Helseforsikring / behandlingsforsikring: En oversikt over aktører.

Forsikring - En oversikt

Helseforsikring / behandlingsforsikring: En oversikt over de ulike aktørene.


Helseforsikring, også kjent som behandlingsforsikring, kan være en nyttig investering for bedrifter og næringsdrivende. Helseforsikring har flere påviste fordeler, blant annet rask medisinsk eller fysikalsk behandling, mindre sykefravær og mer fornøyde ansatte. En bedrift med helseforsikring vil også stille sterkere når det gjelder å sikre seg de beste jobbkandidatene. I denne artikkelen går vi nærmere innpå de forskjellige helseforsikringene som tilbys, priser og hvilke behandlinger de dekker.

 

Vi har forsøkt å kontakte de ulike aktørene for svar vedrørende dette. I visse tilfeller har vi brukt kun informasjon fra nettside. Vi har, ved anledning, stilt dem følgende spørsmål:

 

 1. Hvor mye koster helseforsikring gjennom dere?
 2. Hva slags behandling dekkes (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, trykkbølgebehandling o.l.) og i så fall hvor mange behandlinger av de ulike typene dekkes dersom det er nødvendig?
 3. Dekkes det også utgifter til medisinsk utredning (ortopedisk utredning, billeddiagnostikk og lignende)?
 4. Hvor finner man mer informasjon?

 

Codan forsikring

Codan Helseforsikring

 1. Codan Helseforsikring har blitt en del av Vertikal Helseassistanse. Se dermed Vertikal Helseassistanse for mer informasjon.
 2. – » –
 3. – » –
 4. Les mer her.

DNB helseforsikring

DNB Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt.
 2. Avhengig av type forsikring.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om DNB helseforsikring her.

Eika forsikring

Eika Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt.  Samarbeider med Vertikal Helse.
 2. Avhengig av type forsikring. Fysioterapi og kiropraktorbehandling der dette er foreskrevet av en legespesialist.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer her.

Falck helseforsikring

Falck Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt. Tilbyr flere helseforsikringer bl.a. Fysikalsk assistanse.
 2. Falck Helse har godt kvalifiserte behandlere innen Manuellterapi, Fysioterapi, Naprapati, Kiropraktikk og Akupunktur – som tilbys gjennom helseforsikringen Fysikalsk assistanse.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer her.

Fokus helseforsikring

Fokus Helseforsikring (nå Danske Bank)

 1. Dette helseforsikringstilbudet har blitt avsluttet etter at Fokus ble til Danske Bank.
 2. – » –
 3. – » –

Gjensidige helseforsikring

Gjensidige Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt. Har hovedsaklig 3 valg innen behandlingsforsikring: 1. Operasjonsgaranti 2. Behandlingsgaranti 3. Behandlingsgaranti pluss
 2. Behandlingsgaranti pluss dekker fysioterapi, psykolog og kiropraktorbehandling. Les mer her.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om Gjensidige Helseforsikring / Behandlingsforsikring her.

If helseforsikring

IF Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt. Har 2 hovedvalg innen behandlingsforsikring: 1. STANDARD 2. SUPER
 2. Avhengig av type forsikring. SUPER dekker behandling hos fysioterapeut og kiropraktor. Les mer her.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om IF Helseforsikring her.

Nordic Netcare Helseforsikring

Nordic Netcare Helseforsikring

 1. Samarbeid med IF.
 2. Samarbeid med IF.
 3. Samarbeid med IF.
 4. Les mer om Nordic Netcare Helseforsikring her.

Sparebank1 Helseforsikring

Sparebank1 Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt. To hovedtyper: 1. BASIS 2. BONUS
 2. Avhengig av type forsikring. Typen BONUS dekker inntil 12 behandlinger hos kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut eller naprapat. Inntil 5 av disse behandlingene kan være med trykkbølge.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om Sparebank1 helseforsikring / behandlingsforsikring her.

Tryg Helseforsikring

Tryg Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt.
 2. Fysikalsk behandling hos autorisert fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat, klassisk akupunktur.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om Tryg helseforsikring / behandlingsforsikring her.

Storebrand helseforsikring

Storebrand Helseforsikring

 1. Pris ikke oppgitt.
 2. Avhengig av type forsikring. For 2016 dekkes det inntil 5 behandlinger ved BASIS helseforsikring eller 24 behandlinger ved PLUSS eller TOPP helseforsikring per kalenderår.
 3. Ja, i de aller fleste tilfeller der dette er nødvendig.
 4. Les mer om Storebrand Helseforsikring her.

Vertikal helseforsikring

Vertikal Helseassistanse / Helseforsikring


 1. Privat: 10 dagers behandlingsgaranti (507 kr / mnd) og ved 20 dagers behandlingsgaranti (349 kr / mnd). Dette var gjeldende pr 24.02.2016. Bedrift: Ikke oppgitt.
 2. Avhengig av type forsikring. Fysioterapi, og andre behandlingstiltak forordnet av legespesialist, dekkes i henhold til det foreskrevne antall behandlinger.
 3. Forsikringen dekker radiologiske undersøkelser og utredning hos legespesialist etter henvisning fra din lege. Behandlinger og operasjoner etter henvisning fra legespesialist dekkes når medisinsk rådgiver i Vertikal Helse har forhåndsgodkjent behandlingen/operasjonen.
 4. Les mer her.