Værsyken: En guide om barometrisk påvirkning (evidensbasert)

5/5 (2)

Værsyken: En guide om barometrisk påvirkning (evidensbasert)

Værsyken refererer til at mange reagerer på værforandringer. Særlig har raske endringer i barometrisk trykk blitt lenket til økte plager. Spesielt revmatikere, fibromyalgipasienter og personer med migrene ser ut til å være spesielt utsatt.

Det foreligger god dokumentasjon i en rekke gode studier om at værsyken er et høyst ekte fysiologisk fenomen. Blant annet har forskning vist at pasienter med kneartrose har forverrede smerter og symptomer ved barometriske trykkforandringer, og da særlig lavtrykk.¹

«Denne artikkelen er evidensbasert, og skrevet av autorisert helsepersonell ved Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse, noe som innebærer at den inneholder et høyere antall referanser til relevante forskningsstudier.»

Værforandringer: Et kjent uromoment for flere pasientgrupper

Personer med artrose (slitasjegikt), revmatikere (over 200 diagnoser), kroniske smerte syndromer (inkludert fibromyalgi) og migrene, er noen av de tilstandene som ser ut til å ha sterkest påvirkning av værforandringer og barometriske endringer. Noen av de viktigste påvirkningsfaktorene innen værsyken er:

 • Barometriske trykkforandringer (for eksempel overgang til lavtrykk)
 • Temperaturforandringer (særlig ved raske endringer)
 • Nedbørsmengde
 • Luftfuktighet
 • Lite solskinn
 • Vindstyrke

Det er særlig det vi folkelig sett kaller overgangen til ‘ruskevær’ som ser ut til å ha størst innvirkning på symptomer og smerter. En studie publisert i det medisinske tidsskriftet Internal Medicine konkluderte med følgende om migrene og værforandringer:

«Barometric pressure change can be one of the exacerbating factors of migraine headaches.»² (Kimoto et al)

Denne forskningsstudien målte konkrete forandringer i lufttrykket opp mot migreneanfall i en bestemt pasientgruppe. Barometri er definert i norske akademis ordbok som lufttrykkmåling. Lufttrykket måles i enheten hektopascal (hPa). Studien så en signifikant effekt på migreneanfall når lufttrykket falt:

«The frequency of migraine increased when the difference in barometric pressure from the day the headache occurred to the day after was lower by more than 5 hPa»

Migreneanfall oppstod altså hyppigere når et lavere lufttrykk oppstod, med en forandring på mer enn 5 hektopascal (hPa), fra en dag til neste. Et konkret og godt dokumentert eksempel på fysiologisk påvirkning av værforandringer.

Symptomer ved værsyken

Ved værsyken er det mange som opplever forverrede smerter i muskler og stivhet i leddene. Men også andre, ikke-fysiske symptomer forekommer i tillegg. Vanlige symptomer kan inkludere:

 • Fatigue og utmattelse
 • Hevelser i ledd
 • Hjernetåke
 • Hodepine
 • Leddstivhet
 • Lydsensitivitet
 • Lyssensitivitet
 • Muskelsmerter
 • Svimmelhet
 • Trykkforandringer i øret
 • Uvelhet

Man ser at økningen i symptomer og plager er verre i visse pasientgrupper enn andre. Det er viktig å huske på at det er mange faktorer ved værforandringer som gjerne spiller inn på slike symptomer. Som nevnt tidligere opplever revmatikere og artrosepasienter økt stivhet, væskeansamling og smerter i leddene sine. For denne pasientgruppen kan det anbefales å bruke kompresjonstøy for å stimulere økt sirkulasjon og væskedrenasje. Blant annet kan kompresjonsstøtter for knærne og kompresjonshansker være spesielt nyttige. Alle produktanbefalinger åpner i et nytt leservindu.

Vår anbefaling: Kompresjonshansker

Kompresjonshansker brukes av mange med ulike revmatiske diagnoser, men også av personer med artrose eller andre tilstander. Blant annet kan de også være nyttige for personer med karpaltunnelsyndrom og DeQuervains tenosynovitt. Hovedfunksjonen til kompresjonshansker ligger i å øke sirkulasjonen til stive ledd og vonde muskler i hender og fingre. Du kan lese mer om vår anbefaling her.

Pasientgrupper som påvirkes mer av værsyken

Det er som nevnt tidligere visse diagnoser og pasientgrupper som er mer påvirket av værforandringer og barometriske forandringer enn andre. Dette inkluderer personer med:

 • Artrose (slitasjegikt)
 • Hodepine (flere ulike typer)
 • Kroniske smerter (inkludert fibromyalgi)
 • Leddgikt
 • Migrene
 • Revmatisme (flere revmatiske diagnoser som påvirkes)

Men det er også andre diagnoser som påvirkes. Blant annet personer med luftveissykdommer, slik som astma og KOLS kan oppleve forverrede symptomer. Noe mer overraskende er det kanskje også for mange at pasienter med epilepsi har hyppigere anfall ved barometriske trykkforandringer (særlig raskere endringer på over 5.5 hPa). Blant annet konkluderte en forskningsstudie i det medisinske tidsskriftet Epilepsia med følgende:

«Surprisingly, in patients with known epilepsy, increased seizure frequency occurred with changes in barometric pressure, particularly over 5.5 mBar range per day.»³ (Doherty el al)

Man så altså en tydelig økning i antall epilepsianfall når trykkforandringen var på over 5.5 hPa fra en dag til neste (hPa og mBar måles likt). Dette er igjen svært interessant, konkret og viktig forskning som understreker at det skjer større fysiologiske forandringer i kroppen når vi utsettes for disse værforandringene.

Norsk studie: Barometriske forandringer påvirker smertenivåene hos fibromyalgipasienter

En større norsk fagfellevurdert studie publisert i det anerkjente tidsskriftet PLoS one ønsket å finne ut hvordan, blant annet, luftfuktighet, temperatur og barometrisk trykk påvirker personer med fibromyalgi.4 Studien ble kalt ‘Blame it on the weather? The association between pain in fibromyalgia, relative humidity, temperature and barometric pressure’ og hovedforskeren bak studien var Asbjørn Fagerlund. Det er en sterk studie med referanser og gjennomgang av 30 relevante studier.

– Høyere luftfuktighet og lavtrykk hadde sterkest påvirkning

De norske forskerne fant raskt ut at det var en signifikant påvirkning. Og de skrev følgende om disse funnene:

«The results showed that lower BMP and increased humidity were significantly associated with increased pain intensity and pain unpleasantness, but only BMP was associated with stress levels.»

BMP er en forkortelse for det engelske barometric pressure, altså barometrisk trykk oversatt til norsk. De fant altså en tydelig økning i smerteintensiteten og smerteubehaget lenket til lavtrykk og høyere luftfuktighet. Stressnivåene i kroppen ble ikke påvirket av høyere luftfuktighet, men man så at også disse ble forverret ved lavtrykk. Noe som er svært interessant, da vi vet at økte stressnivåer i kroppen blant annet er lenket til økte betennelsesreaksjoner og forverrede smerter. Hvis du synes dette er spennende kan du også ha interesse av å lese artikkelen fibromyalgi og lavtrykk skrevet av vår klinikkavdeling på Lambertseter i Oslo. Lenken til den artikkelen åpner i et nytt leservindu.

Oppsummering: Værsyken og barometrisk påvirkning (evidensbasert)

Det er sterke og gode studier som viser klar sammenheng mellom barometrisk påvirkning på smerter og symptomer. Så jo da, du kan trygt prate om værsyken som et evidensbasert fenomen med sterke røtter i forskning. Utsagn som «kjenner det på gikta«, et uttrykk kanskje mange har ledd litt av tidligere, får litt mer pondus når man kan støtte det opp med forskningsstudier.

«Har du opplevd værsyken? I så fall hører vi gjerne fra deg i kommentarfeltet nederst i denne artikkelen. Alle innspill settes stor pris på. Takk!»

Forskning og kilder: Værsyken – en evidensbasert guide om barometrisk påvirkning

 1. McAlindon et al, 2007. Changes in barometric pressure and ambient temperature influence osteoarthritis pain. Am J Med . 2007 May;120(5):429-34.
 2. Kimoto et al, 2011. Influence of barometric pressure in patients with migraine headache. Intern Med . 2011;50(18):1923-8
 3. Doherty el al, 2007. Atmospheric pressure and seizure frequency in the epilepsy unit: preliminary observations. Epilepsia. 2007 Sep;48(9):1764-1767.
 4. Fagerlund et al, 2019. Blame it on the weather? The association between pain in fibromyalgia, relative humidity, temperature and barometric pressure. PLoS One. 2019; 14(5): e0216902.

Vondtklinikkene: Ditt valg for moderne behandling

Våre klinikere og klinikkavdelinger sikter alltid på å være i eliten innenfor utredning, behandling og rehabilitering av smerter og skader i muskler, sener, nerver og ledd. Ved å trykke på knappen nedenfor kan du se en oversikt over våre klinikker – blant annet i Oslo (inkludert Lambertseter) og Akershus (Råholt og Eidsvoll Sundet). Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller lurer på noe. Vi besvarer alle henvendelser.

 

Artikkel: Værsyken – en guide om barometrisk påvirkning (evidensbasert)

Skrevet av: Våre offentlig autoriserte kiropraktorer og fysioterapeuter ved Vondtklinikkene

Faktasjekket: Våre artikler baserer seg alltid på seriøse kilder, forskningsstudier og forskningstidsskrifter – slik som PubMed og Cochrane Library. Vennligst kontakt oss dersom du oppdager noen feil eller har kommentarer.

Bilder og kreditering

Coverbilde (kvinne under regnfull sky): iStockphoto (lisensiert bruk). Stock photo ID: 1167514169 Kreditering: Prostock-Studio

Bilde 2 (paraply som det regner på): iStockphoto (lisensiert bruk). Stock photo ID: 1257951336 Kreditering: Julia_Sudnitskaya

Youtube logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse YOUTUBE

facebook logo liten– Følg gjerne Vondtklinikkene Tverrfaglig Helse på FACEBOOK

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en stjernevurdering