Open/Close Menu Hjelp mot Smerter og Vondter
LDN (Lavdose naltroxen) - Kjemisk format

Det hevdes at LDN (Lavdose naltrexon) kan øke endorfinnivået og dermed gi lindring til en rekke kroniske lidelser. Blant annet fibromyalgi, ME / CFS og kronisk utmattelsessyndrom. Men hvordan fungerer det?   Hva er LDN (Lavdose naltrexon)? Lavdose naltrexon (LDN) er et legemiddel som i lave doser (3-4,5mg/dag) blokkerer virkningen av morfinlignende stoffer. I høyere…

Page 7 of 7 1 5 6 7

© 2019 - Vondt.net

>