ניו זוכן

אויב איר זענט נישט צופרידן מיט דער רעזולטאַט אונטן, פּרובירן אן אנדער זוכן