Svimmel

Rundt og rundt - Foto Wikimedia

Svimmelhet


Svimmelhet er en av våre vanligste helseplager og et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal.

Dette kan det være mange årsaker til. Balansesystemet består av flere sentre i hjernen som mottar og bearbeider sanseinformasjon fra syn, balanseorganene i det indre øret og bevegelsesapparat. Svimmelhet oppstår når hjernen oppfatter informasjonen den får om kroppens posisjon, fra våre ulike sanser, som motstridende.

 

Vanlige årsaker til svimmelhet

Leddlåsninger og ledd-dysfunksjon, muskelspenninger og problemer med kjeve/bitt utgjør de vanligste muskuloskeletale årsakene til svimmelhet. Blant annet tyggemuskel (masseter) myalgi kan bidra til svimmelhet og hodepine. Andre årsaker inkluderer sykdom i indre øre; krystallsyke, virusinfeksjon eller Menièrs sykdom – eller ubalanse fra aldersforandinger i nerver og generell følsomhet.

 

Les også: – Vondt i kjeven? Dette kan være årsaken!

Mann over 50 med trigeminal nevralgi

Les også: – Tverrfaglig samarbeid mellom tannlege og kiropraktor

 

Vanlige symptomer ved svimmelhet

Ordet svimmelhet er en generell beskrivelser av et symptom som oppleves svært individuelt fra person til person. I medisinsk språkbruk skiller vi mellom svimmelhet og vertigo.

 

Svimmel

 

Hva er forskjellen på svimmelhet og vertigo?
Svimmelhet er en følelse de fleste av oss har opplevd. Man føler seg ustabil og ustø, og opplever en gyngende og vaklende følelse. Mange føler seg ør i hodet og det kan svartne litt for øynene.
Vertigo er en mer intens og kraftigere opplevelse av at enten omgivelsene eller seg selv roterer; en karuselliknende følelse (gyratorisk vertigo). Andre opplever en gyngende følelse, som om man er ombord på en båt.

 

Surfing eases post-war stress in veterans - Photo by Wikimedia

Mulige diagnoser og årsaker til svimmelhet

Det finnes en lang rekke over mulige diagnoser og årsaker til svimmelhet. Blant annet finnes det hele 2805 medikamenter som har listet svimmelhet som mulig bivirkning. Her lister vi noen mulige diagnoser:

 

Diagnoser / årsaker

Addisons sykdom

Akustisk nevrom

Alkoholforgiftning

Anemi

Angst

Arnold-Chiari deformasjon

Arterieskade eller syndrom

Autoimmune sykdommer

Betennelse på balansenerven (vestibular nevritt)

Blyforgiftning

Borrelia

Cervikal spondylose (lettslitasje i nakken)

Chediak-Higashi syndrom

Down syndrom

Drypp i hjernen

Dykkersyken

Eksosforgiftning (Karbonmonoksid)

Feber

Fibromyalgi

Heteslag

Hjerneblødning

Hjernerystelse (symptomer etter traume mot hodet bør diskuteres med legevakt!)

Hjerneslag

Hjertefeil

Hjerteinfarkt

Hjernekreft

Hjertesvikt

Hoftekreft

Hyperventilasjon

Hørseltap

Høydesyke

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Indre blødning

Jernmangel

Kjeveproblematikk og kjevesmerter

Krystallsyken (BPPV)

Labyrintitt (betennelse i hørselorganet; labyrinten)

Lavt blodsukker

Lavt blodtrykk (hypotensjon)

Leddrestriksjoner / dysfunksjon i nakken og øvre brystrygg

Leukemi

Lupus

Malaria

ME / Kronisk utmattelse syndrom

Medikamentell overdose

Menieres sykdom

Migrene

Multippel sklerose (MS)

Myalgier / myoser

Nervus vestibulocochlearis sykdom

Nyreproblematikk

Panikkanfall

Revmatisme

Sjokktilstand

Synsproblemer

Systemisk lupus

Takayasus syndrom

TMD kjevesyndrom

Ventrikkeltakykardi

Virusinfeksjon

Vitamin A overdose (i svangerskap)

Vitamin B12 mangel

Whiplash / nakkeslengskade

Øretilstander

 

Vanlige årsaker til vertigo

Balansen din er avhengig av sanseinformasjon fra øyne, balanseorganer og kroppens muskler og ledd. Svimmelhet kan derfor være et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker. De fleste årsakene til svimmelhet er heldigvis ufarlige. Dersom svimmelheten din ledsages av symptomer som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker bør du kontakte lege for å utelukke underliggende sykdomstilstander.

 

Balansesentrene i hjernestammen og lillehjernen

Her registreres og samordnes all informasjon fra sanseorganene. Så lenge balansesentrene fungerer, og får tilstrekkelig informasjon fra sanseorganene, har vi en følelse av å være i likevekt. Feilfunksjoner og sykdomstilstander i ett eller flere av disse systemene kan derfor gi opphav til svimmelheten.

 

Synssansen

Synssansen er svært viktig for balansen. Dette merker du godt dersom du forsøker å holde balansen med lukkede øyne. Motsatt blir du ofte mindre svimmel og får bedre balanse, hvis du fester blikket på et fast punkt, f.eks horisonten når du er ombord på en båt. Hvis du har vært i simulatur har du opplevd hvor mye synsinntrykk betyr for balansen.

 

Øyeanatomi - Foto Wiki

Øyeanatomi – Foto Wiki

 

Balanseorganene

Disse sitter i det indre øret og kalles for labyrinten. Fra labyrinten går balansenerven inn til hjernestammen. De vanligste problemene her er:
Krystallsyke (godartet stillingssvimmelhet eller BPPV): det kan dannes krystaller inne i labyrintens bueganger som skaper «falske» signaler om at det snurrer/går rundt. Presenterer ofte akutt og gir kraftige svimmelhetsanfall når man skifter stilling. Anfallene ledsages av noen karakteristike små og nesten umerkelige rykninger i øye-muskulaturen som kalles nystagmus. Kan ofte behandles enkelt, trygt og effektivt med Epley’s manøver som de fleste kiropraktorer behersker, samt øvelser kiropraktoren kan instruere.
Betennelse på balansenerven (vestibularisnevritt): kan komme i forbindelse med virusinfeksjon fra f.eks hals, bihule eller øre. Symptomene her kan være mer konstante, og ikke så avhengige av hode- eller kroppsposisjon. En betennelse på balansenerven vil oftest forsvinne av seg selv etter 3-6 uker. I noen få tilfeller vil disse symptomene være plagsomme i lengre perioder.
Meniere’s sykdom: er en plagsom og vedvarende, men ikke livstruende form for svimmelhet. Symptomene kommer i anfall med voldsom svimmelhet, lyder i det angrepne øret og hørselstap som øker under anfall. Hørselen vil etter hvert svekkes. Årsaken til lidelsen er ukjent, men sannsynligvis spiller flere faktorer en rolle; bl.a. virus, arvelige faktorer og visse typer allergi eller matvareinntoleranse.

 

Sanseinformasjon fra hud, muskler og ledd

Dette systemet bidrar til å opprettholde balansen din gjennom en kontinuerlig strøm av tilbakemeldinger fra ledd, sener og muskler i hele kroppen til balansesentrene. Små følenerver registrerer bevegelse og posisjon i alle deler av kroppen, og denne informasjonen går inn til ryggmargen og videre til hjernen.

 

Cervikalt fasettledd - Foto Wikimedia

Cervikalt fasettledd – Foto Wikimedia

 

Øverste del av nakken

Nakken er programmert til automatisk å la hodet følge sanseinntrykk fra syn og hørsel. Ser vi noe som beveger seg i synsfeltet eller hører en lyd bak oss, vil vi automatisk snu hodet for å orientere oss. Nakken er også programmert slik at vi automatisk beveger hodet i kroppens bevegelsesretning. Balansesentrene får også hele tiden viktig informasjon fra leddene øverst i nakken om hodets stilling i forhold til kroppen.


 

Balansesystemer er helt avhengig av korrekt informasjon fra muskler og ledd øverst i nakken. Svimmelhet skyldes eller forverres ofte grunnet dysfunksjon i ledd / leddlåsninger og muskelspenninger i nakken, da særlig de øverste nivåene.

 

Andre årsaker til svimmelhet

– Stress, uro og angsttilstander
– Bivirkninger av medikamenter
– Sykdommer i sentralnervesystemet
– Sirkulasjonsproblemer
– Høy alder

 

– TRENING OG SVIMMELHET

Hvordan forebygge svimmelhet med balansetrening?

Det beste rådet for å forebygge balanseproblemer er aktivitet som stimulerer balanseapparatet. På samme måte som muskulatur, skjelett og ledd er avhengig av aktivitet og trening, må balanseapparatet holdes i aktivitet. Hvis enkelte deler av balanseapparatet er skadet, kan andre deler av systemet trenes opp for å kompensere for dette. Treningen ved svimmelhet har som hensikt å utfordre balansesystemet slik at man får bedret balansefunksjon. Spesielt ved høy alder er det viktig med bevegelse- og balansetrening. Mange skader og fall skyldes dessverre svimmelhet og kunne vært unngått. Trening må tilpasses av graden av plager. Snakk med din behandler og få gode råd.

 

Les også: – Skadeforebyggende trening med bosu ball!

 

Bosu ball trening - Foto Bosu

Bosu ball trening – Foto Bosu

 

– BEHANDLING AV SVIMMELHET

Manuell eller fysikalsk behandling av svimmelhet

Først må klinikeren (f.eks. kiropraktor, manuellterapeut eller fysioterapeut) finne ut hvilken type svimmelhet du har. En grundig undersøkelse av nakkens funksjon er alltid nyttig for de fleste paseinter med svimmelhet, da hele eller deler av årsaken til problemet kan ligge der. Klinikeren vil da kunne gi deg effektiv og trygg behandling, for å gjenopprette normal funksjon i de deler av nerve-muskel-skjelettsystemet som forsterker andre svimmelhetstilstander, slik at behandling av disse kan være en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg ved svimmelhet.

 

Kiropraktikk og svimmelhet

Kiropraktisk behandling søker å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystem for å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet. I behandlingen av den enkelt pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Tverrfaglig samarbeid kan være nyttig. Kiropraktoren anvender hovedsaklig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem, blant annet følgende teknikker:

– Spesifikk leddbehandling
– Tøyninger
– Muskulære teknikker
– Nevrologiske teknikker
– Stabiliserende trening
– Øvelser, råd og veiledning

 

Uttøyning kan være lindrende for stramme muskler - Foto Seton

 

Kosthold og svimmelhet: Får du i deg nok næring og væske?

Drikk vann: Hvis du er dehydrert kan dette føre til lavt blodtrykk (hypotensjon) – som igjen kan føre til svimmelhet, særlig når man går fra liggende til stående stilling og lignende.

Ta vitaminer: Retningslinjene for behandling av svimmelhet (særlig blant eldre) slår fast at man bør ta multi-vitamin dersom man lider av dette og har et lite variert inntak av ernæring.

Unngå alkohol: Dersom du plages av svimmelhet, så er alkohol en svært dårlig idè. I de aller fleste tilfeller vil alkohol forverre svimmelheten, både med tanke på frekvens og intensitet.

 

Les også: 8 gode råd og tiltak for å redusere svimmelhet!

Vondt i nesen