Home » Diagnoser » Benkreft » Myelomatose

Myelomatose

Anbefalt nettbutikk for kvalitetsprodukter:

<< Tilbake til: Benkreft

Kreftceller

Myelomatose


Myelomatose (også kjent som multippel myelom) er den vanligste formen for ondartet benkreft. Myelomatose oppdages normalt sett først i godt voksne personer, rundt 65 år. Det er en kreftform som rammer benmargen – ikke det harde benvevet i benstrukturene.

 

– Rammer ofte flere områder

Denne formen for ondartet benkreft blir ofte diagnostisert grunnet at den kan gi smerter. Den blir ofte diagnostisert med blodprøver, urinprøver, røntgenundersøkelse og billeddiagnostikk – og biopsi der dette er nødvendig. Som dets engelske navn, multiple myeloma, indikerer, så rammer den ofte flere ben. Hvis tilstanden bare rammer en benstruktur kalles dette plasmacytom. Personer som er rammet av denne kreftformen har ofte en rekke symptomer. Blant annet vedvarende bensmerte, økt forekomst av brudd, mulig nyreproblematikk, svekket immunforsvar, svakhet og forvirret sinnstilstand. Det er viktig for personer rammet av myelomatose at de holder seg hydrert slik at de forhindrer ytterligere nyreproblemer.

 

– Behandling kan være vanskelig

Behandling av myelomatose er krevende og kompleks. Det benyttes blant annet medikamentell behandling, kirurgi, cellegift og stråleterapi i behandling av myelomatose. Tilstanden er ikke kurerbar på nåværende tidspunkt, men man kan være med på å bremse opp forverring. I nyere tid har man også gjort store framskritt med stamcellebehandling, og man håper at en kur kan ligge i videre forskning innen dette området.

 

– Regelmessig kontroll

Ved forverring eller lignende bør personer gå på kontroll for å undersøke om det har forekommet noen utvikling eller videre vekst. Dette gjøres normalt sett med systematiske blodprøver, urinprøver, røntgenundersøkelser (se billeddiagnostikk) for å anslå eventuell størrelseutvikling eller oppblomstring. Hver sjette måned eller årlig kan det være aktuelt med et kontrollrøntgen, men det kan tas mindre hyppig dersom man ikke ser noen videre utvikling.

 

Les også: – Dette må du vite om benkreft! (Her finner du også en stor oversikt over godartede og ondartede benkreftsformer)

Benkreft

Visste du at aktivitet er den beste medisin? Derfor anbefaler vi at du gjør øvelser aktivt for å forebygge plager - slik som disse øvelsene mot karpal tunnel syndrom. Se beskrivelse på øvelsene her:

Annonsere?

Vondt.net er en av Norges største uavhengige nettsteder innen helse og har ca. 20000000 sidevisninger hvert år.

Vi har totalt fem plasser for annonsering. Format: JPG med eller uten lenke.

Skyskraper - topp, 1 stk. Størrelse 960 x 300 pix.
Per stk. kr. 10.000 per md.

- Plasseres først på toppen av nettsiden over samtlig annen tekst og har derfor meget god eksponering

Skyskraper - bunn, 1 stk. Størrelse 960 x 300 pix.
Per stk. kr. 3.000 per md.

- Plasseres nederst på bunnen av nettsiden

Knapp, 3 stk. Størrelse 233 x 280 px.
Per stk. kr. 3.000 per md.

- Plasseres på siden av nettsiden

Vi tar også imot andre forespørsler. Så hvis du har et spørsmål angående annonsering er det bare å kontakte oss.

Kontakt reklameavdelingen:
Alexander Andorff, vondt2013@hotmail.no eller send oss en forespørsel via sosiale medier

Ad

Nyeste kommentarer

Linkbytte for mer trafikk til din hjemmeside?

Vondt.net - Muskuloskeletal informatikk