Tykktarmkreftceller
<< Tilbake til: Benkreft

Tykktarmkreftceller

Kondromyxofibrom


Kondromyxofibrom er en meget sjelden form for godartet benkreft. Kondromyxofibrom heter chondromyxofibroma på engelsk. Kreftformen oppdages normalt sett i personer under 30 år.

 

– Karakteristisk utseende og krever kirurgisk fjerning

Denne formen for godartet benkreft blir ofte diagnostisert grunnet at den kan gi smerter. Kreften utvikler seg i enden av benstrukturen, normalt sett mot en av sidene. Grunnet deres karakteristiske utseende så blir den ofte diagnostisert med røntgenundersøkelse. Behandling består av kirurgisk fjerning og dette gir normalt sett total bedring, men i sjeldne tilfeller kan denne kreftformen forekomme igjen etter kirurgi.

 

– Regelmessig kontroll

Ved forverring eller lignende bør personer gå på kontroll for å undersøke om det har forekommet noen utvikling eller videre vekst. Dette gjøres normalt sett med systematiske røntgenundersøkelser (se billeddiagnostikk) for å anslå eventuell størrelseutvikling eller oppblomstring. Hver sjette måned eller årlig kan det være aktuelt med et kontrollrøntgen, men det kan tas mindre hyppig dersom man ikke ser noen utvikling.

 

Les også: – Dette må du vite om benkreft! (Her finner du også en stor oversikt over godartede og ondartede benkreftsformer)

Benkreft