Kan parabener gi brystkreft og hormonelle forstyrrelser?

Kjemikalier - Foto Wikimedia

Kan parabener gi brystkreft eller hormonelle forstyrrelser? Foto: Wikimedia

Kan parabener gi brystkreft og hormonelle forstyrrelser?

Det har blitt hevdet at parabener, som finnes i mange kosmetiske produkter, kan gi både brystkreft og hormonelle forstyrrelser. Men stemmer dette?

Methyl-, ethyl-, propyl-, butyl-, og benzyl parabener, er alle estere av p -hydroksybenzosyre. Disse benyttes som antimikrobielle konserveringsmidler i kosmetikk, legemidler, mat og drikke. Grunnet deres lave produksjonskostnad og lave toksisitet brukes de over hele verden.

 

Kjemikalier2 - Foto Wikimedia

 

Kan kroppen kvitte seg med parabener?

Ja, etter at parabener når blodstrømmen så kan de konjugeres i leveren med glycin , sulfat, eller glucoronate, for deretter å skilles ut med urinen.

 

Men noen parabener er lipofile, som resulterer i at de kan bli absorbert i gjennom huden og bli funnet i vevet ved testing. Faktisk så har det ved studier blitt påvist ansamlinger på mellom 20 ng/g vevsratio og 100 ng/g vevsratio. (1)

 

Kan parabener gi brystkreft?

Parabener har en svak østrogenisk aktivitet og har, i mikrobestudier (in vitro), indusert en vekst av brystkreftcellene MCF-7. (2)

Det er slike resultater som har ført til spekulasjoner om at parabener kan promotere brystkreft. Blant annet blir det hevdet i studier at flere og flere brystkreft tilfeller starter i øvre del av brystet, i området hvor man tar på seg deodorant. (3) En annen studie mener at den østrogeniske effekten er for liten til å kunne utgjøre et reelt problem ovenfor MCF-7 cellene eller annen helserisiko. (4)

 

Plasmalampe - Foto Wiki

 

Kan parabener føre til høyere nivå av østrogen og tidligere pubertet?

En annen, mer indirekte, måte som parabener kan påvirke østrogenisk aktivitet på er gjennom å hindre enzymet sulfotransferase sin aktivitet i cytosolen (cytoplasma utenfor organellene i cellen) på hudcellene.

Ved å blokkere sulfotransferase enzymene kan parabenene, indirekte, føre til et høyere nivå av østrogen. (5) Noen mener at parabener er en av årsakene til at jenter når puberteten i en stadig yngre alder, da østrogennivåene blir høyere og dermed fremskynder prosessen.

– Visse former parabener kan blokkere mitokondrial aktivitet

En annen, mer indirekte, måte som parabener kan påvirke østrogenisk aktivitet på er gjennom å hindre enzymet sulfotransferase sin aktivitet i cytosolen (cytoplasma utenfor organellene i cellen) på hudcellene.

Mitokondrien er cellens energisenter. Det er her mesteparten av ATP-energi (adenosintrifosfat) dannes. Methyl- og propylparabener er begge stoffer som forhindrer denne typen av mitokondrial aktivitet. (6, 7) Men en systematisk gjennomgang av studier konkluderer med at det er ‘biologisk usannsynlig at parabener kan øke risikoen for eventuelle østrogenmedierte endepunkt, inkludert effekt på mannlig fertilitet og brystkreft.’  (6) Beklager, men vi slet litt må å oversette den konklusjonen til norsk.

 

«(…) it is biologically implausible that parabens could increase the risk of any estrogen-mediated endpoint, including effects on the male reproductive tract or breast cancer.»

 

Konklusjonen

Konklusjonen er…

 

Forskningen har ikke kunnet påvise at parabener er direkte farlige… men utifra resultatene så kan vi nok slå fast at det ikke er direkte sunt heller.

Det beste vil nok være å utøve bruk av paraben-innholdige produkter med måte. Som med alt annet. Gjør små steg for å redusere parabennivået, som for eksempel å bruke en parabenfri solkrem.

Det er mulig at fremtidig forskning vil gi oss enda klarere svar på hvordan parabener påvirker oss, men per nu så tilsier forskningen at de ikke er kjempefarlige, men heller ikke noe du vil ha for mye av.

 

Kilder / studier:

1. Ji K1, Lim Kho Y, Park Y, Choi K. Influence of a five-day vegetarian diet on urinary levels of antibiotics and phthalate metabolites: a pilot study with «Temple Stay» participants. Environ Res. 2010 May;110(4):375-82. doi: 10.1016/j.envres.2010.02.008. Epub 2010 Mar 12.

2. Darbre PD1, Aljarrah A, Miller WR, Coldham NG, Sauer MJ, Pope GS. Concentrations of parabens in human breast tumours. J Appl Toxicol. 2004 Jan-Feb;24(1):5-13.

3. Xiaoyun Ye, Amber M. Bishop, John A. Reidy, Larry L. Needham, and Antonia M. Calafat. Parabens as Urinary Biomarkers of Exposure in Humans. Environ Health Perspect. 2006 Dec; 114(12): 1843–1846.

4. Byford JR1, Shaw LE, Drew MG, Pope GS, Sauer MJ, Darbre PD. Oestrogenic activity of parabens in MCF7 human breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2002 Jan;80(1):49-60.

5. Darbre PD1, Harvey PW. Paraben esters: review of recent studies of endocrine toxicity, absorption, esterase and human exposure, and discussion of potential human health risks. J Appl Toxicol. 2008 Jul;28(5):561-78. doi: 10.1002/jat.1358.

6.Golden R1, Gandy J, Vollmer G. A review of the endocrine activity of parabens and implications for potential risks to human health. Crit Rev Toxicol. 2005 Jun;35(5):435-58.

7. Prusakiewicz JJ1, Harville HM, Zhang Y, Ackermann C, Voorman RL. Parabens inhibit human skin estrogen sulfotransferase activity: possible link to paraben estrogenic effects. Toxicology. 2007 Apr 11;232(3):248-56. Epub 2007 Jan 19.

Varme mot ryggsmerter – hva sier forskningen?

Varme mot ryggsmerter – hva sier forskningen?

 

Varme benyttes ofte for å løse opp i ryggsmerter og muskelsmerte rundt om i kroppen, men hva sier egentlig forskningen om effekten av varme mot ryggsmerter? Vi vender oss direkte mot den beste forskningen på området, nemlig en Cochrane meta-analyse. I en meta-analyse samles forskningen som finnes på området, i denne omgang varme mot ryggsmerter, og forteller oss om dette har en klinisk effekt eller ikke.

 

Varme i behandling av ryggsmerter? - Foto Wikimedia Commons

Varme i behandling av ryggsmerter? – Foto Wikimedia Commons

 

Resultat:

«Nine trials involving 1117 participants were included. In two trials of 258 participants with a mix of acute and sub-acute low-back pain, heat wrap therapy significantly reduced pain after five days (weighted mean difference (WMD) 1.06, 95% confidence interval (CI) 0.68 to 1.45, scale range 0 to 5) compared to oral placebo. One trial of 90 participants with acute low-back pain found that a heated blanket significantly decreased acute low-back pain immediately after application (WMD -32.20, 95%CI -38.69 to -25.71, scale range 0 to 100). One trial of 100 participants with a mix of acute and sub-acute low-back pain examined the additional effects of adding exercise to heat wrap, and found that it reduced pain after seven days. There is insufficient evidence to evaluate the effects of cold for low-back pain, and conflicting evidence for any differences between heat and cold for low-back pain.»

 

9 studier med 1117 deltakere var inkludert i denne meta-analysen. Varmeterapi ga signifikant smertelindring etter fem dager sammenlignet med placebo. En annen studie med 90 deltakere fant ut at varmeteppe ga signifikant smertelindring mot korsryggsmerter umiddelbart. En annen studie viste at ved akutt og subakutt korsryggsmerte så ga kombinasjonen av varmeterapi med trening en smertelindrende effekt iløpet av 7 dager.

 

Konklusjon: 

«The evidence base to support the common practice of superficial heat and cold for low back pain is limited and there is a need for future higher-quality randomised controlled trials. There is moderate evidence in a small number of trials that heat wrap therapy provides a small short-term reduction in pain and disability in a population with a mix of acute and sub-acute low-back pain, and that the addition of exercise further reduces pain and improves function.»

 

Forskningen (French et al, 2006) slår fast at det trenges bedre og større studier for å kunne si noe med sikkerhet rundt varmeterapi i behandling av ryggsmerter, men at det er positive tendenser i flere av studiene. Kombinasjonen mellom varmeterapi og trening ser ut til å ha en økt effekt.

 

Så det å bruke varme i behandling av vondt i ryggen og musklene kan se ut til å ha en smertelindrende effekt.

 

- 'Varme kan ha en lindrende effekt mot ryggsmerter' - Foto Wikimedia

– ‘Varme kan ha en lindrende effekt mot ryggsmerter’ – Foto Wikimedia

 

Anbefalte produkter:

Vi anbefaler følgende unike varmebelte for vondt i korsryggen:

Varmeomslag for korsrygg - Foto Soothe

Varmeomslag for korsrygg – Foto Soothe

– Varmebelte (Dr. Soothe) (les mer eller bestill via denne lenken)

 

Vi anbefaler følgende unike varmeomslag for vondt i nakke, skuldre og øvre rygg:

Varmeomslag for nakke, skuldre og øvre rygg - Foto Sunny

Varmeomslag for nakke, skuldre og øvre rygg – Foto Sunny

– Varmeomslag for øvre rygg, skuldre og nakke (Sunny Bay) (les mer eller bestill via denne lenken)

 

Husk at tollgrensen har gått opp til 350 kr pr 01.01.2015. Vi har også sjekket med følgende produkter, og begge sendes til Norge i skrivende stund.

 

Hvis du har noen spørsmål, så er det flott om du stiller de via kommentarfeltet nedenfor eller via vår facebook side. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg innen 24 timer.

 

Kilde:

French SD, Cameron M, Walker BF, Reggars JW, Esterman AJ. Superficial heat or cold for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. Art. No.: CD004750. DOI: 10.1002/14651858.CD004750.pub2.

URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004750.pub2/abstract

 

Nøkkelord:
Varme, ryggsmerter, rygg, smerter, muskelsmerter, vondt, cochrane, studie

 

Les også:

Vondt i nakken?

Vondt i ryggen?