Alexander Andorff
Ceiropractydd Cyffredinol a Chwaraeon
[Ceiropracteg M.Sc, Gwyddorau Iechyd B.Sc]

- Gwerthoedd craidd gyda'r Claf mewn Ffocws

Helo, fy enw i yw Alexander Andorff. Ceiropractydd awdurdodedig a therapydd adsefydlu. Rwy'n brif olygydd Vondt.net a Chlinigau Vondt. Fel prif gyswllt modern mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol, mae'n bleser pur helpu cleifion i ddychwelyd i fywyd bob dydd gwell.

Astudiaeth gynhwysfawr ac agwedd fodern tuag at driniaeth yw'r gwerthoedd craidd ar gyfer y Clinigau Poen - a'n partneriaid. Rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr meddygol a meddygon teulu i wneud y gorau o'r canlyniadau. Yn y modd hwn, gallwn roi profiad cleifion hyd yn oed yn well ac yn fwy diogel i lawer. Mae ein gwerthoedd craidd yn cynnwys 4 prif bwynt:

  • Astudiaeth Unigol
  • Triniaeth Fodern, Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Y Claf mewn Ffocws - Bob amser
  • Canlyniadau Trwy Gymhwysedd Uchel

Gyda dros 70000 o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â bron i 2.5 miliwn o ymweliadau â thudalennau'r flwyddyn, nid yw'n syndod i lawer ychwaith ein bod yn ymateb yn ddyddiol i ymholiadau am therapyddion argymelledig ledled y wlad os yw'n anodd yn ddaearyddol ein cyrraedd.

O bryd i'w gilydd rydym yn derbyn cymaint o gwestiynau fel y gall fod yn anodd eu hateb i gyd, a dyna'n union pam ein bod wedi creu adran ar wahân o'r enw «dewch o hyd i'ch clinig»- lle byddwn hefyd, yn ychwanegol at ein clinigau cysylltiedig ein hunain, yn ychwanegu ein hargymhellion at weithwyr gofal iechyd proffesiynol awdurdodedig cyhoeddus yn eich ardal chi.

Mae croeso i chi gysylltu â mi Ein sianel Youtube os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Y Swyddi Diweddaraf yn ein Blog Iechyd:

Trawsdoriad o nerf

Triniaeth atal / blocâd poen cronig

/
Triniaeth blocâd: Triniaeth blocio; chwistrelliad o…
torasgwrn straen

Toriad straen yn y droed

/
Toriad straen yn y droed Toriad straen (a elwir hefyd yn doriad blinder ...
gwin coch

Triniaeth D-ribib o ffibromyalgia, ME a syndrom blinder cronig

/
Triniaeth D-Ribose o Ffibromyalgia, ME a Ffibromyalgia Syndrom Blinder Cronig…
Tyrmerig. Llun: Wikimedia Commons

Tyrmerig a'i briodweddau iechyd cadarnhaol

/
Tyrmerig a'i briodweddau iechyd cadarnhaol. Tyrmerig…
Astudiaeth glucosamine

Sylffad glucosamine yn erbyn traul, osteoarthritis, poen a symptomau.

/
Sylffad glucosamine yn erbyn traul, osteoarthritis, poen a symptomau ...
gwin coch

Gwin coch yn erbyn poen mewn sleisys a llithriad?

/
A all gwin coch helpu gyda phoen mewn tafelli a…