Alexander Andorff
Ceiropractydd Cyffredinol a Chwaraeon
[Ceiropracteg M.Sc, Gwyddorau Iechyd B.Sc]

- Gwerthoedd craidd gyda'r Claf mewn Ffocws

Helo, fy enw i yw Alexander Andorff. Ceiropractydd awdurdodedig a therapydd adsefydlu. Rwy'n brif olygydd Vondt.net a Chlinigau Vondt. Fel prif gyswllt modern mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol, mae'n bleser pur helpu cleifion i ddychwelyd i fywyd bob dydd gwell.

Astudiaeth gynhwysfawr ac agwedd fodern tuag at driniaeth yw'r gwerthoedd craidd ar gyfer y Clinigau Poen - a'n partneriaid. Rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr meddygol a meddygon teulu i wneud y gorau o'r canlyniadau. Yn y modd hwn, gallwn roi profiad cleifion hyd yn oed yn well ac yn fwy diogel i lawer. Mae ein gwerthoedd craidd yn cynnwys 4 prif bwynt:

  • Astudiaeth Unigol
  • Triniaeth Fodern, Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Y Claf mewn Ffocws - Bob amser
  • Canlyniadau Trwy Gymhwysedd Uchel

Gyda dros 70000 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â bron i 2.5 miliwn o ymweliadau â thudalennau'r flwyddyn, nid yw'n syndod i lawer ychwaith ein bod yn ymateb yn ddyddiol i ymholiadau am therapyddion argymelledig ledled y wlad os yw'n anodd yn ddaearyddol ein cyrraedd.

O bryd i'w gilydd rydym yn derbyn cymaint o gwestiynau fel y gall fod yn anodd eu hateb i gyd, a dyna'n union pam ein bod wedi creu adran ar wahân o'r enw «dewch o hyd i'ch clinig»- lle byddwn hefyd, yn ychwanegol at ein clinigau cysylltiedig ein hunain, yn ychwanegu ein hargymhellion at weithwyr gofal iechyd proffesiynol awdurdodedig cyhoeddus yn eich ardal chi.

Mae croeso i chi gysylltu â mi Ein sianel Youtube os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Y Swyddi Diweddaraf yn ein Blog Iechyd:

ymarferion arthrosis llaw

7 Ymarferion yn erbyn Osteoarthritis yn y Dwylo

/
7 Ymarferion yn Erbyn Osteoarthritis Llaw Gall Osteoarthritis arwain at…
7 symptom o gnawdnychiant myocardaidd

7 Symptom Trawiad ar y Galon Môr Tawel

/
7 Symptomau Trawiad Tawel ar y Galon Mae trawiad ar y galon yn rhyddhau ...

7 Ffordd i ffrwyno Llid mewn Osteoarthritis

/
7 Ffordd i Wella Llid mewn Osteoarthritis Osteoarthritis yr achosion ar y cyd…
5 Ffordd Mae Ffibromyalgia yn Effeithio ar Fenywod Anosach na Dynion

5 Ffordd Mae Ffibromyalgia yn Effeithio ar Fenywod Anosach na Dynion

/
5 Ffordd Mae Ffibromyalgia yn Effeithio ar Fenywod Anosach na Dynion Ffibromyalgia…
bwyd llidiol

7 Mathau o Fwydydd Llidiol sy'n Gwaethygu Osteoarthritis

/
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []). gwthio ({…
6 arwydd cynnar o osteoarthritis

6 Arwyddion Cynnar Osteoarthritis

/
6 Arwyddion Cynnar Osteoarthritis Gelwir osteoarthritis yn osteoarthritis ...