anbefaler følgende (trykk på bildet nedenfor) – som er et fullstendig sett med 5 triggerpunkt / massasjeballer i forskjellige størrelser:

triggerpunktballer

3. Trening: Spesifikk trening med treningstrikker av ulike motstander (slik som dette komplette settet med 6 strikker av ulik motstand) kan hjelpe deg med å trene opp styrke og funksjon. Strikktrening medfører ofte mer spesifikk trening, som igjen kan føre til mer effektiv skadeforebygging og smertereduksjon.

4. Smertelindring – nedkjøling: Biofreeze er et naturlig produkt som kan lindre smerter ved å kjøle ned området på en skånsom måte. Nedkjøling anbefales særlig når smertene er meget sterke. Når de har roet seg så anbefales varmebehandling – det er derfor lurt å ha både nedkjøling og oppvarming tilgjengelig.

5. Smertelindring – oppvarming: Det å varme opp stramme muskler kan øke blodsirkulasjonen og gi smertereduksjon. Vi anbefaler følgende gjenbrukbare hot/cold-pakning (trykk her for å lese mer om den) – som kan brukes både til nedkjøling (kan fryses) og til oppvarming (kan varmes i mikrobølgeovn).

6. Forebygging og økt tilheling: Kompresjonstøy slik som dette kan øke blodsirkulasjonen til det påvirkede området og på den måten fremskynde den naturlige tilhelingen av skadde eller slitne muskler og sener.

 

Anbefalte produkter for smertelindring ved smerter

Biofreeze-spray-118ml-300x300

Biofreeze (Kulde- / kryoterapi)

 

Kilder:

 

Stilte spørsmål vedrørende fremre korsbånd skade / avrivning / ruptur | korsbåndskade i fremre ligament | smerter inne i kneet på framsiden etter traume:

 

Youtube logo liten– Følg Vondt.net på YOUTUBE

(Følg og kommenter hvis du vil at vi skal lage en video med spesifikke øvelser eller uttøyninger for akkurat DIN problematikk)

facebook logo liten– Følg Vondt.net på FACEBOOK

(Vi forsøker å svare på alle meldinger og spørsmål innen 24-48 timer. Vi kan også hjelpe deg med å tolke MR-svar og lignende.)

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *