ຄົ້ນຫາ ໃໝ່

ຖ້າທ່ານບໍ່ພໍໃຈກັບຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງລຸ່ມ, ລອງຄົ້ນຫາອີກຄັ້ງ ໜຶ່ງ