Fødselsskader hos barn

Fødselsskader hos barn kan forekomme grunnet en rekke årsaker. Det er mottagende helsepersonell sitt ansvar å sørge for at sjansen for fødselsskader minimeres ved å ta riktige forhåndsregler og unngå menneskelige feil.

 

Fødselsdefekt er ikke det samme som en fødselsskade

En fødselsdefekt er et helseproblem som har rammet babyen grunnet barnets DNA. Noen eksempler på det man kaller fødselsdefekter er Downs syndrom, hareskår, hjertefeil og andre helseproblemer som kun skyldes barnets DNA-struktur.

 

Men i visse tilfeller kan fødselsdefekter også skyldes påvirkelige eksterne faktorer, slik som inntak av visse medikamenter (anti-depressiva f.eks.) og skadelige substanser (alkohol og narkotika). I tilfellene der fødselsdefekter skyldes utskriving av slik medikamenter – så kan man si at den som skrev ut medikamentene, i svangerskapsperioden, kunne forhindret at fødselsdefekten oppstod.

 

En fødselsskade er et helseproblem som babyen blir født med, og som i de aller fleste tilfeller, kunne vært forhindret. Noen av de vanligste formene av fødselsskader skyldes blant annet:

 

 • Feiladministrering av medikamenter under svangerskapet eller ved selve fødselen
 • Ikke god nok overvåkning av babyens hjertesignaler og andre tegn på fysisk stress
 • Manglende avgjørelse på om det skal benyttes keisersnitt (dersom situasjonen egentlig tilsier det)
 • Medisinsk personell kan gjøre feil grunnet utmattelse eller lite erfaring
 • Uhendig bruk av fødselshjelpemidler – slik som tang og vakuum
 • Unødvendig riving og røsking i barnet under fødsel

Det finnes ingen unnskyldning for å gjøre disse feilene, men dessverre, så kan de være kilden til fødselsskader hos barn og i visse tilfeller livsvarige endringer.

 

Medisinsk svikt

Med dagens teknologi, viten og bildediagnostiske midler så bør helsepersonellet kunne anslå om det kan bli en vanskelig fødsel – for eksempel grunnet barnets posisjon. For å gå litt i dybden på dette så kan man unngå tunge fødsler ved å anslå babyens størrelse i forhold til fødselskanalen, hvilken posisjon det ligger i (i ukene før selve fødselen også) og om navlestrengen og morkaken ser friske ut, samt om de sistnevnte strukturene ligger i riktig posisjon.

 

Vanskelige fødsler kan resultere i skader på babyen, blant annet fysiske, emosjonelle og intellektuelle påvirkninger (f.eks. hjerneskade).

 

Men vi må huske på at medisinsk svikt kan starte mye tidligere enn dette. En baby kan være feilernært, undervektig og lide av folatsyremangel om ikke legen skriver ut riktig ernæring og vitaminer til moren. Hvis legen glemmer å gjøre de nødvendige testene er dette også en form av medisinsk svikt – en slik test er å sjekke om moren er rammet av streptokokk gruppe B-infeksjon.

 

Konsekvenser av fødselsskader hos barn

Fødselsskader er alvorlige. Hvis du tror at babyen din kan være rammet av en fødselsskade så er det viktig at du følger nøye med på symptomer og at du oppsøker en lege så snart som mulig. Mange fødselsskader kan behandles og derav kan konsekvensene av en slik skade reduseres – som nevnt kan fødselsskader føre til en rekke medisinske problemer og diagnoser, blant annet:

 

 • Cerebral parese
 • Emosjonell og psykologiske problemer
 • Feilutvikling av bein
 • Langvarig nedsettelse i kraft og utholdenhet
 • Nedsatt nervefunksjon
 • Redusert emosjonell funksjon
 • Redusert kognitiv funksjon

 

Cerebral parese

Selv om mange varianter av fødselsskader er ødeleggende, så er cerebral parese en av de mest alvorlige diagnosene som kan oppstå grunnet fødselsskader. I de fleste tilfeller så vil cerebral parese medføre livsvarige helsekomplikasjoner. Det finnes heller ingen kur mot cerebral parese. Det er flere årsaker som kan forårsake cerebral parese ved fødsel – for eksempel hvis medisinsk personell:

 

Ikke følger nøye nok med på babyens hjerterytme

Ikke oppdager infeksjoner (f.eks. Streptokk Gruppe B-infeksjon) hos moren

Ikke oppdager navlestrengens posisjon eller skader på navlestrengen (dette kan medføre at den slynger seg rundt babyens hals og hypoksia (mangel på oksygen) – noe som absolutt bør kunne unngåes ved riktig bruk av ultralyd)

Misbruker hjelpemidler ved fødsel ved å benytte for mye makt og unødvendig kraft

 

Liste over mulige behandlingsformer mot fødselsskader

Trykk på lenken ovenfor for å se en liste over mulige behandlingsformer som benyttes mot fødselsskader.

 

Liste over mulige symptomer ved fødselsskader

Trykk på lenken ovenfor for å se en liste over mulige symptomer som kan forekomme grunnet fødselsskader.

 

Liste over mulige varianter av fødselsskader

Trykk på lenken ovenfor for å se en liste over forskjellige varianter og fødselsskadediagnoser.

 

Liste over mulige årsaker til fødselsskader

Trykk på lenken ovenfor for å se en liste over mulige årsaker som kan gi fødselsskader.