dette bør du vite om krystallsyken

 

KRYSTALLSYKE | Symptomer, diagnose, øvelser, tiltak og behandling

Krystallsyke, også kalt godartet stillingsbetinget svimmelhet, er en relativt vanlig plage. Krystallsyke rammer så mange som 1 av 100 i løpet av ett år, i følge forskning. Diagnosen blir også ofte kalt benign paroksysmal posisjonsvertigo, forkortet BPPV. Heldigvis er tilstanden ofte relativt grei å behandle for kyndige behandlere – slik som ØNH-leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og manuellterapeuter. Dessverre er det ikke allmennkunnskap at dette er en diagnose som responderer meget godt på spesifikke behandlingstiltak (slik som Epley’s manøver som ofte kurerer tilstanden på 1-3 behandlinger), så mange blir gående i flere måneder med tilstanden. Ta kontakt med oss på Facebooksiden vår hvis du trenger råd eller anbefalinger.

 Rammet?

Meld deg inn i Facebookgruppen «Krystallsyken – Norge: Forskning og nyheter» for de nyeste oppdateringene rundt forskning og mediaskriverier rundt denne lidelsen. Her kan medlemmer også få hjelp og støtte – til alle døgnets tider – gjennom utveksling av egne erfaringer og råd.

Hva er årsaken til krystallsyke?

Krystallsyke (godartet stillingsbetinget svimmelhet) skyldes oppsamlinger inne i strukturen vi kaller indre øret – dette er en struktur som gir signaler til hjernen om hvor kroppen befinner seg og i hvilken posisjon den er i. Dette gjør den ved spesielle bueganger som inneholder en spesiell form for væske kalt endolymfe – denne væsken beveger seg avhengig av hvordan du beveger deg og forteller dermed hjernen hva som er opp og ned. Oppsamlingene som kan oppstå kalles otolitter, en form for små «krystaller» laget av kalsium, og det er når disse havner på feil sted at vi får symptomer. Det vanligste er at bakre buegang rammes. Feilaktig informasjon fra disse kan få hjernen til å motta blandede signaler fra synet og indre øret, og dermed oppstår svimmelheten ved visse bevegelser.

Parkinsons

Hva er det indre øret?

Dette er den innerste delen av det menneskelige øret – og det er dette området som er ansvarlig for hørsel og balanse. Her finner vi blant annet labyrinten med sneglehuset og balanseorganet. Nærmere bestemt så er det delt inne i cochlearsystemet og vestibulærsystemet. Det er sistnevnte som er ansvarlig for å sende signaler om posisjon og balanse til hjernen. Her finner vi buegangene – som kan deles inn i bakre, fremre og laterale buegangen. Krystallsyke rammer bakre buegang i opptil 80% av tilfellene, deretter er det vanligere at laterale buegangen blir påvirket framfor den fremre buegangen. På illustrasjonen nedenfor ser vi hvordan otolitter har blitt malplassert i bakre og laterale buegang, dette vil da gi feil signaler til hjernen – og svimmelhet oppstår.

Cochlea (sneglehuset)


Hva er vanlige symptomer ved krystallsyke?

De vanligste symptomene på krystallsyke eller godartet stillingsbetinget svimmelhet er vertigo, svimmelhet forårsaket av spesielle bevegelser (f.eks. legge seg over på en side i sengen), en følelse av å være ‘letthodet’ og kvalm. Symptomene kan variere fra person til person – men det karakteristiske symptomet er at det alltid blir frembringet via den samme bevegelsen, ofte en vridning mot en side. Dermed er det vanlig at personer rammet av krystallsyke beskriver at tilstanden forekommer når de vrir seg i sengen mot en side eller ruller over til høyre eller venstre.

Symptomer kan også forekomme når personen tipper hodet bakover, som for eksempel hos frisøren eller ved visse Yogastillinger. Et svimmelhetsanfall forårsaket av krystallsyke vil også kunne frambringe nystagmus (øyene går raskt fram og tilbake, ukontrollert) i øynene og varer alltid kortere enn ett minutt.

Sinusittvondt

Hvor vanlig er krystallsyke?

Studier har vist at så mange som 1.0 – 1.6% av befolkningen rammes av krystallsyke årlig. Cirka 20-25% av all svimmelhet som presenterer ved klinikker og behandlingsfasiliteter skyldes denne diagnosen. Tilstanden blir vanligere jo eldre man blir og tilstanden har sin høyeste forekomst i de over 60 år – her estimeres det at så mange som 3-4 av 100 rammes av krystallsyke hvert år.Hva er risikofaktorer og grunner til at man får krystallsyke?

Den vanligste årsaken til krystallsyke eller godartet stillingsbetinget svimmelhet blant de under 50 år er hodetraume eller hodeskade – dette trenger ikke å være omfattende direkte skade eller lignende, men kan også forekomme hvis personen har fått nakkesleng eller whiplash, f.eks. ved fall eller bilulykke. Hvis du er rammet av migreneanfall så har du også en høyere sjanse for å bli rammet av krystallsyke. Som nevnt tidligere er høyere alder en risikofaktor og kan også skyldes alderbetinget slitasje av balansesystemet. Andre, mer sjeldne årsaker, er visse medikamenter og man har også sett en høyere forekomst av stillingsbetinget svimmelhet etter tannlegekonsultasjoner.

Hvordan stiller man diagnosen krystallsyke – og hvordan diagnostiseres stillingsbetinget svimmelhet?

En kliniker vil stille diagnosen basert på historietagning og klinisk undersøkelse. Symptomene på krystallsyke er ofte så karakteristiske at en kliniker vil kunne anslå diagnosen basert på anamnesen alene. For å stille diagnosen benytter klinikere en spesialtest kalt «Dix-Hallpike» – denne er ofte meget spesifikk og er utviklet spesielt for å diagnostisere krystallsyke / stillingsbetinget svimmelhet.

Dix-Hallpike test for krystallsyke

I denne testen bringer klinikeren pasienten raskt fra sittende til liggende stilling med hodet vridd 45 grader mot den ene siden og 20 grader bakoverbøy (ekstensjon). En positiv Dix-Hallpike vil gjenprodusere pasientens svimmelhetsanfall sammen med karakteristisk nystagmus (rask flikking av øynene fram og tilbake). Dette symptomet er ofte veldig lett å se, men kan også være mindre tydelig – da kan det være nyttig at klinikeren utstyrer pasienten med såkalte Frenzelbriller (en slags videobriller som tar opp reaksjonen).

Andre diagnoser som kan bli mistolket som krystallsyke

Nøkkelfunnet ved diagnostisering er positiv Dix-Hallpike og at symptomene blir frambragt ved at pasienten snur seg fra en side til en annen. Andre differensialdiagnoser som kan etterligne krystallsyke er ortostatisk hypotensjon (stillingsbetinget lavt blodtrykk) og virus på balansenerven (vestibular nevritt). Migrenebasert vertigo kan også gi lignende symptomer som krystallsyke.

Svimmel eldre kvinne

Hva er vanlig behandling for krystallsyke?

Vent og se: Krystallsyke er som nevnt en stillingsbetinget svimmelhet som regnes som «selvbegrensende», da den ofte varer i 1-2 måneder før den forsvinner. Men de som oppsøker hjelp kan få betydelig raskere hjelp, da det ofte bare kreves en eller to behandlinger for å rette opp i diagnosen hos en kyndig behandler. Kiropraktorer, manuellterapeuter og ØNH-leger er alle trente i denne behandlingsformen. Krystallsyke kan vedvare mye lenger enn 2 måneder, og med tanke på hvor plagsom denne diagnosen er, så anbefaler vi at du får behandling og blir kvitt problemet så raskt som mulig.

Epleys manøver eller Semont manøver: Nevnte terapeuter er godt trente i denne teknikken og studier har vist at så mange som 80% blir kurert med denne behandlingsformen.Epleys manøver i behandling av krystallsyke

Denne manøveren eller behandlingsteknikken er også kjent som krystall-reposisjoneringsprosedyren og ble, derav navnet, utviklet av Dr. Epley. Manøveren utføres gjennom fire stillinger der klinikeren holder de fire stillingene i cirka 30 sekunder av gangen – hovedformålet er å få på plass de feilplasserte otolittene (ørestenene)  i indre øret. Behandlingen er meget effektiv og det er vanlig ved full bedring i løpet av 2 behandlinger.

Epleys manøver

– Illustrasjon: Epleys manøver

Semont manøver

Ofte kalt lillebroren til Epleys manøver, da den ikke er like effektiv og ofte krever mer enn 3-4 behandlinger for full bedring. Epleys manøver blir ofte foretrukket av de to.

Hva om reposisjoneringsmanøverene ikke fungerer for meg?

Epleys manøver fungerer i cirka 50-75% av behandlede tilfeller allerde ved første konsultasjon. Dette etterlater 25-50% som ikke opplever fullstendig bedring eller noen bedring i det hele tatt etter første behandling – cirka 5% vil også oppleve en forverring av tilstanden.

Det er derfor man sier at opptil 4 behandlinger med Epley’s manøver bør gjennomføres før man gir opp denne behandlingsformen. Det er vanligst at den bakre buegangen i indre øret er påvirket, men noen ganger kan det være andre bueganger – og da bør manøveren modifiseres deretter. Noen klinikker og fasiliteter har såkalt «svimmelhets-stoler» som skal gjøre reposisjoneringen mer effektiv, men dette er ofte totalt unødvendig, da en trent kliniker vil ha god effekt med den manuelle teknikken Epleys manøver.

Les også: – 4 Hjemmeøvelser mot Krystallsyken

Epleys hjemmemanøver 2

Krystallsyke og tilbakefall: Kan man få tilbakefall?

Dessverre, ja så er det slik at de rammet av krystallsyke ofte rammes igjen. Forskning har vist at 33% vil ha et tilbakefall innen ett år er omme og at så mange som 50% vil ha et tilbakefall innen fem år. Om krystallsyke gjenoppstår, og du har hatt god effekt av Epleys manøver tidligere, så bør du oppsøke samme kliniker for behandling igjen.

Del gjerne denne artikkelen med kollegaer, venner og bekjente. Hvis du ønsker øvelser eller artikler tilsendt som et dokument med repetisjoner og lignende, så ber vi deg like og ta kontakt via får Facebook-side her. Hvis du har spørsmål, så er det bare å ta kontakt med oss – så vil vi svare deg så godt vi kan, helt gratis. Se ellers gjerne vår YouTube kanal for flere tips og øvelser .NESTE SIDE: – 8 Gode Råd og Tiltak mot Svimmelhet

kvinne med krystallsyke og svimmelhet

Klikk på bildet ovenfor for å gå videre til neste side.

Vondt i rygg og nakke? Vi anbefaler alle med vondt i ryggen å forsøke økt trening rettet mot hofter og knær også.
Prøv disse øvelsene også: – 6 Styrkeøvelser for Sterkere Hofte

Hoftetrening

Les også: – 6 Effektive Styrkeøvelser for Vonde Knær

6 styrkeøvelser for vonde knær

Les også: – 5 Gode Øvelser mot Isjias

Bakoverbøy ryggstrekk

– Ønsker du mer informasjon eller har du spørsmål? Spør dyktig helsepersonell direkte via vår Facebookside.

VONDT.net – Vennligst inviter dine venner til å like siden vår:

Vi er en gratistjeneste der Ola og Kari Nordmann kan få svar på sine spørsmål via vår gratis spørretjeneste om muskuloskeletale helseplager – helt anonymt hvis de vil det.

Vær så snill og støtt vårt arbeid ved å følge oss og dele artiklene våre i sosiale medier:

Youtube logo liten– Vennligst følg Vondt.net på YOUTUBE

facebook logo liten– Vennligst følg Vondt.net på FACEBOOK

Bilder: Wikimedia Commons 2.0, Creative Commons, Freestockphotos og innsendte leserbidrag/bilder.

 

Ofte stilte spørsmål:

Hva er forskjellen på krystallsyken og cervicogen svimmelhet?

Svar: Krystallsyken skyldes feilstilling av otolitter (krystaller) i buegangene inne i indre øret. Cervikogen svimmelhet er nakkerelatert svimmelhet fra ledd og muskler – men noen ganger kan man være rammet av begge deler; dette kalles da kombinasjonssvimmelhet.

Sist oppdatert av