Utstikkende skulderblad (winging scapula)

5/5 (7)

Sist oppdatert 28/03/2022 av Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse

Utstikkende Skulderblad (Winging Scapula)

Plages du med utstikkende skulderblad? Utstikkende skulderblad, også kjent ved sitt engelske winging scapula, innebærer at skulderbladene er trukket unormalt mye utover.

Utstikkende skulderblad skyldes normalt sett muskulær ubalanse. Musculus serratus anterior, som vi vil se på i detalj senere, regnes ofte som nøkkelen til å forbedre utstikkende skulderblad. Man ser også ofte at winging scapula forekommer samtidig med øvre kryss syndrom. Dette innebærer feilfunksjon i holdningsmuskulaturen i øvre rygg og brystet. De musklene som oftest blir for aktive er øvre trapezius, pectoralis minor og major, levator scapulae og sternocleidomastoideus.

 

Artikkel: Utstikkende Skulderblad (Winging Scapula)

Sist oppdatert: 28.03.2022

 

Hva er Øvre Kryss Syndrom?

Dersom vi får overaktivitet i visse muskler, og underaktivitet i deres motparter, vil dette kunne resultere i holdningsforandringer. Øvre kryss syndrom kan blant annet innebære disse holdningsforandringene:

 • Fremoverlent hodestilling
 • Foroverkrummet nakke
 • Avrundede skuldre
 • Økt kurvatur i brystryggen (pukkelrygg)

Øvre kryss er altså definert som en type muskulær holdningstilstand. Ved riktig kartlegging og utredning hos vanligvis moderne kiropraktor eller fysioterapeut vil man kunne avdekke hvilke muskler som er delaktige i problemet. Deretter kan feilfunksjonen adresseres ved hjelp av fysikalsk behandling og spesifikk rehabiliteringstrening. Senere i artikkelen vil du bli bedre kjent med hvordan en helhetlig tilnærming mot både øvre kryss syndrom, og utstikkende skulderblad, kan se ut.

 

– Ved våre tverrfaglige avdelinger på Vondtklinikkene i Oslo (Lambertseter) og Viken (Eidsvoll Sundet og Råholt) har våre klinikere en særegent høy faglig kompetanse innen utredning, behandling og rehabiliteringstrening for plager i skuldre og skulderbladene. Klikk på lenkene eller her for å lese mer om våre avdelinger.

 

I denne artikkelen vil du kunne lære mer om:

 • 1. Hva er Utstikkende Skulderblad (Winging Scapula)
 • 2. Årsaker til Winging Scapula
 • 3. Utredning og Behandling av Utstikkende Skulderblad
 • 4. Egentiltak mot Winging Scapula
 • 5. Øvelser og Trening mot Utstikkende Skulderblad (Inkludert video)
 • 6. Få Hjelp: Våre Klinikker

 

1. Hva er Utstikkende Skulderblad (Winging Scapula)?

Utstikkende skulderblad er altså en diagnose hvor funksjonelle årsaker fører til at skulderbladene trekkes for langt utover. Mer spesifikt er dette også kjent som lateraldeviert scapulær feilposisjonering. Tilstanden kan både være smertefull eller tilnærnet usymptomatisk (1). Dòg kan mange oppleve en muskeltrøtthet og verking innenfor skulderbladene.

 

– Kan Påvirke Skuldre og Nakken

Men feilfunksjon i skulderbladene kan gå utover skulderfunksjonen, samt nakken. Over tid kan det påvirke personens evne til å løfte, dytte eller dra tyngre ting. Også hverdagslige ting, som å børste tennene, gre håret eller løfte armene over hodet, kan bli vanskelige å gjøre. Ved endring i grunnstillingen til både skulderblad og skuldre vil vi kunne få negativ påvirkning av scapulohumeral rytme – altså hvordan skulderbladene og armene beveger seg samlet ved belastning.

 

Dersom en slik forstyrrelse forekommer vil dette kunne gi styrketap, redusert bevegelighet i øvre ekstremiteter (armer og skuldre), samt være en kilde til smerter. Smertene vil da ofte kunne være mest tydelige i nakken, mellom skulderbladene og videre ut i skuldrene. Ikke overraskende vil det også kunne gi en økning i cervikogen hodepine (nakkehodepine).

 

Prøv selv: Krum øvre del av ryggen og len nakken fremover. Følg deretter etter med å runde av skuldrene. Deretter kan du forsøke å løfte opp armene og se hvor langt du kommer. Et godt eksempel på hvor svekket funksjonaliteten blir.

 

2. Årsaker til Winging Scapula

Når vi snakker om utstikkende skulderblad, så tenker vi hovedsaklig på at skulderbladene ligger for langt ute (lateral winging scapula), men faktum er at det også kan forekomme andre veien (medial winging scapula). For flere som er rammet av dette kan det også påvirke dem mentalt, da det kan påvirke deres selvbilde. Årsaken ligger hovedsakelig i redusert funksjon og svekket styrke i musculus serratus anterior, midtre og nedre trapezius, samt musculus rhomboideus. Grunnet at svekket muskulatur, naturlig nok, blir brukt mindre vil det over tid også kunne bli stadig svakere.

 

Mulige Årsaker:

 • Muskelskader
 • Muskulær Ubalanse
 • Nerveavklemming og Nerveskader
 • Traumer og Skader (Inkludert idrettsskader)

 

To Klassifiseringer av Winging Scapula

 • Lateraldeviasjon av skulderblad (Lateral winging scapula)
 • Medialdeviasjon av skulderblad (Medial winging scapula)

Her ønsker vi først å få klarhet i at det er betydelig svakhet eller krafttap i serratus anterior som gir medial winging scapula – altså at skulderbladet blir mer framtredende og innovertrukket. I motsetning er det tydelig svakhet i midtre og nedre trapezius, samt rhomboideus, som gir lateral winging scapula (utovertrukket). Det er altså to ulike typer – hvorav medial winging er det vanligste. Allikevel blir den konservative framgangsmåten, med visse spesifikke endringer, ganske så lik.

 

– De 3 Viktigste Musklene ved Devierte Skulderblad

 1. Musculus Serratus Anterior
 2. Midtre og Nedre Trapezius
 3. Musculus Rhomboideus

La oss ta en nærmere kikk på hovedfunksjonen til de ovenstående musklene. Alle er nemlig sentrale i bevegelse og funksjonalitet i både skulderblad og skuldre. For å få bedre funksjon og skulderbladsstilling er det altså essensielt at vi jobber spesifikt med disse. Mange er dòg sikkert interessert i å høre mer om de to ulike formene av winging scapula.

 

1. Musculus Serratus Anterior

Funksjonen til serratus anterior er å stabilisere skulderbladet, samt bidra i å trekke det framover (protraksjon) og i rotasjonsbevegelse. Den er også ansvarlig for å holde skulderbladet inntil ribbeinskassen. Muskelen fester i de øvre 8 ribbeina, samt inn mot ribbeinsfestet på innsiden av skulderbladene.

 

Muskelen serratus anterior mottar sine nervesignaler fra nivåene nervus thoracicus longus – en del av brachial plexus. Nærmeste bestemt fra C5, C6 og C7-nerverøttene, og da særlig sistnevnte. Ved avklemming, som ved større nakkeprolaps i C6-7, kan denne nerven bli så påvirket at det går utover muskelkraften til serratus anterior. En konsekvens kan dermed være utstikkende skulderblad på den siden hvor prolapset sitter.

 

– Nerven kan bli skadet ved kirurgisk inngrep eller traumer

Nerven til serratus anterior kan også, grunnet dens posisjon, være spesielt utsatt ved visse typer av kirurgi – og da særlig ved fjerne av lymfer i armhulene (f.eks. i forbindelse med brystkreftoperasjoner). Ved feiltagelse kan det altså oppstå skader på denne nerven ved operasjoner i dette området. Nerven kan også bli skadet ved skader og traumer – slik som idrettsskader.

 

– Majoriteten av utstikkende skulderblad skyldes serratus anterior

Utstikkende medialdevierte skulderblad er den vanligste presentasjonen av winging scapula. Tilstanden kan variere fra mild, til moderat og i visse tilfeller betydelig. Konservativ fysikalsk behandling i kombinasjon med rehabiliteringstrening vil kunne gjenopprette betydelig funksjon i majoriteten av tilfellene.

 

2. Midtre og Nedre Trapezius

Trapeziusmuskelen består av 3 deler – øvre, midtre og nedre. Samlet sett er dette veldig viktig muskulatur for god funksjon og holdning. Ved winging scapula er vi særlig interessert i midtre og nedre del, så la oss ta en nærmere titt på disse.

 

– Øvre Trapz: Starter ved bunnen av nakken og går ut mot det øvre laget av skuldrene på begge sider.

– Midtre Trapezius: Denne delen av muskulaturen er lokalisert like nedenfor øvre trapezius, og går hele veien på baksiden av skuldrene. Denne er utrolig viktig ved utstikkende skulderblad fordi den hjelper deg med å trekke skuldrene bakover og føre armene bakover. I tillegg til dette stabiliserer den skuldrene når du beveger armene dine.

– Nedre Trapezius: Nederste del av trapezius er også den største. Den går i en v-form fra innsiden, og delvis over, skulderbladene ned mot nedre brystrygg. Hovedfunksjonen innebærer å trekke skuldrene ned fra ørene og stabilisere brystryggen ved visse bevegelser – inkludert bøying og vridning.

 

– Feilfunksjon i midtre og nedre trapezius kan bidra til skulderbladsproblemer

Når vi ser funksjonen til midtre og nedre trapz forstår vi hvordan tydelig svakhet og krafttap kan gi endret skulderbladsstilling. Dette er jo muskulatur som er sterkt delaktige i å trekke skulderbladene nedover og bakover. Dermed faller det naturlig at manglende styrke i disse – sammen med rhomboideus – vil kunne gi utoverstikkende skulderblad.

 

3. Rhomboideus

Musculus rhomboideus består av minor og major. Muskelen fester i brystryggen, nakkeovergangen, og på innsiden av skulderbladet. Denne mottar hovedsakelig sine nervesignaler fra C5-nerveroten, så en sterk avklemming eller skade på denne nerveroten vil kunne gi svekket funksjon og krafttap i rhomboideus. Et eksempel kan være et større nakkeprolaps i C4-C5. Hovedfunksjonen til muskelen er å trekke skulderbladet innover, samt bidra i rotasjon av skulderbladet.

 

3. Utredning og Behandling av Winging Scapula

 • Funksjonell og Klinisk Undersøkelse
 • Bildediagnostisk Utredning (hvis medisinsk indisert)
 • Fysikalsk Behandling av Feilfunksjon og Smerter
 • Spesifikk Rehabiliteringstrening

 

Undersøkelse av Utstikkende Skulderblad

En førstegangskonsultasjon starter alltid med en historietagning. Deretter vil klinikeren utføre en klinisk og funksjonell undersøkelse. Dette kan inkludere testing av muskler, bevegelsesutslag, nervetensjon og spesifikke ortopediske tester. Samlet sett vil dette gi terapeuten informasjon om hvilke muskler og restriksjoner som er involvert i problemstillingen. Våre klinikere ved Vondtklinikkene innehar også henvisningsrett til bildediagnostisk utredning dersom dette blir nødvendig.

 

Fysikalsk Behandling av Utstikkende Skulderblad

Feilposisjonering av skulderbladene kan gi grunnlag for både muskelknuter, stivhet og leddrestriksjoner. Mange med utstikkende skulderblad plages også med smerter på i mellom skulderbladene og i nakkeovergangen. Fysikalske behandlingsteknikker, utført av moderne kiropraktor eller fysioterapeut, i form av muskelbehandling, intramuskulær akupunktur, laserterapi og leddmobilisering kan gi symptomlindring og funksjonell bedring. Dette utføres i kombinasjon med spesifikke rehabiliteringsøvelser.

 

Spesifikk Rehabiliteringstrening

Den funksjonelle undersøkelsen og kliniske funn vil legge til rette for hvordan man setter opp rehabiliteringstreningen. Dette vil primært sett være treningsøvelser som retter seg målrettet inn mot de avdekkede muskelsvakhetene og feilfunksjon (3). Dòg er det hjemmeøvelser du med hell kan starte med allerede i dag – og de viser vi deg i videoen lenger ned i artikkelen. Men for best mulige resultater med progresjonsoppfølging ber vi deg ta kontakt med profesjonell hjelp. Husk at våre klinikere ved Vondtklinikkene gjerne hjelper deg.

 

4. Egentiltak mot Utstikkende Skulderblad

Det viktigste egentiltaket du kan begynne med allerede i dag er å trene opp rotatormansjettmusklene (skulderstabilitetsmusklene) med strikk. Sekundært kan tiltak som akupressurmatte og triggerpunktballer bidra til å redusere muskelspenninger i ryggen og hjelpe deg med å trekke skulderbladene bakover.

 

Tips 1: Trening med Elastisk Strikk

Dette er den typen strikk vi bruker ved rehabiliteringstrening mot utstikkende skulderblad. Styrketrening med strikk er regnet som en av de aller beste måtene å styrke på skulderblad og skuldre på. Fordelen med denne strikken er at den er bredere og lettere å håndtere. Trykk på bildet eller lenken ovenfor for å lese mer om den – og se kjøpsmuligheter (lenken åpner i nytt vindu).

Tips 2: Akupressurmatte og Triggerpunktball

Dessverre plages mange med utstikkende skulderblad og avrundede skuldre av muskelsmerter. En akupressurmatte har massasjepunkter som kan arbeide inn mot anspente muskler i mellom skulderbladene og ryggen. Denne modellen har også en egen nakkedel som gjør det enkelt å jobbe med anspente nakkemuskler. Trykk her for å lese mer om den.

 

5. Øvelser og Trening mot Utstikkende Skulderblad (+Video)

Vi lovet deg en video som viser gode styrkeøvelser for skuldre og skulderbladene dine. I videoen vil du kunne se at vi bruker treningsstrikk av den typen vi lenket til ovenfor. Treningsprogrammet kan gjøres annenhver dag – og du bør merke tydelig effekt i løpet av 16-20 uker. Kontinuitet er nøkkelen til gode treningsresultater, så få deg en god rutine på å gjøre dem jevnlig.

 

Program 1: Forsøk å utføre dette 3 ganger i uken i 16 til 20 uker. I videoen viser kiropraktor Alexander Andorff ved Lambertseter Kiropraktorsenter og Fysioterapi i Oslo fram hvordan du gjør øvelsene.

 

VIDEO: Styrkeøvelser for Skulderblad og Skuldre

Bli med i familien vår! Abonner gratis på vår Youtube-kanal (trykk her – lenken åpner i et nytt leservindu) for flere gode treningsprogrammer og påfyll med helsekunnskap.

 

6. Få Hjelp og Svar: Våre Klinikker

Vi tilbyr moderne utredning, behandling og opptrening ved skulderbladsplager – inkludert winging scapula.

Kontakt oss gjerne via en av våre spesialiserte klinikker (klinikkoversikten åpnes i et nytt vindu) eller på vår Facebook-side (Vondtklinikkene – Helse og Trening) hvis du har noen spørsmål. For timebestilling har vi døgnåpen online booking ved de ulike klinikkene slik at du kan finne konsultasjonstiden som passer best for deg selv. Du kan også gjerne ringe oss innenfor klinikkens åpningstider. Vi har tverrfaglige avdelinger i Oslo (inkludert Lambertseter) og Viken (Råholt og Eidsvoll Sundet). Våre dyktige behandlere ser fram imot til å høre fra deg.

 

«- Husk at noe av det vanskeligste er å faktisk ta det første steget over dørstokken. Ta tak i egen helse i dag. Vi hjelper deg gjerne hele veien til mål.»

 

Med de beste ønsker om god helse videre,

Vondtklinikkene – Tverrfaglig Helse

 

Forskning og Kilder:

1. Martin et al, 2008. Scapular winging: anatomical review, diagnosis, and treatments. Curr Rev Musculoskelet Med. 2008 Mar; 1(1): 1–11.

2. Gray’s Anatomy of the Human Body [Public Domain]

3. Saito et al, 2018. Scapular focused interventions to improve shoulder pain and function in adults with subacromial pain: A systematic review and meta-analysis. Physiother Theory Pract . 2018 Sep;34(9):653-670. [Meta-analyse]

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en stjernevurdering

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *