Ukusesha okusha

Uma ungenelisekile ngomphumela ongezansi, zama okunye ukusesha