Alexander Andorff
Ceiropractydd Cyffredinol a Chwaraeon
[Ceiropracteg M.Sc, Gwyddorau Iechyd B.Sc]

- Gwerthoedd craidd gyda'r Claf mewn Ffocws

Helo, fy enw i yw Alexander Andorff. Ceiropractydd awdurdodedig a therapydd adsefydlu. Rwy'n brif olygydd Vondt.net a Chlinigau Vondt. Fel prif gyswllt modern mewn anhwylderau cyhyrysgerbydol, mae'n bleser pur helpu cleifion i ddychwelyd i fywyd bob dydd gwell.

Astudiaeth gynhwysfawr ac agwedd fodern tuag at driniaeth yw'r gwerthoedd craidd ar gyfer y Clinigau Poen - a'n partneriaid. Rydym yn gweithio'n agos gydag arbenigwyr meddygol a meddygon teulu i wneud y gorau o'r canlyniadau. Yn y modd hwn, gallwn roi profiad cleifion hyd yn oed yn well ac yn fwy diogel i lawer. Mae ein gwerthoedd craidd yn cynnwys 4 prif bwynt:

  • Astudiaeth Unigol
  • Triniaeth Fodern, Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Y Claf mewn Ffocws - Bob amser
  • Canlyniadau Trwy Gymhwysedd Uchel

Gyda dros 100000 o ddilynwyr yn y cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal â thros 12 miliwn o ymweliadau â thudalennau'r flwyddyn, nid yw'n syndod i lawer ein bod yn ateb ymholiadau dyddiol am therapyddion a argymhellir ledled y wlad os yw'n anodd cyrraedd ni yn ddaearyddol.¤

O bryd i'w gilydd rydym yn derbyn cymaint o gwestiynau fel y gall fod yn anodd eu hateb i gyd, a dyna'n union pam ein bod wedi creu adran ar wahân o'r enw «dewch o hyd i'ch clinig»- lle byddwn hefyd, yn ychwanegol at ein clinigau cysylltiedig ein hunain, yn ychwanegu ein hargymhellion at weithwyr gofal iechyd proffesiynol awdurdodedig cyhoeddus yn eich ardal chi.

(¤ Yn seiliedig ar ffigurau ymwelwyr ar 19.12.2022)

Mae croeso i chi gysylltu â mi Ein sianel Youtube os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau.

Y Swyddi Diweddaraf yn ein Blog Iechyd:

Syndrom Piriformis a ffibromyalgia: Poen dwfn y pen-ôl

/
Syndrom Piriformis a ffibromyalgia: Poen dwfn y pen-ôl Piriformis…

Straen a ffibromyalgia: 6 ffordd o leihau straen

/
Straen a ffibromyalgia: 6 ffordd o leihau'r llwyth straen Straen…

Syndrom person anystwyth: Pan fydd y corff a'r cyhyrau'n anystwytho'n llwyr

/
Syndrom person anystwyth: Pan fydd y corff a'r cyhyrau'n anystwytho'n gyfan gwbl Anystwyth...

Ffibromyalgia a hyfforddiant elastig: Yr hyfforddiant cryfder gorau?

/
Ffibromyalgia a hyfforddiant elastig: Yr hyfforddiant cryfder gorau? O…

Ffibromyalgia a thinitws: Pan fydd y tinitws yn dechrau

/
Ffibromyalgia a thinitws: Pan fydd y tinitws yn dechrau Yma ​​rydyn ni'n edrych yn agosach ...

Arthritis a chwyddo: Pan fydd y cymalau'n chwyddo fel balwnau

/
Arthritis a chwyddo: Pan fydd y cymalau'n chwyddo fel balŵns Arthritis…