Vondt i hælen

Plantar fascitt: Behandling og egenbehandling

Hva er normal behandling for plantar fascitt? Og hva slags behandling har best dokumentert effekt mot plantar fascitt? Les mer om ulike typer av plantar fascitt behandling her i denne artikkelen. Vi går også igjennom de beste egentiltakene som kan medvirke i en raskere tilheling og bedring av skaden.

 

Hovedartikkel: – Komplett oversikt over plantar fascitt

Vondt i hælen

 

Behandling av plantar fascitt

Vi deler konservativ behandling av plantar fascitt inn i fire kategorier:

 

  • Muskulær behandling
  • Leddbehandling
  • Trykkbølgebehandling
  • Øvelser og trening

 

De to best dokumenterte behandlingsformene av plantar fascitt er trykkbølgebehandling og leddbehandling – disse kan igjen kombineres med muskulært arbeid og instruksjon i hjemmeøvelser / tøyeøvelser for best mulig effekt.

 

 

Muskulær behandling

Ved plantar fascitt er det ofte meget stramt i muskulaturen i fotbladet og leggen. Muskelarbeid bestående av muskelknutebehandling (triggerpunktbehandling), massasje og lett uttøyning kan bidra til å løsne opp i muskelspenninger i fotblad og leggen – som begge kan bidra til dysfunksjonen i seneplaten under foten (plantar fascia). Muskulær behandling kan også bestå av nålebehandling / intramuskulær akupunktur.

 

Leddbehandling

Flere studier har vist at leddmobilisering og leddkorrigeringsteknikker (utført av autorisert helsepersonell) kan føre til mer riktig funksjon i de påvirkende områdene. Ved plantar fascitt så gjelder dette særlig i ankelleddet og de tilhørende mindre leddene i foten. Ved å få mer normal bevegelse i disse blir det mindre feilbelastning og dermed høyere sjanse for en raskere tilheling.

 

Trykkbølgebehandling

En stor metastudie (Aqil et al, 2013) konkluderte med det man har visst lenge:

 

«Trykkbølgebehandling er effektiv mot langvarig/kronisk plantar fascitt»

 

Vi minner om at en metastudie er den aller sterkeste forskningsstudien som finnes. Men det den sier er at det kan – ved kompliserte tilfeller – ta noe flere behandlinger enn de fleste terapeuter kanskje tror. Her må man altså ta hensyn til faktorer som varighet, tidligere nerveskader (f.eks. diabetisk nevropati), kroppsvekt og styrke i nærliggende muskler for å kunne gi et anslag på hvor mange behandlinger det vil ta. Men en tung person som har hatt plantar fascitt lenge må altså belage seg på et større behandlingsforløp (kanskje opp mot 12 behandlinger) før de kan forvente større bedring. Normalt sett dòg vil mange oppleve bedring i løpet av 5 behandlinger – men som sagt så varierer dette fra person til person.

 

Videre så er det slik at trykkbølgebehandling – med tanke på hvordan den fungerer fysiologisk – alltid fungerer til en viss grad. Spørsmålet er bare om personen har hatt for få behandlinger eller om de fortsetter å ødelegge for seg selv med dårlig skotøy og for mye belastning (f.eks. grunnet overvekt)?

 

Du kan lese mer detaljert om trykkbølgebehandling her.

 

Generelt om egentiltak og egenbehandling

Plantar fascitt er ikke så komplisert som så mange vil ha det til. Plantar fascia’en har en viss bæreevne – og hvis man overstiger denne over tid så vil det forekomme skader. Så enkelt er det.

 

Man kan bidra til bedret fotstilling (f.eks. ved å støtte opp skjev storetå) med hallux valgus-støtte -som kan sørge for at man går mer riktig på foten. Et annet tiltak som de aller fleste benytter seg av er plantarfascittkompresjonssokker for økt blodsirkulasjon og raskere tilheling av skadde senefibre. De som er hardere rammet bør benytte seg av nattskinne.

Her ser du en plantarfascittkompresjonssokk (trykk her for å lese mer om den) som er spesialdesignet for å gi økt tilheling og bedret blodsirkulasjon direkte inn mot selve skaden i seneplaten under fotbladet.

 

Les videre:

I hovedartikkelen om plantar fascitt kan du lese dyptgående informasjon om alle kategorier som omfatter denne tematikken.

NESTE SIDE: – PLANTAR FASCITT (trykk her for å gå til neste side)

Vondt i hælen

 

 

Nøkkelord (8 stk): Plantar fascitt, Plantar fasciit, plantar fasciose, plantar tendinose, klinisk undersøkelse, diagnose, diagnostisering, hvordan stilles diagnosen plantar fascitt